fbpx

Koolituskalender

Coachiv juhtimine

AVALIK KOOLITUS

TUTVUSTUS

Koolituse eesmärgiks on läbi COACHIVA JUHTIMISE käivitada oma töötajate ja meeskondade kiirem areng ja tunda rõõmu ühistest saavutustest.

Koolituse läbimisel saab juht oma käsutusse coachiva juhtimise tööriistad, kasvades oma meeskonna arendajaks, käivitajaks ja innovaatiliseks eestvedajaks.

Koolituse eesmärgiks on:
⊕ avardada kõikide töötajate teadlikkust ja tahet ühiste eesmärkide saavutamisel;
⊕ luua keskkond iga juhi omanäolise juhtimisstiili leidmiseks ja meisterlikkuse saavutamiseks juhtimises;
⊕ õppida ja praktiseerida lahenduskeskse coachingu tööriistu;
⊕ saavutada valmisolek teadmiste kiireks rakendamiseks igapäevajuhtimisse;
⊕ luua keskkond innovaatiliste ideede tekkeks ja kiireks rakenduseks.

Koolituse fookuses on lahenduskeskse coachingu aktiivmeetodid.

Vajalikud oskused nn. tööriistad omandatakse koolitusel läbi kogemusliku õppe, kus meetoditena kasutatakse erinevaid aktiivõppe vorme:
⊕ individuaal- ja rühmaharjutusi;
⊕ logical level mudelit;
⊕ erinevaid kujutlus- ja loovtehnikaid;
⊕ erinevaid mudeleid ja teste.

Metoodikaid rakendatakse loovalt lähtuvalt osalejate spetsiifilistest eesmärkidest, grupiprotsesside dünaamikast ja arenguvajadustest.

Koolituse tulemusena juht:
⊕ teab oma tugevusi ja võimalusi anda oma panus organisatsiooni arengusse;
⊕ oskab läheneda oma alluvatele individuaalselt;
⊕ teab, kuidas töötab coachingu mudel;
⊕ oskab kasutada coachingu tööriistu oma töötajate ja organisatsiooni arendamiseks.

Koolituse tulemusena aitab juht oma inimestel:
käivitada muutusi ja jõuda kiiremini soovitud eesmärkideni;
⊕ teadlikult vastutada oma töö eest;
⊕ näha ja leida ise parimaid lahendusi;
⊕ tunda edutunnet ja töömotivatsiooni.

PÕHITEEMAD

I MOODUL
⊕ Coachingu olemus ja mõiste sisu. Coachingu kasu töökohal
⊕ Coachingu mudel
⊕ Usalduse loomise printsiibid ja tehnikad
⊕ 4- planeerimisküsimust
⊕ Kuulamise tasandid
⊕ Teema ja eesmärkide defineerimine
⊕ Kuulamine läbi tulemuste raami
⊕ Võimsad küsimused coachingus
⊕ Coachingu mudel. Lahendused
⊕ Tegevussammude ja tulemuste defineerimine
⊕ Kompetentside kaardistamine ja mõõtmine
⊕ Tagasiside andmine ja tunnustamine coachingus
⊕ Kokkuvõte I moodulist

II MOODUL
⊕ Kuidas coachida oma meeskonda?
⊕ Meeskonna coachingu baasmudel
⊕ Meeskonna coachingu teema defineerimine.
⊕ Erinevate tööriistade harjutamine
⊕ Oskused, võimed ja ressursid meeskonnas
⊕ Rollid, vastutus ja tegevussammud
⊕ Meeskonna tegevusplaani kokkuleppimine. Tähistamine
⊕ Hakkamasaamine erinevate takistuste ja vastuväidetega
⊕ Motiveeriva keele kasutamine erinevate inimeste puhul
⊕ Muutuste juhtimine personaalselt ja meeskonnas.
⊕ Muutuste juhtimise tööriist
⊕ Kuidas juhtida oma aega ja tegevusi?
⊕ Ajajuhtimise tööriistad coachingus
⊕ Kokkuvõte koolitusest

Loe ka meie blogist, millistes olukordades saab edukalt kasutada coachiva juhtimise tööriistu.

Vaata ka koolituse õppekava: Coachiv juhtimine

Intelligentne Grupp OÜ on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma juhtimine ja haldus kvaliteedi hindamise 2023.

KELLELE ON KOOLITUS MÕELDUD?

Koolitus sobib kõikide tasandite juhtidele ja erinevate meeskondade juhtidele, kes soovivad olla oma meeskonna arendajaks, käivitajaks ja innovaatiliseks eestvedajaks. Õpingute alustamiseks eritingimusi ei ole.

KOOLITAJAD

Koolitust viivad läbi koolitajad ja rahvusvaheliselt sertifitseeritud coachid Annika Sööt ja Eike Tõnismäe

ANNIKA SÖÖT on lahenduskeskne inspireerija, coach ja treener, kes omab üle 10 aastast kogemust finants- ja kindlustuskorporatsioonide müügiorganisatsioonide liidrina. Annika professionaalne elu on olnud väga tihedalt seotud inimeste juhtimise ja arendamisega – süsteemi vaatest protsesside ja strateegiate juhtimise ning tulemuslikkuse kasvatamisega.

Annika on läbinud International Coaching Federation‘i (ICF) poolt akrediteeritud rahvusvahelise coachi väljaõppe “The Art & Science of Coaching” (Erickson College International, Kanada) ja on rahvusvaheliselt sertifitseeritud lahenduskeskne coach.

Praktilised kogemused ja sertifikaadid:
⊕ ICF-i coachingu koolitusprogramm – sertifitseeritud lahenduskeskne coach
⊕ Pikaajaline juhtimiskogemus
⊕ Coach erinevatele organisatsioonidele ja ettevõtetele

EIKE TÕNISMÄE on koolitaja, ekspert, mentor ja coach. Eike meelisteemad on coachiv juhtimine, juht kui liider ja coach, mentorlus, meeskondade juhtimine ja juhendamine.

Eike on koostanud mitmeid juhendamis- ja mentorprogramme ning on rahvusvaheliselt sertifitseeritud ‘Professional Coach’ (Erickson College International). Antud väljaõpe omab rahvusvahelist ICF-i akrediteeringut. Eike omab rahvusvahelist treenerite sertifikaati: “Standing in Contribution: A Trainer’s Training”.

Eike on avaldanud kaks raamatut – „Mentorlus – jagatud areng“ (2006) ja „Juhendamine ja mentorlus“ (2008) –  ja teda võib pidada mentorluse ja coachingu teema pioneeriks Eestis.

Eike on:
⊕ korraldanud koostöös Kanada coachingu kooliga (Erickson College International) rahvusvaheliselt akrediteeritud ja tunnustatud coachide väljaõpet alates 2013. aastast;
⊕ mitme juhendamise ja mentorlusealase raamatu autor;
⊕ esimene mentorluse ja coachingu teema koolitaja Eestis.

Praktilised kogemused ja sertifikaadid:
⊕ Sertifitseeritud ‘Professional Coach’ – ICF-i poolt akrediteeritud coachingu koolitusprogramm
⊕ Sertifikaadid “A Trainer’s Trainer” ja “Training for Trainers: Advanced Level Skills” – ICF-i poolt akrediteeritud rahvusvaheline treener
⊕ MBA kraad, rahvusvaheline ärijuhtimine konsultatsiooni suunal

KOOLITUSE MAHT

Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, sh. auditoorset tööd 32 a/t.
Koolitus koosneb kahest 2-päevasest moodulist, kokku 4 päeva, millele lisandub iseseisev kodutöö mahus 8 a/t.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

I moodul: Sügis 2024, kuupäevad täpsustamisel
II moodul: Sügis 2024, kuupäevad täpsustamisel

Koolitus toimub Tallinnas, Akadeemia teel või vajadusel veebikeskkonnas. Täpsem info saadetakse registreerunutele e-posti teel.

Koolitust saab tellida ka sisekoolitusena.

HIND

Koolituse hind 4 päeva eest on 1290 EUR (+ km). Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.
Samast ettevõttest mitme inimese osalemisel küsi soodustust!

LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Võta meiega julgesti ühendust!
E-mail: info@ intelligentne.ee
Telefon: (+372) 629 9260

Või registreeri kohe:

COACHING koolitused

30.08.2024, 31.08.2024, 01.09.2024
Tallinn
07.10.2024, 08.10.2024, 09.10.2024, 28.11.2024
Kesklinn, Tallinn
30.10.2024, 31.10.2024, 26.11.2024, 27.11.2024
Tallinn
06.11.2024, 07.11.2024, 08.11.2024, 09.11.2024
Von Stackelberg Hotel, Tallinn
0