SISEKOOLITUS

Enneagramm töökeskkonnas

 

ENNEAGRAMMI TUTVUSTUS

Enneagramm on iidne isiksusetüüpide õpetus, mis kirjeldab 9 erinevat inimkarakterit. Enneagrammi sõna pärineb kreeka keelest, kus ennea tähendab 9’t ja gamma sümboliseerib märki või kujundit. Enneagrammi kujutatakse ringina. Punktid enneagrammi sees on omavahel ühendatud ja iga punkt tähistab teatud kindlat energiaseisundit.  Ühendusjooned viitavad energiapunktide vahelisele dünaamikale. Enneagrammis sisalduvad nii psühholoogilised, vaimsed kui intellektuaalsed põhitõed. See on midagi enamat kui lõbus enese tundmaõppimise mäng – tegu on pideva muutumise ja arenguga.

Enneagrammi tüpoloogia on suurepärane teejuht ettevõtte juhtidele ja meeskondadele,
kes soovivad paremini tundma õppida erinevaid isiksusetüüpe oma töökeskkonnas.
Koolituse käigus tutvutakse enneagrammi iidse tüpoloogia ja selle rakendamisvõimalustega töökeskkonnas,
õpitakse nägema seoseid inimese baasinstinktide, emotsioonide ja käitumise vahel
ning vaadeldakse millised on erinevate isiksusetüüpide käimatõmbavad motivaatorid töökeskkonnas.

intelligentne-enneagramm-intelligentne-grupp

PÕHITEEMAD
⊕ Sissejuhatus. Teadlik suhtlemine muutuvas keskkonnas
⊕ Motivatsiooni käivitavad mehhanismid baasinstinktid ja tunded
⊕ Emotsionaalne intelligentsus ja enneagramm
⊕ Enneagrammi iidne süsteem ja  rakendusvõimalused tänapäeval
⊕ Enneagrammi tüpoloogia. Test
⊕ Enneagrammi tüüpide ülevaade. Tüübikaardid.
⊕ Oma tüübi ja sub-tüübi määramine
⊕ Teadlik suhtlemine ja motivatsiooni käivitamine erinevatel enneagrammi tüüpidel
⊕ Meeskonnatöö olemus ja etapid
⊕ Erinevate enneagrammi tüüpide tugevused ja väljakutsed meeskonnatöös
⊕ Ühtse motiveeriva keskkonna loomine meeskonnas
⊕ Kokkuvõte kursusest. Tunnistused

 

EESMÄRK
⊕ Õppida  enneagrammi iidse tüpoloogia  rakendamisvõimalusi töökeskkonnas
⊕ Mõista emotsionaalse intelligentsuse ja enneagrammi olemuse seoseid  inimese käitumisega
⊕ Leida oma enneagrammi põhitüüp ning võimalused oma ressursi arendamiseks ja rakendamiseks töökeskkonnas
⊕ Tõsta suhtlemiskvaliteeti läbi enneagrammi teadmiste
⊕ Luua keskkond paremaks meeskonnatööks läbi enneagrammi.

 

MEETODID
Koolitusel kasutatakse erinevaid  lahenduskeskse coachingu ja aktiivõppe meetodeid:

⊕ Miniloenguid ja grupiarutelusid                      ⊕ Individuaal-, paaris- ja rühmaharjutusi
⊕ Enneagrammi tüübikaarte                               ⊕ Enneagrammi testi
⊕ Visuaalset pabertahvlit                                    ⊕ Case study metoodikat

Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest
eesmärkidest ja arenguvajadustest.

 

SIHTRÜHM
⊕ Koolituse sihtgruppiks on tippjuhid, keskastme juhid ja tippspetsialistid kelle peamiseks ülesandeks on olla hästitoimiva meeskonna eesvedaja ning käivitaja.

⊕ Enneagrammi koolitus sobib suurepäraselt juhtidele, kes soovivad paremini tundma õppida oma töökaaslasi ja meeskonnaliikmeid ning mõista, mis on erinevate inimkarakterite baasinstinktid ja motivaatorid.

⊕ Enneagrammi koolitus sobib suurepäraselt ka meeskondadele oma meeskonna liikmete sügavamaks mõistmiseks ja ühtse süngergia loomiseks.

 ÕPIVÄLJUND

⊕ Kasulik töövahend personalijuhtidele, juhtidele, tippspetsialistidele jt. töötajatele.

KOOLITUSE MAHT

⊕ Koolituse maht on 2 päeva, kokku 16 a/t

⊕ Antud koolitus sobib gruppidele suurusega
15-20 inimest

 ASUKOHT

⊕ Koolitused toimuvad Tallinnas

HIND, LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Koolitust viiakse läbi sisekoolitusena. Küsi pakkumist!

Lae alla koolituse brošüür siit: ENNEAGRAMM TÖÖKESKKONNAS

Koolituse korraldaja ja läbiviija on Intelligentne Grupp OÜ. Koolitajad Eike Tõnismäe ja Signe Tõnismäe on läbinud akrediteeritud enneagrammi alased treeneri koolitused Ameerika Ühendriigis ja omavad vastavaid sertifikaate.

Võta meiega julgesti ühendust kas e-maili: info@intelligentne.ee või telefoni (+372) 629 9260 teel