Väärtused

Väärtused on kui majakad, mis näitavad meie tegevuste suunda. Nad annavad vastused küsimusele, mis on meile tähtis ja millest me juhindume oma igapäevatöös.

Intelligentse Grupi väärtused on kujunenud läbi aastate, läbi meie ühiste kogemuste ja alusteooriate, mis on meid pikka aega kõnetanud.

Nendeks alusteooriateks on: emotsionaalne intelligentsus (EQ), vaimne intelligentsus (SQ), positiivne psühholoogia ja lahenduskeskne mõtteviis. Tänaseks on need muutunud meie tegevuste vundamendiks.

Kuidas panna üksikutesse sõnadesse meie väärtused, see energia ja tunded, mis meid juhivad. Iga sõna tundub olevat liiga kitsas, selle sõnumi edastamiseks. Samas on sõnad ka ainukeseks võimaluseks anda teada meie väärtustest läbi kirjapildi.

Meie väärtussõnad on: hoolimine, lahenduskesksus, kvaliteet ja uudishimu.
Järgnev pilt püüab seletada nende üksikute sõnade tähendust.

CLOUD