fbpx

Books

Mentorlus – jagatud areng

Tõnismäe, E., Gern, H. (2006) Mentorlus – jagatud areng

Äripäeva Kirjastus

Mentorlus pakub võimaluse teha head meeskonnatööd. Peitub ju iga ettevõtete edu tema inimestes, nende soovis luua väärtust firmale. Edu saavutamise võtmeks on omavaheline koostöö. Paraku ei teki sellist meeskonnatööd, mille käigus luuakse koos rohkem, kui suudaksid inimesed üksinda, kuigi tihti. Hästitoimivas mentorsuhtes on aga võimalik jagada teadmisi ning seeläbi luua ettevõtte jaoks uut teadmust. Raamatu esimeses osas käsitletakse mentorluse kohta ettevõttes, selle erinevaid tõlgendusi ja rakendusi. Teise osas tutvustatakse uuringuid, mis viidi läbi personalitöötajate seas, kes juhtisid või koordineerisid ettevõtetes mentorprogramme. Raamatu kolmandas osas antakse juhiseid, kuidas juurutada ettevõttes mentorlust.

Peamised teemad:

− mentorluse põhimõisted ja erinevad tõlgendused
− mentorluse sihtgrupp
− mentorluse kasu erinevatele osapooltele
− mentorluse erinevad mudelid ja kasutusvõimalused
− enam esinevad ohud
− mentori rollid ja ülesanded
− mentorprogrammi käivitamine ettevõttes

0