Mentori ajalooline mõiste

Ajalooliselt pärineb mõiste mentorlus Kreeka mütoloogiast. Homeros jutustab „Odüsseias”, et enne kui Ithaka kuningas Odüsseus asus Trooja linna piirama (umbes 1200 aastal eKr), nimetas ta oma kodule ja pojale Telemachosele kaitsja, kelle vastutada jäi poja arendamine ja kasvatamine. Kaitsja, kes oli tarkusejumalanna Athene, võttis endale Odüsseuse vana sõbra Mentori kuju. Athene on jumaliku tarkuse sümbol, kelle tarkus seisnes oma mõtete jagamises just nii palju, kui seda oli hetkel vaja. Ta teadis, et lähedase inimesena saab ta pigem hellitada tema hinge, olla usaldusväärne, olla tema lähedal ja ühenduses, mitte aga külvata teda üle oma teadmistega.

Ta teadis kõike, mida Telemachos pidi teadma. Kas ta ilmus oma tarkusega tema ette, et anda kogu see teadmine? Loomulikult mitte, sest poiss ei oleks õppinud sellest väga palju, küll aga oleks jäänud sõltuvaks valmis õpetustest. Seetõttu jättis ta oma hiilguse ja tarkuse eesriide taha ja aimas väikse poisi hetkeolekut, toimis kui tark vanem, kes teadis, mis on elu ja oli kohal ja olemas. Jumala olekus oli Athenel võimalik kaitsta Telemachost kõige eest, ennetada igat ohtu, kuid mida oleks Telemachost sellest õppinud? Ta lasi tal eksida ja näha oma tegevuse tagajärgi ja siis aru saada, kuidas teinekord paremini teha. Kui olukord oleks läinud veel hullemaks, oleks ta alati saanud teda kaitsta. Ta pakkus talle pigem keskkonda, kus oli lubatud eksida. Õppimine toimus läbi kogemuste ja õnnestumiste analüüsi, läbi küsimuste: Mis läks hästi, mis halvasti?, Kuidas teha asju teinekord teisiti? Kõik sellised küsimused toimisid nii Telemachose suunas, samal ajal olid õpetlikud ka Athene`le endale. ( Merlevede 2006).

Mentorluse erinevad tõlgendused

Mentorlusel kui arengumeetodil on mitmeid suundi ja tõlgendusi. Organisatsioonide arengus hakati mentorlust kasutama kõigepealt USAs, kust need levisid edasi Euroopasse ja Aasiasse. Mentorluse erinevad tõlgendused on tingitud just tema erinevatest kasutuse eesmärkidest ja rakendamise geograafilistest piirkondadest. Euroopa tõlgendus mentori mõistest ja rollist kattub just antikmütoloogia tähendusega.

Allolev joonis selgitab lähemalt kahe suuna- Põhja-Ameerika ja Euroopa- erinevusi:

Mentorluse erinevad konseptsioonid JPG