Edukad läbirääkimised

AVALIK KOOLITUS

TUTVUSTUS

Antud koolituse fookuses on erinevate läbirääkimistehnikate omandamine, et suuta paremini argumenteerida ja suunata läbirääkimisi. Olulisel kohal on õige tasandi leidmine suhetes, usalduse kasvatamine, partneri mõjustamine ja läbirääkimiste taktikaline ja strateegiline juhtimine.

EESMÄRK

Koolituse eesmärgiks on omandada olulised läbirääkimisetehnikad, mõjustamisvõtted ja taktikad, et neid kasutada igapäevatöös edukate läbirääkimiste juhtimisel.

PÕHITEEMAD

 • Läbirääkimised kui suhtlus
 • Isikuomaduste seos maailmavaate, läbirääkimiste stiili ja suhtlusstiiliga
 • Kes ja miks on meie jaoks keerulised inimesed?
 • Enese kehtestamine ilma enese kehtestamiseta
 • Fake it till you make it – kujuta ette et Sa juba oled see, kes tahad olla
 • Läbirääkimised ja konfliktid
 • Kehtestamise põhimõtted ja konfliktid
 • Konfliktidega toimetuleku oskused
 • Võitja- võitja mudel
 • Läbirääkimiste juhtimise strateegiline kava
 • Läbirääkimiste ettevalmistamine
 • Mõjustamisvõtete ja taktikate valik
 • Usalduse kasvatamise erinevad taktikad

TULEMUSED

Koolituse läbinu:

 • Tunneb ära erinevad kasutusel olevad taktikad ja omavad ülevaadet, mida nendega võiks teha
 • Tunneb struktureeritud läbirääkimiste baastehnikaid ja töövahendeid
 • Suudab ennast edukalt kehtestada
 • Tunneb ära teiste isikute tõukamapanevaid jõude (vajadusi, hirme, isikuomadusi)
 • Tunneb ära eri olukordi ja isiksusi ning teab, kuidas teiste emotsioone maandada, et konstruktiivseks jääda
 • On teadlik erinevatest mõjustamisevõtetest ja taktikatest

MEETODID

Koolitusel kasutatakse miniloenguid, rühma- ja individuaalseid harjutusi. Koolituse praktilises osas harjutatakse erinevaid tehnikaid ja mängitakse läbi läbirääkimisjuhtumeid.
Koolituse ülesehitusel on teooria ja praktika suhe 1/3 : 2/3.

KOOLITAJA

Ilona Nurmela on suurte kogemustega lepitaja ja praktiliste läbirääkimiste koolituste läbiviija. Ilona on NASDAQ OMX börsiettevõtte endine nõunik üldküsimustes, kel on 12 aastat kogemust vaidluste lahendamisel ja ennetamisel. FORT vandeadvokaadina (http://fortlegal.ee/) teostab ta ka hindavaid lepitusmenetlusi. Lisaks motiveerib Ilona coachina juhte ja sihikindlaid noori oma ala professionaale ning koolitab ja nõustab läbirääkijaid.

Ilona on nõustanud erinevate ettevõtete läbirääkimiste situatsioone ja aidanud leida mõlemaid osapooli rahuldavaid lahendusi.

SIHTGRUPP

Ettevõtete juhid, müügi-, ostu- ja turundusjuhid, vahetult klientidega suhtlevad juhid ja töötajad

KOOLITUSE MAHT

Koolituse soovitatav maht on 16 a/t

TOIMUMISAEG

Järgmine koolitus toimub:

4.-5. november, 2021

Lae koolitust tutvustav info alla siit EDUKAD LÄBIRÄÄKIMISED

HIND JA LISAINFORMATSIOON

Koolituse hind on  575 eur+ km

Koolituse korraldaja ja läbiviija on Intelligentne Grupp OÜ.

Võta meiega julgesti ühendust kas e-maili: info@intelligentne.ee või telefoni (+372) 629 9260 teel

Intelligentne Grupp on Töötukassa koolituskaardi partner

KÜSI LISA