Intelligentse Grupi missiooniks on luua keskkond organisatsioonide arenguks läbi inimeste teadmiste ja oskuste süsteemse arendamise.

Iga töötaja on tähtis. Töö on inimese arengu ja eneseteostuse suurimaks nurgakiviks, see peab olema nauditav, pakkuma pinget ja arengut.

Meie poolt pakutavad koolitused võib jaotada kuue põhiteema alla:

  • ENNEAGRAMM
  • COACHING
  • JUHTIMINE
  • MEESKONNATÖÖ
  • MENTORLUS
  • SUHTLEMINE

Pakume nii personaalseid kui grupiviisilisi arendusviise. Personaalsete arengusihtide leidmiseks ja oma ressursside paremaks kasutamiseks soovitame coachingut ja mentorlust.

Spetsiifiliste oskuste ja kompetentside arendamiseks pakume 1-2 päevaseid lühikoolitusi, pikemaid arenguprogramme ja grupiviisilist coachingut.

Intelligentne Grupp OÜ on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma juhtimine ja haldus kvaliteedi hindamise 2023.