Motiveeriv suhtlemine

Suhtlemine läbi 9 Enneagrammi motivatsioonitüübi

 

PÕHITEEMAD

⊕ Sissejuhatus. Teadlik suhtlemine muutuvas keskkonnas
⊕ Motivatsiooni käivitavad mehhanismid baasinstinktid ja tunded
⊕ Emotsionaalne intelligentsus ja enneagramm
⊕ Enneagrammi iidne süsteem ja rakendusvõimalused tänapäeval
⊕ Enneagrammi tüpoloogia. Test
⊕ Enneagrammi tüüpide ülevaade. Tüübikaardid.
⊕ Oma tüübi määramine
⊕ Teadlik suhtlemine ja motivatsiooni käivitamine erinevatel enneagrammi tüüpidel
⊕ Hakkamasaamine konfliktsituatsioonides
⊕ Erinevate enneagrammi tüüpide tugevused ja väljakutsed suhtlemises
⊕ Kokkuvõte kursusest.

EESMÄRK
⊕ Õppida enneagrammi iidse tüpoloogia rakendamisvõimalusi töökeskkonnas ja igapäevaelus
⊕ Mõista emotsionaalse intelligentsuse ja enneagrammi olemuse seoseid inimese käitumisega
⊕ Leida oma enneagrammi põhitüüp ning võimalused oma ressursi arendamiseks ja rakendamiseks
⊕ Tõsta suhtlemiskvaliteeti läbi enneagrammi teadmiste

MEETODID
Koolitusel kasutatakse erinevaid lahenduskeskse coachingu ja aktiivõppe meetodeid:

⊕ Miniloenguid ja grupiarutelusid ⊕ Individuaal-, paaris- ja rühmaharjutusi
⊕ Enneagrammi tüübikaarte ⊕ Enneagrammi testi
⊕ Visuaalset pabertahvlit ⊕ Case study metoodikat

Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest eesmärkidest ja arenguvajadustest.

SIHTRÜHM

⊕ Enneagrammi lühikoolitus sobib suurepäraselt kõikide tasemete töötajatele ja eraisikutele

ÕPIVÄLJUND

⊕ Kasulik töövahend personalijuhtidele, juhtidele, tippspetsialistidele ja teiste tasemete töötajatele.

KOOLITUSE MAHT

⊕ Koolituse maht on 1 päev, kokku 8 a/t

TOIMUMISAEG

⊕ Koolitus toimub  4.mail 2017 a.

ASUKOHT

⊕ Koolitus toimub Tallinnas

HIND, LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Registreerides perioodil  10.03-14.04 on koolituse hind 169 EUR (+km)

Registreerides perioodil 14.04- 27.04 on koolituse hind 209 (+ km)

Registreerimise viimane kuupäev on 27.04.2017

Samast ettevõttest mitme inimese osalemisel küsi soodustust.

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.

Koolituse korraldaja ja läbiviija on Intelligentne Grupp OÜ. Koolitajad Eike Tõnismäe ja Signe Tõnismäe on läbinud akrediteeritud enneagrammi alased treeneri koolitused Ameerika Ühendriigis ja omavad vastavaid sertifikaate.

Loe koolituse kohta lähemalt ke meie blogist!

Võta meiega julgesti ühendust kas e-maili: info@intelligentne.ee või telefoni (+372) 629 9260 teel

või registreeri siin: