Coachiv juhtimine

AVALIK KOOLITUS

TUTVUSTUS

Koolituse eesmärgiks on läbi COACHIVA JUHTIMISE käivitada oma töötajate ja meeskondade kiirem areng ja tunda rõõmu ühistest saavutustest.

Koolituse läbimisel saab juht oma käsutusse Coachiva juhtimise tööriistad, kasvades oma meeskonna arendajaks, käivitajaks ja innovaatiliseks eestvedajaks.

EESMÄRK

 • Avardada kõikide töötajate teadlikkust ja tahet ühiste eesmärkide saavutamisel.
 • Luua keskkond iga juhi omanäolise juhtimisstiili leidmiseks ja meisterlikkuse saavutamiseks juhtimises.
 • Õppida ja praktiseerida lahenduskeskse coachingu tööriistu
 • Saavutada valmisolek teadmiste kiireks rakendamiseks igapäevajuhtimisse
 • Luua keskkond innovaatiliste ideede tekkeks ja kiireks rakenduseks.

PÕHITEEMAD

I MOODUL 

 • Coachingu olemus ja mõiste sisu. Coachingu kasu töökohal
 • Coachingu mudel
 • Usalduse loomise printsiibid ja tehnikad
 • 4- planeerimisküsimust
 • Kuulamise tasandid
 • Teema ja eesmärkide defineerimine
 • Kuulamine läbi tulemuste raami
 • Võimsad küsimused coachingus
 • Coachingu mudel. Lahendused
 • Tegevussammude ja tulemuste defineerimine
 • Kompetentside kaardistamine ja mõõtmine
 • Tagasiside andmine ja tunnustamine coachingus
 • Kokkuvõte I moodulist

II MOODUL 

 • Kuidas coachida oma meeskonda?
 • Meeskonna coachingu baasmudel
 • Meeskonna coachingu teema defineerimine
 • Erinevate tööriistade harjutamine
 • Oskused, võimed ja ressursid meeskonnas
 • Rollid, vastutus ja tegevussammud
 • Meeskonna tegevusplaani kokkuleppimine. Tähistamine
 • Hakkamasaamine erinevate takistuste ja vastuväidetega
 • Motiveeriva keele kasutamine erinevate inimeste puhul
 • Muutuste juhtimine personaalselt ja meeskonnas
 • Muutuste juhtimise tööriist
 • Kuidas juhtida oma aega ja tegevusi?
 • Ajajuhtimise tööriistad coachingus
 • Kokkuvõte koolitusest

TULEMUSED

Koolituse tulemusena juht:

 • Teab oma tugevusi ja võimalusi anda oma panus organistasiooni arengusse
 • Oskab läheneda oma alluvatele individuaalselt
 • Teab, kuidas töötab coachingu mudel
 • Oskab kasutada coachingu tööriistu oma töötajate ja organistasiooni arendamiseks

Koolituse tulemusena aitab juht oma inimestel:

 • Käivitada muutusi ja jõuda kiiremini soovitud eesmärkideni
 • Teadlikult vastutada oma töö eest
 • Näha ja leida ise parimaid lahendusi
 • Tunda edutunnet ja töömotivatsiooni

MEETODID

Koolituse fookuses on lahenduskeskse coachingu aktiivmeetodid.

Vajalikud oskused nn. tööriistad omandatakse koolitusel läbi kogemusliku õppe, kus meetoditena kasutatakse erinevaid aktiivõppe vorme:

 • Individuaal- ja rühmaharjutusi;
 • Logical level mudelit;
 • Erinevaid kujutlus- ja loovtehnikaid;
 • Erinevaid mudeleid ja teste;

Metoodikaid rakendatakse loovalt lähtuvalt osalejate spetsiifilistest eesmärkidest, grupiprotsesside dünaamikast ja arenguvajadustest.

KOOLITAJAD

Koolitust viivad läbi koolitajad ja rahvusvaheliselt sertifitseeritud coachid Annika Sööt ja Eike Tõnismäe

ANNIKA SÖÖT on lahenduskeskne inspireerija, coach ja treener, kes omab üle 10 aastast kogemust finants- ja kindlustuskorporatsioonide müügiorganisatsioonide liidrina. Annika professionaalne elu olnud väga tihedalt seotud inimeste juhtimise ja arendamisega- süsteemi vaatest protsesside ja strateegiate juhtimise ning tulemuslikkuse kasvatamisega.

Annika on läbinud ICF-i poolt akrediteeritud rahvusvahelise coachi väljaõppe “The ART & Science of Coaching” (Erickson College International, Kanada) ja on rahvusvaheliselt sertifitseeritud lahenduskeskne coach.

Praktilised kogemused ja sertifikaadid

 • ICF-i poolt akrediteeritud PCC tasemel coach
 • Erickson Coaching International koolitusprogrammi “The Art and Scinece of Coaching” programmi läbimise sertifikaat
 • Erickson Coaching International koolitusprogrammi “High Perfomance Team Coaching” programmi läbimise sertifikaat
 • Pikaajaline juhtimiskogemus
 • Coach erinevatele organisatsioonidele ja ettevõtetele

 

EIKE TÕNISMÄE on koolitaja, ekspert, mentor ja coach. Eike meelisteemad on coachiv juhtimine, juht kui liider ja coach, mentorlus, meeskondade juhtimine ja juhendamine.

Eike on koostanud mitmeid juhendamis- ja mentorprogramme ning on rahvusvaheliselt sertifitseeritud ‘Professional Coach’ (Erickson College International). Antud väljaõpe omab rahvusvahelist ICF akrediteeringut. Eike omab rahvusvahelist treenerite sertifikaati: “Standing in Contribution: A Trainer’s Training”.

Eike on avaldanud kaks raamatut: „Mentorlus – Jagatud Areng“ (2006) ja „Juhendamine ja Mentorlus“ (2008) ja teda võib pidada mentorluse ja coachingu teema pioneeriks Eestis.

Eike on

 • Korraldanud koostöös Kanada coachingu kooliga (Erickson College International) rahvusvaheliselt akrediteeritud ja tunnustatud coachide väljaõpet alates 2013. aastast
 • Mitme juhendamise ja mentorluse-alase raamatu autor
 • Esimene mentorluse ja coachingu teema koolitaja Eestis

Praktilised kogemused ja sertifikaadid:

 • ICF-i poolt akrediteeritud PCC tasemel coach
 • Erickson Coaching International koolitusprogrammi “The Art and Scinece of Coaching” programmi läbimise sertifikaat
 • Erickson Coaching International koolitusprogrammi “High Perfomance Team Coaching” programmi läbimise sertifikaat
 • Sertifikaadid “A Trainer’s Trainer” ja “Training for Trainers: Advanced Level Skills” – ICF’i poolt akrediteeritud rahvusvaheline treener
 • MBA kraad,  rahvusvaheline ärijuhtimine konsultatsiooni suunal

KOOLITUSE MAHT

32 auditoorset tundi. Koolitus koosneb kahest 2-päevasest moodulist, kokku 4 päeva, millele lisandub igale osalejale 2 personaalset coachingu sessiooni kogumahus 4 a/t ja iseseisev kodutöö mahus 8a/t.

TOIMUMISAJAD

Järgmine koolitus toimub: 

 • Moodul 1 = 27.-28. veebruar, 2023 
 • Moodul 2 = 27.-28. märts, 2023

ASUKOHT

⊕ Koolitus toimub Tallinnas, Akadeemia teel või vajadusel online keskkonnas. Täpsem info saadetakse registreerunutele e-posti teel.

KOOLITUSE ÕPPEKAVA

Õppekava_Coachiv juhtimine

HIND, LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Koolituse hind 4 päeva eest on 1650 (+ km)

 • Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause
 • Samast ettevõttest mitme inimese osalemisel küsi soodustust.
 • Koolituse korraldaja ja läbiviija on Intelligentne Grupp OÜ

 

Võta meiega julgesti ühendust kas e-maili: info@ intelligentne.ee või telefoni (+372) 629 9260 teel

või registreeri siin: