Tel. 5667 3831 info@intelligentne.ee
Küsi infot

Oleme Sinu sisemise potentsiaali arendajad, teadmiste süstematiseerijad ja võimaluste avardajad

Koolitused

Pakume alates 2006. aastast kvaliteetseid koolitusi  ja  arenguprogramme sinu organisatsiooni   lahenduskeskseks toimimiseks kuuel põhisuunal

Loe lähemalt

Coaching

Lahenduskeskne coaching on professionaalne ja loov suhe kliendiga, mille käigus keskendutakse  kliendi jaoks olulistele küsimustele, genereeritakse erinevaid lahendusi ja jõutakse suurimat  väärtust loova tulemuseni.

Loe lähemalt

Mentorlus

Mentorid on inimesed, kes aitavad menteel saavutada oma laiapõhiseid eesmärke arendades mentee isikuomadusi ja spetsiifili oskusi.Mentorid on tähelepanelikud küsijad, peegeldajad ja arenguruumi loojad.

Loe lähemalt

Meeskond

0