Uute töötajate juhendamine

SISEKOOLITUS

TUTVUSTUS

Koolituse käigus õpivad osalejad, kuidas aidata läbi kvaliteetse juhendamise uuel töötajal kiiresti sulanduda ettevõttesse, saada professionaaliks oma tööülesannetes ja tunda edutunnet esimestest saavutustest. Osalejad õpivad spetsiaalseid mudeleid, tehnikaid ja tööriistu, et olla kvaliteetne partner uue töötaja sisseelamisel ettevõttesse ja oma tööülesannetesse.

Koolituse eesmärk on:
⊕ anda osalejatele süsteemne juhendamise mudel;
⊕ õppida, kuidas luua uue töötajaga personaalne side ja käivitada õppimisprotsess;
⊕ harjutada erinevaid juhendamise mudeleid, tehnikaid ja tööriistu;
⊕ õppida tagasiside andmist ja tunnustamist.

Koolituse käigus kasutatakse meetodina erinevaid aktiivõppevorme:

⊕ miniloenguid ja grupiarutelusid;
⊕ individuaal-, paaris- ja rühmaharjutusi;
⊕ videotagasisidet;
⊕ erinevaid loov- ja aktiivõppe tööriistu.

Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest eesmärkidest ja arenguvajadustest.

Koolituse tulemusena osaleja:
⊕ oskab luua oma personaalse juhendamise mudeli;
⊕ tunneb erinevaid võimalusi kvaliteetse suhte loomise;
⊕ teab, kuidas üles ehitada juhendamisprotsessi;
⊕ kasutab erinevaid suhtlemise tehnikaid;
⊕ oskab anda ja saada tagasisidet.

PÕHITEEMAD

⊕ Muudatused inimeses ja organisatsioonides
⊕ Juhendamise olemus, juhtprintsiibid ja mõisted
⊕ Juhendamise mudel
⊕ Juhendaja rollid ja tasakaal
⊕ Suhte loomine
⊕ Suhte juhtimine erinevate põlvkondadega
⊕ Väärtused ja hoiakud
⊕ Suhte loomine erinevate isiksusetüüpidega
⊕ Eesmärgi püstitamine juhendamises
⊕ Juhendamisprotsessi juhtimine
⊕ Suhtlemisoskused – kuulamine, küsimine, kokkuvõtete tegemine
⊕ Täiskasvanud õppija baasseadused
⊕ Tagasiside andmine ja saamine
⊕ Kokkuvõtete tegemine

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Tippspetsialistid, esmatasandijuhid, osakonnajuhid.

KOOLITUSE MAHT

Koolituse soovitatav maht on 16 akadeemilist tundi.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitused toimuvad vastavalt kokkuleppele kas seminariruumis, tellija ruumides või veebiplatvormil.

HIND

Koolitust viiakse läbi sisekoolitusena. Küsi hinnapakkumist!

LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Võta meiega julgesti ühendust kas helistades, meili teel või alloleva vormi kaudu.

E-mail: info@ intelligentne.ee

Telefon: (+372) 629 9260