AVALIK KOOLITUS

TUTVUSTUS

Meistriklassis vahelduvad koolitusmoodulid grupicoachingute ja individuaalse coachingu sessioonidega.
Läbi vaheldusrikka metoodika loome meistriklassis erilise keskkonna, mis toetab iga osaleja kiiret muutumist ja arengut.
Meistriklass koosneb 6 moodulist:  2 koolitusmoodulist, 2 grupicoachingu sessioonist ja 2 indviduaalse coachingu moodulist

SIHTGRUPP

Meistriklass on suunatud kõikidele inimestele, kes soovivad teha tööalast muutust. See võib olla uus amet ettevõtte sees, oma isikliku äri loomine või uue töökoha erinevate valikute kaalumine.

Valikukriteeriumitena  lähtume inimese annetest, väärtustest ja sisemisest kirest

EESMÄRK

Meistriklassi  eesmärgiks on läbi coachiva lähenemise jõuda iga inimese olemuseni, tema annete ja võimalusteni, et tänased karjääriotsused oleksid kooskõlas inimese sügavamate  väärtuste ja tööelu trendidega. Koolituse tulemusena on osaleja teadlik oma karjäärivõimalusetest tänasel tööturul ning omab visiooni, kuidas oma soovitud karjääri suunas liikuda.

PÕHITEEMAD

I moodul – Karjääriteekond läbi enneagrammi
Maht 8 a/t

 • Mis on karjäär?
 • Teadlik karjääriteekond
 • Enneagramm  ja karjäär
 • Enneagrammi keskused – kuhu kuulun mina?
 • Enneagrammi  motivatsioonitüübid ja egostruktuurid
 • Oma enneagrammi tüübi leidmine
 • Minu tugevused ja väljakutsed
 • Karjääriteekond  läbi ajajoone

Meetod: koolitustreening

II moodul – Tööelu trendid ja eesmärgid  karjääriteekonnal.
Maht: 8 a/t

 • Trendid  ja  muutused töömaailmas
 • Minu kogemused, karjäärivalikud ja võimalused
 • Väärtuste roll tööelus – väärtuste ratas
 • Karjäärivalikud läbi väärtuste
 • Väärtustest sihi ja visioonini
 • Karjääriteekond läbi 4 kvadrantse prisma- IKIGAI

Meetod: Koolitustreening

III moodul – Mis on minu järgmine karjäär?
Maht: 4 a/t

Meetod: Individuaalne  coaching

Maht: 4 a/t tundi ühele osalejale

See sisaldab 2 coachingu individuaalset  sessiooni osalejale, ühe sessiooni pikks on 1,5 tundi

IV moodul – Muutuste juhtimine
Maht: 5 a/t

Toetavad uskumused ja väärtused karjääriteekonnal

Meetod:Grupicoaching

V moodul – Mis on minu järgmine karjäär?
Maht: 4 a/t

Meetod: Individuaalne  coaching

Maht: 4  a/t tundi ühele osalejale

See sisaldab 2  individuaalset coachingu  sessiooni osalejale, ühe sessiooni pikkus on 1,5 tundi

VI moodul – Uued algused ja sihid karjääriteekonnal
Maht: 6 a/t

 • Kuidas toetan end ise, mida vajan väljast?
 • Hakkamasaamine takistustega
 • Tugivõrgustiku  koht uuel karjääriteekonnal

Meetod : Grupicoaching

Meistriklassi lõpetamine

TULEMUSED

 Meistriklassi  tulemusena osaleja :

 • Teab iseenda tugevusi ja väljakutseid
 • Tunneb tööturutrende ja oma võimalusi karjääriteekonnal
 • Kujundab oma personaalse karjääriteekonna kava ja tegevused
 • Tunneb erinevaid tehnikaid, kuidas hoida motivatsiooni ja liikuda kindlalt valitud rajal

MEETODID

Koolituse fookuses on lahenduskeskse coachingu aktiivmeetodid.

Koolituse jooksul vahelduvad koolitused,  grupicoachingute ja individuaalse coachinguga

Koolitus on üles ehitatud coachivale lähenemisele ja kogemuslikule õppele.

Erinevate meetoditena kasutatakse meistriklassis:

 • Grupireflektsioone ja arutelusid
 • Individuaal- ja rühmaharjutusi
 • Coachivat lähenemist kogu õppe jooksul
 • Enneagrammi testi ja tüübikaarte
 • Erinevaid kujutlus- ja loovtehnikaid;

Metoodikaid rakendatakse loovalt lähtuvalt osalejate spetsiifilistest eesmärkidest, grupiprotsesside dünaamikast ja arenguvajadustest.

KOOLITAJAD:

Koolitust viivad läbi kogemustega treenerid ja rahvusvaheliselt sertifitseeritud ICF tasemel coachid   Eike Tõnismäe, Annika Sööt,  ja  Signe  Tõnismäe

KOOLITUSE MAHT:

35 akadeemilist tundi. Meistriklass koosneb 6 moodulist:  2 koolitusmoodulist, 2 grupicoachingu sessioonist ja 2 indviduaalse coachingu moodulist

TOIMUMISAEG:

Karjäärimuutja meistriklass toimub läbi 3. kuu.

Küsi pakkumist!

ASUKOHT:

⊕ Koolitused toimuvad Tallinnas, Akadeemia teel ja/või online keskkonnas. Täpsem info saadetakse registreerunutele e-posti teel.

KOOLITUSE ÕPPEKAVA:

Õppekava: Õppekava Karjäärimuutja meistriklass

HIND JA LISAINFORMATSIOON:

Koolituse hind on  1140 eur+ km

Koolituse korraldaja ja läbiviija on Intelligentne Grupp OÜ.

Võta meiega julgesti ühendust ja registreeri kas e-maili: info@intelligentne.ee   ,telefoni (+372) 629 9260  või alloleva vormi teel

Intelligentne Grupp on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner