Koostöö arendamine läbi meeskonnatöö

SISEKOOLITUS

TUTVUSTUS:

Koolitusel otsime vastuseid küsimustele, mis tagab tulemusliku koostöö, kuidas peaks toimima suhtlus meeskonnaliikmete vahel, kuidas iga üksik töötaja saab määrata meeskonna tulemust ning millised kompetentsid on vajalikud meeskonna koostoimimiseks. Lisaks suhete-teemaliste teadmiste omandamisele võimaldab koolitus osalejatel vaadata endasse, et leida ja rakendada enda sisemisi ressursse.

EESMÄRK:

Koolituspäeva käigus käsitletavate teemade eesmärk on:

 • anda ülevaade nii organisatsioonisiseste kui –väliste suhete tähtsusest ning ladusa suhtluse toimimise põhimõtetest;
 • aidata osalejatel aru saada inimestevahelise koostöö toimimise põhimõtetest ning paremini mõista enda rolli meeskonnaliikmena või meeskonna juhina;
 • selgitada koostöö kriitilisi edutegureid – emotsionaalne intelligentsus, vahetu suhtlemine, eesmärkide seadmine, vastutus, usaldus, teineteise teenindamine (sisekliendi mõiste), partnerlussuhted;
 • selgitada inimeste käitumise tagamaid.

PÕHITEEMAD:

 • Sissejuhatus koolitusse. Muudatused maailmas ja inimeses;
 • Eduka suhtlemise võimalused, EQ kompetentsid;
 • Suhtlemine kui protsess;
 • Isiksuslikud omadused ja eeldused koostööks;
 • Isiksusetüübid ja suhtlemine erinevate isksusetüüpidega
 • Oma tunnete väljendamise oskus;
 • Konfliktid ja lahendused;
 • Tagasiside suhtlemises; MINA sõnumid;
 • Partneritaju probleemid meeskonnatöös;
 • Enesekehtestamine suhetes;
 • Koostöö kui partnerlussuhe;
 • Kokkuvõte kursusest.

TULEMUSED:

 • Mõista suhete määravat tähtsust meeskondlike eesmärkide saavutamisel
 • Aru saada iseenda ja oma meeskonna peamistest liikumapanevatest jõududest
 • Juhtida oma käitumist ja olla tasakaalus
 • Toetuda oma ja aru saada oma meeskonnaliikmete tugevustest

MEETODID:

Loetleme mõned meetodid, mis on enam leidnud kasutamist just meeskonnatöö treeningus:

 • Miniloengud ja grupiarutelud
 • Individuaal-, paaris- ja rollimängud
 • Loovharjutused ja kunstiteraapia

Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest eesmärkidest ja arenguvajadustest.

SOOVITATAV MAHT:

Koolituse soovitav maht on 8 – 16 a/ t

Koolitust pakume ettevõtte sisekoolitusena. Küsi pakkumist!

KÜSI LISA