Edukad läbirääkimised

SISEKOOLITUS

EDUKAD LÄBIRÄÄKIMISED - INTELLIGENTNE GRUPP

TUTVUSTUS

Antud koolituse fookuses on erinevate läbirääkimistehnikate omandamine, et suuta paremini argumenteerida ja suunata läbirääkimisi. Olulisel kohal on õige tasandi leidmine suhetes, usalduse kasvatamine, partneri mõjustamine ja läbirääkimiste taktikaline ja strateegiline juhtimine.

EESMÄRK

Koolituse eesmärgiks on omandada olulised läbirääkimisetehnikad, mõjustamisvõtted ja taktikad, et neid kasutada igapäevatöös edukate läbirääkimiste juhtimisel.

PÕHITEEMAD

 • Läbirääkimised ja konfliktid
 • Kehtestamise põhimõtted ja konfliktid
 • Konfliktidega toimetuleku oskused
 • Võitja- võitja mudel
 • Läbirääkimiste juhtimise strateegiline kava
 • Läbirääkimiste ettevalmistamine
 • Mõjustamisvõtete ja taktikate valik
 • Usalduse kasvatamise erinevad taktikad

TULEMUSED

Koolituse läbinu:

 • Suudab paremini suunata ja argumenteerida läbirääkimisi
 • Suudab ennast edukalt kehtestada
 • On teadlik erinevatest mõjustamisevõtetest ja taktikatest
 • Oskab luua usaldusliku suhte oma läbirääkimiste partneriga

MEETODID

Koolitusel kasutatakse miniloenguid, rühma- ja individuaalseid harjutusi. Koolituse praktilises osas harjutatakse erinevaid tehnikaid ja mängitakse läbi läbirääkimisjuhtumeid.
Koolituse ülesehitusel on teooria ja praktika suhe 1/3 : 2/3.

SIHTGRUPP

Ettevõtete juhid, müügi- ja turundusjuhid, vahetult klientidega suhtlevad juhid ja töötajad

SOOVITATAV MAHT:

Koolituse soovitatav maht on 16 a/t

Koolitust pakume ettevõtte sisekoolitusena. Küsi pakkumist!

Lae koolitust tutvustav brošüür alla siit EDUKAD LÄBIRÄÄKIMISED

KÜSI LISA