3 olukorda, kus edukalt kasutada coachiva juhtimise tööriistu

27. veebruar, 2023

Coachivat juhtimist võib nimetada ka kaasavaks juhtimiseks, sest juht tõesti kaasab oma inimesi lahendusprotsessi ja eeldab, et neil on suurepärased lahendused olemas. Coachiva juhina keskendub juht kuulamisele, märkamisele ja olulise info nähtavaks toomisele läbi küsimuste ja peegelduste. Selleks, et selline vestlus saaks toimuda, on oluline usaldus, täielik aktsepteerimine ja tajutav toetus. Kuigi juhil on ikkagi lõppvastutus, saab juht vastutust juhtida konkreetse teema osas ja käivitada oma meeskonnliikmete pidevat arengut.

Coachiv juhtimine on üks parimaid võimalusi, kuidas käivitada inimeste sisemist motivatsiooni ja soovi rakendada oma teadmisi, oskusi ja loovust oma tiimi/ organisatsiooni heaks. Juhile endale annab see tunde, et  ka mina juhina õnnestun, sest olen loonud keskkonna, kus tulemused paranevad ja inimesed on rahul. Coachiv juhtimine loob koostööd ja kasvatab võimalusi nii tiimile kui organisatsioonile tervikuna.

Coachivat juhtimist saab kasutada väga mitmetes kohtades: iganädalastes 1:1 vestlustes, koridorivestlustes, koosolekutel, värbamisel jne.

Meie coach Eike tõi välja kolm olukorda, kus coachiv lähenemine annab väga häid tulemusi.

  1. Probleemide lahendamisel. Igas töös ja organisatsioonis kerkib ikka inimeste ette probleeme, mis vajavad kiiret lahendamist. Probleemide esilekerkimisel loob coachiv lähenemine dialoogi, aitab selgelt sõnastada hetkeolukorda ja käivitada lahenduste leidmist. See kõik loob coachivat kultuuri, kus olulisel kohal on avatud küsimuste küsimine, omavaheline suhtlemine ja kõigi osapoolte hinnanguvaba kuulamine. Parimad lahendused leitakse läbi ühiste väärtuste, mis loovad parimaid tulemusi nii tiimile kui organisatsioonile tervikuna.
  2. Uute ideede leidmisel. Elame ajal, kus muutused on igapäevased ja valmis lahendusi sageli ei ole. Coachiva juhina võib sind üllatada, kui geniaalseid lahendusi on võimalik luua koos. Kui inimesed teavad, et nende mõtted on oodatud ja kuuldud, siis pakuvad inimesed väga palju häid lahendusi. Coachiva juhina on vaja vaid olla hea kuulaja, küsija ja nende ideede nähtavaks tooja – see on keskkond, kus sünnivad uued ideed ja lahendused.
  3. Arenguvestluste läbiviimisel. Paljud juhid on pärast coachiva juhtimise oskuste omandamist täielikult muutnud oma senist arenguvestluste formaati. Näiteks on pööratud senisest enam tähelepanu usaldusliku ruumi loomisele ja mugava õhustiku kujundamisele. Vestluses on oluliselt suurema osa saanud inimest päriselt käivitavad ja arendavad küsimused. Sellised vestlused võivad olla küll ajaliselt pikemad, kuid loovad kindlasti erilist väärtust ja suuremat seotust nii juhi kui organisatsiooniga.

Kui see teema sind kõnetab ning soovid arendada ka enda coachiva juhtimise oskusi, siis oled oodatud liitume meie järgmise koolitusega. Loe lähemalt siit.