Uute töötajate juhendamine

SISEKOOLITUS

TUTVUSTUS:

Koolituse käigus õpivad oaslejad, kuidas aidata läbi kvaliteetse juhendamise uuel töötajal kiiresti sulanduda ettevõttesse, saada professionaaliks oma tööülesannetes ja tunda edutunnet esimestest saavutustest. Osalejad õpivad spetsiaalseid mudeleid, tehnikaid ja tööriistu, et olla kvaliteetne partner uue töötaja sisseelamisel ettevõttesse ja oma tööülesannetesse.

 EESMÄRK

 • Anda osalejatele süsteemne juhendamise mudel
 • Õppida kuidas luua uue töötajaga personaalne side ja käivitada õppimisprotsess
 • Harjutada erinevaid juhendamise mudeleid, tehnikaid ja tööriistu.
 • Õppida tagasiside andmist ja tunnustamist.

 PÕHITEEMAD

 • Muudatused inimeses ja organisastioonides
 • Juhendamise olemus, juhtprintsiibid ja mõisted
 • Juhendamise mudel
 • Juhendaja rollid ja tasakaal
 • Suhte loomine
 • Suhte juhtimine erinevate põlvkondadega
 • Väärtused ja hoiakud
 • Suhte loomine erinevate isiksusetüüpidega
 • Eesmärgi püstitamine juhendamises
 • Juhendamisprotsessi juhtimine
 • Suhtlemisoskused – kuulamine, küsimine, kokkuvõtete tegemine
 • Täiskasvanud õppija baasseadused
 • Tagasiside andmine ja saamine
 • Kokkuvõtete tegemine

 TULEMUSED:

Koolituse tulemusena osalejad:

 • Teavad, kuidas luua oma personaalne juhendamise mudel
 • Tunnevad erinevaid võimalusi kvaliteetse suhte loomisel
 • Teavad, kuidas üles ehitada juhendamisprotsessi
 • Oskavad kasutada erinevaid suhtlemise tehnikaid
 • Teavad, kuidas anda ja saada tagasisidet

 MEETODID:

Koolituse käigus kasutatakse meetodina erinevaid aktiivõppevorme:

 • Miniloenguid ja grupiarutelusid
 • Individuaal-, paaris- ja rühmaharjutusi
 • Videotagasisidet
 • Erinevaid loov – ja aktiivõppe tööriistu

Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest eesmärkidest ja arenguvajadustest.

 SIHTGRUPP:

Tippspetsialistid, esmatasandijuhid, osakonnajuhid

SOOVITATAV MAHT:

Koolituse soovitav maht on 16 a/t

Koolitust pakume ettevõtte sisekoolitusena. Küsi pakkumist!

KÜSI LISA