Väärtuspõhine meeskonnatöö

SISEKOOLITUS

TUTVUSTUS:

Koolitus on suunatud meeskondade koostöö treenimisekes. Koolituse käigus õpivad osalejad, kuidas olla hea suhtleja meeskonnas, jagada koos ühiseid väärtusi ja tunda uhkust saavutatud tulemuste üle. Osalejad õpivad tundma iseennast ja oma meeskonnaliikmeid, et koos tunda rõõmu ühisest meeskonnast ja saavutustest.

EESMÄRK:

Osalejad õpivad:

 • Hindama oma       töö rolli ja tähtsust meeskonnas
 • Toetuma oma tugevustele
 • Mõistma oma meeskonnaliikmete käitumist
 • Kuidas läheneda erineavtele meeskonnaliikmetele ja teha koostööd

PÕHITEEMAD:

 • Mis on meeskond. Tulemusliku ja tõhusa meeskonnatöö eeldused.
 • Inimeste käitumise põhjused ja käivitajad.
 • Hea meeskonnatöö põhialused
 • Emotsionaalsete kompetentside arendamine suhtlemisel.
 • Meeskonna väärtused ja areng meeskonnana.
 • Meeskonnaliikmete eripärad – erinevad inimtüübid
 • Erimeelsuste ja arusaamatuste lahendamise võtted meeskonnas.
 • Suhtlemistehnikad – aktiivse kuulamise võtted, küsimine ja peegeldamine.
 • Meeskondliku potentsiaali kasvatamine. Väljakutsete, muutuste ja arengu juhtimine meeskonnas.

TULEMUSED:

Koolituse läbinu:

 • Teab, kuidas olla ise hea meeskonna looja ja tarbija
 • Tunneb suhtlemise aluseid meeskonnas
 • Oskab hinnata meeskonna ühiseid väärtusi ja neid oma tegevustes kanda
 • Oskab analüüsida enda tugevusi ja nõrkusi ning hinnata oma panust meeskonnas

 MEETODID:

Koolitusprogramm on abistava/suunava iseloomuga, kus eesmärgiks on äratada töötajates olev sisemine potentsiaal ja anda osalejatele teadmisi, enesekindlust ning tugevust oma rolli kandmisel ja võimalust/edu nägemist omavahelises koostöös.

Vajalikud oskused omandatakse koolitusel läbi aktiivõppe ja praktiliste kogemuste, kus meetoditena kasutatakse erinevaid mudeleid ja tehnikaid:

 • Interaktiivsed loengud.
 • Grupidünaamilised harjutused,
 • Erinevad testid
 • Individuaal- ja rühmaharjutused
 • Kujutlus- ja loovtehnikad.

SOOVITATAV MAHT:

Koolituse soovitav maht on 8 – 16 a/ t

Koolitust pakume ettevõtte sisekoolitusena. Küsi pakkumist!

KÜSI LISA