Coachiv müük

AVALIK KOOLITUS

 

TUTVUSTUS:

Coachingus ja müügis on  palju ühist- mõlema puhul  on vajalik jõuda oma kliendi tegelike vajaduste ning teemadeni ja sealt edasi parimate lahendusteni.

Mis on coaching?

Coachingu olemus on leida vastused inimese  jaoks kõige olulisematele teemadele kasutades selleks võimsaid  küsimusi  ja professionaalset kuulamist.

Mis on müük?

Müük keskendub inimese vajadustest arusaamisele ja nende rahuldamisele ajas.

Coaching ja müük koos esitavad väljakutse –kuidas rahuldada inimese neid vajadusi, mis on kooskõlas tema väärtustega  ning suurendavad inimese  pikaajalist rahulolu ja õnnetunnet.

Koolituse eesmärgiks on läbi COACHIVA MÜÜGI  jõuda oma klientide tegelike vajadusteni ja juhtida müügiprotsessi nii, et klient on rahul ja õnnelik.

Koolitusel parktiseerime coachiva müügiprotsessi mudelit, harjutame võimsate küsimuste esitamist erinevatel müügitsükli osades, õpime coachivat kuulamist ja uurime, missuguseid strateegiaid kasutada, et kõnetada  erinevaid  klienditüüpe.

EESMÄRK:

 • Praktiseerida tervikliku müügitsükli mudelit
 • Õppida tundma erinevaid klienditüüpe ja nende keelt
 • Praktiseerida coachiva müügi väekaid küsimusi.
 • Harjutada coachivat kuulamist

 PÕHITEEMAD:

Esimene moodul

 • Coachiva müügi olemus
 • Kuidas ära tunda kliendi tegelikke vajadusi?
 • Coachiva müügi 4-osaline mudel – müügitsükkel
 • Suhte loomine kliendiga
 • Aju ja hääle roll suhte loomisel
 • Coachiva müügivestluse kuulamise tasandid
 • Coachi metatasandi loomine
 • Kokkuvõte I moodulist

Teine moodul

 • Tunne oma klienti-erinevad klienditüübid
 • Kuidas kõnetada erinevaid klienditüüpe
 • Coachiva müügi mudeli baasküsimused?
 • Müügiprotsessi juhtimine läbi coachivate küsimuste
 • Võimsad küsimused müügiprotsessi erinevates osades
 • Erinevad tehnikad ja strateegiad coachivas müügis
 • Kliendi vajaduste kaardistamine
 • Väärtused, vajadused ja lahendused

Kolmas moodul

 • Müügiprotsessi lõpetamine ja otsuse defineerimine
 • Soovituste küsimine
 • Tegevuste kahepoolne planeerimine
 • Kokkuvõte koolitusest

TULEMUSED:

Koolituse tulemusena osaleja :

 • Teab kuidas kasutada coachiva müügi mudelit väärtuspõhise müügi juhtimisel
 • Oskab kasutada võimsaid küsimusi müügitsükli erinevates osades
 • Teab kuidas kohandada oma käitumist erinevatele klienditüüpidele
 • Oskab kasutada coachivat kuulamist kogu müügitsükli jooksul
 • Tunneb erinevaid strateegiaid, kuidas lõpetada müügiprotsessi ja jõuda otsuseni

MEETODID:

Koolituse fookuses on lahenduskeskse coachingu aktiivmeetodid.

Vajalikud oskused nn. tööriistad omandatakse koolitusel läbi kogemusliku õppe, kus meetoditena kasutatakse erinevaid aktiivõppe vorme:

 • Individuaal- ja rühmaharjutusi;
 • Coachiva müügi mudelit;
 • Erinevaid kujutlus- ja loovtehnikaid;
 • Erinevaid mudeleid ja teste;

Metoodikaid rakendatakse loovalt lähtuvalt osalejate spetsiifilistest eesmärkidest, grupiprotsesside dünaamikast ja arenguvajadustest.

KOOLITAJAD:

Koolitust viivad läbi kogemustega treenerid ja rahvusvaheliselt sertifitseeritud coachid Annika Sööt ja Eike Tõnismäe.

ANNIKA SÖÖT on lahenduskeskne coach ja treener, kes omab üle 10 aastast kogemust finants- ja kindlustuskorporatsioonide müügiorganisatsioonide liidrina. Annika professionaalne elu olnud väga tihedalt seotud inimeste juhtimise ja arendamisega- süsteemi vaatest protsesside ja strateegiate juhtimise ning tulemuslikkuse kasvatamisega.

Annika on läbinud ICF-i poolt akrediteeritud rahvusvahelise coachi väljaõppe “The ART & Science of Coaching” (Erickson College International, Kanada) ja on rahvusvaheliselt sertifitseeritud lahenduskeskne coach.

Praktilised kogemused ja sertifikaadid

 • ICF’i coachingu koolitusprogramm – sertifitseeritud lahenduskeskne coach
 • Pikaajaline müügimeeskonna juhtimiskogemus
 • Coach erinevatele organisatsioonidele ja ettevõtetele

EIKE TÕNISMÄE on koolitaja, ekspert, mentor ja coach. Eike meelisteemad on coachiv juhtimine, juht kui liider ja coach, mentorlus, meeskondade juhtimine ja juhendamine.

Eike on koostanud mitmeid juhendamis- ja mentorprogramme ning on rahvusvaheliselt sertifitseeritud coach, omades sertifikaati ‘Professional Coach’ (Erickson College International). Antud väljaõpe omab rahvusvahelist ICF akrediteeringut. Eike omab lisaks rahvusvahelist treenerite sertifikaati: “Standing in Contribution: A Trainer’s Training”.

Eike on avaldanud kaks raamatut: „Mentorlus – Jagatud Areng“ (2006) ja „Juhendamine ja Mentorlus“ (2008) ja teda võib pidada mentorluse ja coachingu teema pioneeriks Eestis.

Eike on

 • Korraldanud koostöös Kanada coachingu kooliga (Erickson College International) rahvusvaheliselt akrediteeritud ja tunnustatud coachide väljaõpet Eestis alates 2013. aastast
 • Mitme juhendamise ja mentorluse-alase raamatute ja artiklite autor
 • Esimene mentorluse ja coachingu teema koolitaja Eestis

Praktilised kogemused ja sertifikaadid:

 • Sertifitseeritud ‘Professional Coach’ – ICF’i poolt akrediteeritud coachingu koolitusprogramm
 • Sertifikaadid “A Trainer’s Trainer” ja “Training for Trainers: Advanced Level Skills” – ICF’i poolt akrediteeritud rahvusvaheline treener
 • MBA kraad,  rahvusvaheline ärijuhtimine konsultatsiooni suunal

KOOLITUSE MAHT:

18 akadeemilist tundi. Koolitus koosneb kolmest 1-päevasest moodulist.

TOIMUMISAEG:

Küsi pakkumist!

ASUKOHT:

⊕ Koolitus toimub Tallinnas, Akadeemia teel või vajadusel online keskkonnas. Täpsem info saadetakse registreerunutele e-posti teel.

KOOLITUSE ÕPPEKAVA:

Õppekava_Coachiv müük

HIND JA LISAINFORMATSIOON:

Koolituse hind on  885 eur+ km

Koolituse korraldaja ja läbiviija on Intelligentne Grupp OÜ.

Võta meiega julgesti ühendust kas e-maili: info@intelligentne.ee või telefoni (+372) 629 9260 teel

Intelligentne Grupp on Töötukassa koolituskaardi partner