The Art and Science of Coaching (ICF)

AVALIK KOOLITUS

TULE ÕPI PROFESSIONAALSEKS COACH‘IKS!

NB! Registreeri koolitust tutvustavale tasuta infopäevale:
https://intelligentne.ee/koolitused/coachingukoolitused/infopaevad/

TUTVUSTUS

Lahenduskeskse coaching’u tehnikate abil on Sul võimalik avastada iseenda, kliendi või oma meeskonna tõelised eesmärgid, laiem visioon ning leida efektiivne tegevuskava parimaks tulemuseks. Tule ja omanda uus eriala!

Koolitust viivad läbi rahvusvaheliselt tunnustatud ICF-i (International Coaching Federation) kõrgemaid tasemeid omavad coaching‘u treenerid, kellel on pikaajaline kogemus antud programmi läbiviimisel. Programm viiakse läbi inglise keeles eesti keelse sünkroontõlkega. 

Intelligentne Grupp on alates 2012. aastast  Erickson Coaching International’ametlik esindaja Eestis. Erickson‘i lahenduskeskse coaching‘u koolitusprogramm on akrediteeritud ICF-i (International Coaching Federation) poolt ja selle edukalt lõpetanud rohkem kui 50 000 inimest üle maailma (rohkem kui 45 erinevas asukohas).

Lae alla ka põhjalik kursust tutvustav infomaterjal.


PÕHITEEMAD

Baaskursus

OSA I ehk INSPIRATSIOON
Esimese osa keskseks küsimuseks on: “Mida ma tahan saavutada oma töös ja elus?”Antud osas õpitakse püstitama selgeid eesmärke, loovaid lahendusi ja kasutama uusimaid coaching‘u tööriistu, et käivitada ja juhtida kliendi sisemist motivatsiooni. Samm-sammult liigutakse sügavamale lahenduskeskse coaching’u meetodi olemusse.

OSA II ehk TÖÖRIISTAD
Teise osa keskseks küsimuseks on “Kuidas ma jõuan oma eesmärgini?”  Läbi erinevate meetodite on tähelepanu kliendi suhetel, strateegial ja kavandatud plaani looval elluviimisel. Kliendi liikumist raamistab keskkond ja aeg. Keskendume lahenduskeskse coaching‘u tööriistadele, õpime, kuidas töötada aja ja prioritiseerimisega, vaatame, milliseid tööriistasid ja nippe kasutades saavutame parima tulemuse, ning uudistame, kuidas juhtida loovust.

Edasijõudnute kursus

OSA I ehk INTEGRATSIOON
Edasijõudnute kursuse esimese osa keskseks küsimuseks on “Miks on see minu jaoks oluline?”  Eesmärk on aidata kliendil saada veelgi sügavam ühendus oma väärtuste, uskumuste ja annetega ning aidata teadvustada, kas kavandatud tee on kooskõlas kliendi väärtustega ja toetab tema põhiolemust. Läbi väärtuste teadvustamise toimub väärtuste laiem integratsioon kliendi tööprotsessi ja ellu.

Keskendutakse väärtuste avastamisele ja väärtuste rakendamisele kliendi hüvanguks. Tegeletakse väärtuste ühendamisega ja vaadeldakse, kuidas hakkama saada väärtustega kaasnevate hirmudega. Lisaks sellele õpitakse ja praktiseeritakse erinevaid tööriistu, mida coach‘id saavad kasutada erinevate väärtusprotsesside juhtimiseks. Peatume põgusalt ka meeskonna coaching‘u teemal ning uurime, mis kaasneb kliendiga pikaajalise coaching‘u suhtega.

OSA II ehk  TEADMISTE & OSKUSTE ÜHENDAMINE
Edasijõudnute kursuse teise osa keskseks küsimuseks on ”Kuidas ma tean, et olen saavutanud oma eesmärgi?”  Viimases osas vaadatakse üle kõik eelnev, et luua laiem pilt lahenduskeskse coaching‘u mudelist. Põhieesmärgiks on ühendada kõik seni omandatud teadmised ja kogemused ning integreerida need kliendi eesmärkidega. Õpitakse laiendatud kommunikatsiooni, pööratakse tähelepanu nn. motiveerivale sõnavarale ja oma suhtlemisstiili mitmekesistamise võimalustele ning uudistatakse metaprogrammide olemust. Õpitud teadmisi ja oskusi testitakse kirjalikult.

Vaata ka koolituse õppekava: The Art and Science of Coaching (Level 1)/The Art and Science of Coaching (Level 2)

Intelligentne Grupp OÜ on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma juhtimine ja haldus kvaliteedi hindamise 2023.

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Coaching‘u koolitusprogramm sobib kõikidele inimestele, kellel on soov rakendada coaching‘u põhimõtteid oma töö valdkonnas või alustada tööd coach‘ina. Koolitus sobib ka juhtidele, kes  on huvitatud oma organisatsiooni ja meeskonna arendamisest. Õpingutega alustamiseks eritingimusi ei ole. 

Koolituse läbinu on professionaalne ICF-i poolt akrediteeritud koolitusprogrammi läbinud sertifitseeritud coach organisatsioonidele  ja/või eraisikutele.

Loe ka meie blogist, miks on hea töötada koos Ericksoni väljaõppega coach’iga.

KOOLITAJAD

Koolitusi viivad läbi Erickson Coaching International’i treenerid.

NB! Treenerite info 2024/25 koolituseks võib muutuda!

BAASKURSUSE I OSA
Meie esimene treener on Portugali päritolu rahvusvaheline treener Silvia Viola. Ta on juristi haridusega rahvusvaheline treener, kes on viimased 20 aastat koolitanud ja olnud mentoriks paljudele noortele advokaatidele ja tulevastele coach‘idele. Alates 2010. aastast on ta aktiivne coach ja koolitaja Erickson‘i koolitajate peres ning loonud läbi oma loomingulise ja innovatiivse lähenemise vingeid koolituskogemusi paljudele coach’idele. Ta on ICF-i PCC tasemel coach, kes lisaks koolitamisele on ka mentor paljudele coach‘i sertifikaati taotlevatele coach‘idele. Silvia on hingelt inimeste arendaja ja usub, et meis kõigis on olemas sügavad ressurssid, et muuta maailm lahenduskesksemaks üks vestlus korraga.

BAASKURSUSE II OSA
Teist osa viib läbi pikaajalise rahvusvahelise kogemusega coach ja koolitaja Paulius Rate. Ta on PCC taseme coach, kes on alates 2010. aastast teinud juhtimiskoolitusi nii tippjuhtidele kui ka keskastmejuhtidele. Paulius naudib koolitusi, kus tal on võimalik olla osa juhtide teadlikkuse avardamise protsessis ning anda oma osa, et inimene saaks ühenduse oma sisemise potentsiaali ja väega. Enne coaching‘u maailma sisenemist töötas Paulius enam kui 15 aastat panganduses ja telekommunikatsioonis. Ta on leedu juurtega koolitaja, kes valdab lisaks leedu keelele emakeele tasandil ka inglise ja vene keelt.

EDASIJÕUDNUTE KURSUSE I OSA
Meie kolmas treener on väga suurte kogemustega Serbia päritolu rahvusvaheline treener Pedja Jovanovic. Ta on MCC tasemel rahvusvaheline coach (ICF tasemetest kõige kõrgema tasemega coach), kes on üle 10 aastat olnud Erickson Coaching International’is rahvusvaheline treener. Coaching‘ule eelnevalt töötas Pedja aastaid müügijuhina, kus tema akadeemiline haridus insenerina aitas tal süsteemselt läheneda komplektsetele probleemidele. Pedja dünaamiline lähenemine, positiivne ellusuhtumine ja suured kogemused on need, mis teevad Pedjaga koolitusel osalemise mõnusaks ja sujuvaks.

EDASIJÕUDNUTE KURSUSE II OSA
Kim Leischner
on Kanadast pärit üle 30 aastase kogemusega coach ja treener, kes on antud programmi üks kogenumaid treenereid, olles õpetanud sama programmi nii Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hiinas kui ka paljudes Euroopa riikides. Kim on ICF-i (International Coaching Federation) poolt sertifitseeritud MCC tasemel coach (ICF-i tasemetest kõige kõrgema tasemega coach). Samuti on ta läbinud erinevaid treenerite koolitusi ning juhtinud isiklikku koolitusfirmat Hongkongis. Kimil on suur kogemuste pagas ettevõtete ja ka eraisikute coach‘imisel.

KOOLITUSE MAHT

International Coaching Federation ehk ICF on coach‘idele välja töötanud 3 erinevat oskusastet – ACC (Level 1), PCC (Level 2) ja MCC. Tasemete kohta saab lähemalt lugeda siit.

The Art and Science of Coaching” programmi on võimalik läbida neljas variandis.

1) Täisprogrammi ehk Level 2 tasemega programmi raames valmistame coach‘id ette PCC taseme ehk Professional Certified Coach väljaõppega coach‘ideks. Programm koosneb baaskursusest ja edasijõudnute kursusest ehk neljast 4-päevasest moodulist mahus 128 akadeemilist tundi (ICF Core Competency Hours). Sellele lisandub 24 akadeemilist tundi iseseisvat tööd ja 10 tundi mentor-coaching’u sessioone. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus Erickson Certified Professional Coach (ECPC).

2) Erickson Coaching International on välja töötanud ka Level 1 programmi, mis on mahult kokku 77 tundi ning sisaldab endas baaskursust ning 10 tundi mentor-coaching’u sessioone. Level 1 programmi raames valmistame coach‘id ette ACC taseme ehk Associate Certified Coach väljaõppega coach‘ideks. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus Erickson Accredited Coach (EAC).

Vaata Level 1 ja Level 2 teekonda lähemalt ka jooniselt.

3) Osalejatel, kes ei soovi International Coaching Federation-i taset taotleda, on võimalik läbida baaskursus ja edasijõudnute kursus ka ilma mentor-coachinguta. Sellisel juhul väljastatakse koolituse läbinule tunnistus Erickson Professional Coach (EPC). 

4) Ainult baaskursus ilma mentor-coaching’u sessioonideta. Koolituse läbinule väljastatakse tõend baaskoolitusel osalemise kohta.

Loe ka lähemalt meie blogist, mis on mentor-coaching.

Kui sa ei tea, millist koolituse varianti valida, osale infopäeval või võta meiega otse ühendust ja leiame koos sulle sobivaima lahenduse!

TOIMUMISAEG JA -KOHT

2024/2025 programm on planeeritud järgmistel kuupäevadel:
Baaskursuse I osa = 6.-9. november 2024
Baaskursuse II osa = 4.-7. detsember 2024
Edasijõudnute kursuse I osa = 29. jaanuar-1. veebruar 2025
Edasijõudnute kursuse II osa = 5.-8. märts 2025

Koolitused toimuvad Tallinna kesklinnas ja paralleelselt veebikeskkonnas Zoom.

09.00 – 09.30  Registeerimine koos hommikukohviga
09.30 – 11.00  Koolituse esimene osa
11.00 – 11.15  Kohvipaus
11.15 – 12.45  Koolituse teine osa
12.45 – 13.45  Lõuna
13.45 – 15.15  Koolituse kolmas osa
15.15 – 15.30  Kohvipaus
15.30 – 17.00  Koolituse neljas osa
17.00 – 17.30  Küsimused ja vastused (soovi korral)

HIND

Baaskursus ilma mentor-coaching‘uta: 2820€ (+km)

The Art and Science of Coaching – Level 1 – ACC taseme ehk Associate Certified Coach väljaõpe (Baaskursus + 10 mentor-coaching‘u sessiooni): 3800€ (+km)

The Art and Science of Coaching – Certification (Baaskursus + edasijõudnute kursus): 5110€ (+km)

The Art and Science of Coaching – Level 2 – PCC taseme ehk Professional Certified Coach väljaõpe (Baaskursus + edasijõudnute kursus + 10 mentor-coaching‘u sessiooni): 6500€ (+km)

Programmi eest on võimalik tasuda ka osade kaupa. Samast ettevõttest osalejatele pakume väljaõppes osalemist erihinnaga. Küsi personaalset pakkumist!

LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Korraldame rahvusvahelist coaching‘u väljaõpet “The Art & Science of Coaching” tutvustavaid e-infopäevasid. Infopäeval osalemine on TASUTA, kuid vajalik on eelnev registreerimine. Kirjuta info @intelligentne.ee ja uuri lähemalt või registreeri kohe järgmisele infopäevale siin.

Coaching‘u koolitusprogrammi  “The Art & Science of Coaching” registreerimiseks on vaja ära täita registreerimisvorm. Kirjuta meile info@intelligentne.ee ja saadame Sulle registreerimisvormi  e-mailile.

Võta meiega julgesti ühendust kas helistades, meili teel või alloleva vormi kaudu.

E-mail: info@ intelligentne.ee

Telefon: (+372) 629 9260 või (+372) 56 673 831