Edukad läbirääkimised

TUTVUSTUS

Antud koolituse fookuses on erinevate läbirääkimistehnikate omandamine, et suuta paremini argumenteerida ja suunata läbirääkimisi. Olulisel kohal on õige tasandi leidmine suhetes, usalduse kasvatamine, partneri mõjustamine ja läbirääkimiste taktikaline ja strateegiline juhtimine.

Koolituse eesmärgiks on omandada olulised läbirääkimisetehnikad, mõjustamisvõtted ja taktikad, et neid kasutada igapäevatöös edukate läbirääkimiste juhtimisel.

Koolitusel kasutatakse miniloenguid, rühma- ja individuaalseid harjutusi. Koolituse praktilises osas harjutatakse erinevaid tehnikaid ja mängitakse läbi läbirääkimisjuhtumeid. Koolituse ülesehitusel on teooria ja praktika suhe 1/3 : 2/3.

Koolituse läbinu:
⊕ tunneb ära erinevad kasutusel olevad taktikad ja omab ülevaadet, mida nendega võiks teha;
⊕ tunneb struktureeritud läbirääkimiste baastehnikaid ja töövahendeid;
⊕ suudab ennast edukalt kehtestada;
tunneb ära teiste isikute tõukamapanevaid jõude (vajadusi, hirme, isikuomadusi);
tunneb ära eri olukordi ja isiksusi ning teab, kuidas teiste emotsioone maandada, et konstruktiivseks jääda;
⊕ on teadlik erinevatest mõjustamisvõtetest ja -taktikatest.

PÕHITEEMAD

⊕ Läbirääkimised kui suhtlus
⊕ Isikuomaduste seos maailmavaate, läbirääkimiste stiili ja suhtlusstiiliga
⊕ Kes ja miks on meie jaoks keerulised inimesed?
⊕ Enese kehtestamine ilma enese kehtestamiseta
⊕ Fake it till you make it – kujuta ette, et sa juba oled see, kes tahad olla
⊕ Läbirääkimised ja konfliktid
⊕ Kehtestamise põhimõtted ja konfliktid
⊕ Konfliktidega toimetuleku oskused
⊕ Võitja-võitja mudel
⊕ Läbirääkimiste juhtimise strateegiline kava
⊕ Läbirääkimiste ettevalmistamine
⊕ Mõjustamisvõtete ja taktikate valik
⊕ Usalduse kasvatamise erinevad taktikad

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Ettevõtete juhid, müügi-, ostu- ja turundusjuhid, vahetult klientidega suhtlevad juhid ja töötajad.

KOOLITAJAD

Ilona Nurmela on suurte kogemustega lepitaja ja praktiliste läbirääkimiste koolituste läbiviija. Ilona on NASDAQ OMX börsiettevõtte endine nõunik üldküsimustes, kel on 12 aastat kogemust vaidluste lahendamisel ja ennetamisel. FORT vandeadvokaadina (http://fortlegal.ee/) teostab ta ka hindavaid lepitusmenetlusi. Lisaks motiveerib Ilona coachina juhte ja sihikindlaid noori, oma ala professionaale ning koolitab ja nõustab läbirääkijaid.

Ilona on nõustanud erinevate ettevõtete läbirääkimiste situatsioone ja aidanud leida mõlemaid osapooli rahuldavaid lahendusi.

KOOLITUSE MAHT

Koolituse soovitatav maht on 16 akadeemilist tundi.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitused toimuvad vastavalt kokkuleppele kas seminariruumis, tellija ruumides või veebiplatvormil.

HIND

Küsi hinnapakkumist!

LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Lae koolitust tutvustav info alla siit: EDUKAD LÄBIRÄÄKIMISED

Võta meiega julgesti ühendust kas helistades, meili teel või alloleva vormi kaudu.

E-mail: info@ intelligentne.ee

Telefon: (+372) 629 9260