SISETEENUSENA TELLITAV

Meeskonna coachingu teenus

Meeskonna coaching

Mis on meeskonna coaching ja kuidas see toimib?

Meeskonna coachingu eesmärk on läbi lahenduskeskse coachingu tehnikate tuua välja meeskonna kõikide liikmete parimad ideed, omadused ja tugevused, luua alus headeks suheteks ja inspireerida meeskonda saavutama koos parimaid tulemusi.

Läbi meeskonna coachingu on meeskonnal võimalik kävitada kiire ühine areng. Meeskonna areng toob samal ajal kaasa iga meeskonnaliikme kasvu, motivatsiooni tõusu ning pühendumise uutele isiklikele ja meeskondlikele eesmärkidele.

Meeskonna coachingus juhib coach meeskondlikke protsesse kasutades selleks tiimiprotsesside juhtimise mudelit, erinevaid tehnikaid ja tööriistu. Coach loob keskkonna meeskondliku potentsiaali avanemiseks, ühisteks avastusteks ja elluviimise konkreetseteks tegevussammudeks.

Mis on meeskonna coachingu eesmärk?

⊕ Selgitada välja meeskonna laiem siht ja spetsiifilised eesmärgid, mida meeskond soovib saavutada

⊕ Inspireerida meeskonda soovitud tulemusteni jõudma

⊕ Leida parim tegevusplaan eesmärkide rakendamiseks

⊕ Luua efektiivne ja produktiivne kommunikatsioon meeskonnaliikmete vahel

⊕ Tunda edutunnet ühistest tegemistest

⊕ Panna alus jätkusuutlikule ja pidevale meeskonna arengule cochingu protsessi järgsel perioodil

 

Millal tulla meeskonna coachingusse?

Meeskonna coachingusse võib tulla, kui on soov:

⊕ saavutada paremaid suhteid meeskonnas

⊕ leida meeskonna laiem siht ja eesmärgid

⊕ algatada ja läbi viia projekte

⊕ leida uusi arengusuundi

⊕ juhtida muutuseid

Mida me meeskonna coachingus teeme?

Kõigepealt loob professionaalne coach meeskonnale turvalise ruumi, kus kõik liikmed tajuvad, et nad on oodatud, kaasatud ja kuulatud.

Koos meeskonnaga leitakse:
⊕ coachingu teema, millele meeskond soovib keskenduda
⊕ missugune on see tulemus, mida meeskond soovib saavutada
⊕ kuidas meeskond teab, et tulemus on saavutatud – erinevad mõõdikud ja tunnused
⊕ kuidas see muutus motiveerib ja mõjutab meeskonda kui tervikut
⊕ missugune on tulemuse mõju igale meeskonnaliikmele personaalselt
⊕ missugused on konkreetsed tegevused, rollid ja vastutused soovitud tulemuse elluviimisel

Meeskonna coach juhib meeskonna dünaamikat, salvestab kõik meeskonna mõtted, ideed ja märksõnad. Coach integreerib kogu info meeskonna eesmärkidega kasutades selleks erinevaid tehnikaid ja tööriistu. Takistuste ilmnemisel juhib professionaalne coach meeskonna sujuvalt edasi tekkinud karidest, aitab koos leida parimaid lahendusi ja edasiminekuteid.

Meeskonna coachingu formaat

⊕Meeskonna coachingu soovitatav minimaalne kohtumiste arv on 5 korda

⊕ Ühe sessiooni orienteeruv pikkus on 4 tundi, kokku 20 tundi

⊕ Meeskonna suurus coachingu sessioonis on soovitatavalt 3- 8 inimest. Suurema meeskonna puhul saab moodustada mitu väiksemat meeskonda.

Informatsioon korraldaja kohta

Meeskonna coachingu korraldaja ja läbiviija on Intelligentne Grupp OÜ.

Kõik Intelligentse Grup coachid on antud valdkonna teadlikud ja kompetentsed professionaalid ning omavad rahvusvahelist ICF (International Coach Federation) sertifikaati meeskonna coachingu läbiviimiseks.

Kui Teil on küsimusi võtke meiega julgesti ühendust kas e-maili: info@intelligentne.ee või telefoni (+372) 629 9260 teel

Lae alla meeskonna coachingu brošüür siit:meeskonna-coaching

Saada oma küsimus meeskonna coachingu kohta: