Coachiv müük

TUTVUSTUS

Coachingus ja müügis on  palju ühist – mõlema puhul on vajalik jõuda oma kliendi tegelike vajaduste ning teemadeni ja sealt edasi parimate lahendusteni.

Mis on coaching?
Coachingu olemus on leida vastused inimese  jaoks kõige olulisematele teemadele, kasutades selleks võimsaid küsimusi  ja professionaalset kuulamist.

Mis on müük?
Müük keskendub inimese vajadustest arusaamisele ja nende rahuldamisele ajas.

Coaching ja müük koos esitavad väljakutse – kuidas rahuldada inimese neid vajadusi, mis on kooskõlas tema väärtustega ning suurendavad inimese pikaajalist rahulolu ja õnnetunnet.

Koolituse eesmärgiks on läbi COACHIVA MÜÜGI  jõuda oma klientide tegelike vajadusteni ja juhtida müügiprotsessi nii, et klient on rahul ja õnnelik.

Koolitusel praktiseerime coachiva müügiprotsessi mudelit, harjutame võimsate küsimuste esitamist erinevatel müügitsükli osades, õpime coachivat kuulamist ja uurime, milliseid strateegiaid kasutada, et kõnetada  erinevaid  klienditüüpe.

Koolituse eesmärgiks on:
⊕ praktiseerida tervikliku müügitsükli mudelit;
⊕ õppida tundma erinevaid klienditüüpe ja nende keelt;
⊕ praktiseerida coachiva müügi väekaid küsimusi;
⊕ harjutada coachivat kuulamist.

Koolituse fookuses on lahenduskeskse coachingu aktiivmeetodid.

Vajalikud oskused ehk nn. tööriistad omandatakse koolitusel läbi kogemusliku õppe, kus meetoditena kasutatakse erinevaid aktiivõppe vorme:
⊕ individuaal- ja rühmaharjutusi;
⊕  coachiva müügi mudelit;
⊕ erinevaid kujutlus- ja loovtehnikaid;
⊕ erinevaid mudeleid ja teste.

Metoodikaid rakendatakse loovalt lähtuvalt osalejate spetsiifilistest eesmärkidest, grupiprotsesside dünaamikast ja arenguvajadustest.

Koolituse tulemusena osaleja:
⊕ kasutab coachiva müügi mudelit väärtuspõhise müügi juhtimisel;
⊕ kasutab võimsaid küsimusi müügitsükli erinevates osades;
⊕ oskab kohandada oma käitumist erinevatele klienditüüpidele;
⊕ kasutab coachivat kuulamist kogu müügitsükli jooksul;
⊕ mõistab erinevaid strateegiaid, kuidas lõpetada müügiprotsessi ja jõuda otsuseni.

PÕHITEEMAD

I MOODUL

⊕ Coachiva müügi olemus
⊕ Kuidas ära tunda kliendi tegelikke vajadusi?
⊕ Coachiva müügi 4-osaline mudel – müügitsükkel
⊕ Suhte loomine kliendiga
⊕ Aju ja hääle roll suhte loomisel
⊕ Coachiva müügivestluse kuulamise tasandid
⊕ Coachi metatasandi loomine
⊕ Kokkuvõte I moodulist

II MOODUL

⊕ Tunne oma klienti-erinevad klienditüübid
⊕ Kuidas kõnetada erinevaid klienditüüpe
⊕ Coachiva müügi mudeli baasküsimused?
⊕ Müügiprotsessi juhtimine läbi coachivate küsimuste
⊕ Võimsad küsimused müügiprotsessi erinevates osades
⊕ Erinevad tehnikad ja strateegiad coachivas müügis
⊕ Kliendi vajaduste kaardistamine
⊕ Väärtused, vajadused ja lahendused

III MOODUL

⊕ Müügiprotsessi lõpetamine ja otsuse defineerimine
⊕ Soovituste küsimine
⊕ Tegevuste kahepoolne planeerimine
⊕ Kokkuvõte koolitusest

Vaata ka koolituse õppekava: Coachiv müük

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Koolitus sobib kõikidele igapäevaselt toote või teenuse müügiga tegelevatele inimestele. Samuti erineva tasandite juhtidele ja meeskondade juhtidele.

KOOLITAJAD

Koolitust viivad läbi kogemustega treenerid ja rahvusvaheliselt sertifitseeritud coachid Annika Sööt ja Eike Tõnismäe.

ANNIKA SÖÖT on lahenduskeskne inspireerija, coach ja treener, kes omab üle 10 aastast kogemust finants- ja kindlustuskorporatsioonide müügiorganisatsioonide liidrina. Annika professionaalne elu on olnud väga tihedalt seotud inimeste juhtimise ja arendamisega – süsteemi vaatest protsesside ja strateegiate juhtimise ning tulemuslikkuse kasvatamisega.

Annika on läbinud International Coaching Federation‘i (ICF) poolt akrediteeritud rahvusvahelise coachi väljaõppe “The Art & Science of Coaching” (Erickson College International, Kanada) ja on rahvusvaheliselt sertifitseeritud lahenduskeskne coach.

Praktilised kogemused ja sertifikaadid:
⊕ ICF-i coachingu koolitusprogramm – sertifitseeritud lahenduskeskne coach
⊕ Pikaajaline müügimeeskonna juhtimiskogemus
⊕ Coach erinevatele organisatsioonidele ja ettevõtetele

EIKE TÕNISMÄE on koolitaja, ekspert, mentor ja coach. Eike meelisteemad on coachiv juhtimine, juht kui liider ja coach, mentorlus, meeskondade juhtimine ja juhendamine.

Eike on koostanud mitmeid juhendamis- ja mentorprogramme ning on rahvusvaheliselt sertifitseeritud ‘Professional Coach’ (Erickson College International). Antud väljaõpe omab rahvusvahelist ICF-i akrediteeringut. Eike omab rahvusvahelist treenerite sertifikaati: “Standing in Contribution: A Trainer’s Training”.

Eike on avaldanud kaks raamatut – „Mentorlus – jagatud areng“ (2006) ja „Juhendamine ja mentorlus“ (2008) –  ja teda võib pidada mentorluse ja coachingu teema pioneeriks Eestis.

Eike on:
⊕ korraldanud koostöös Kanada coachingu kooliga (Erickson College International) rahvusvaheliselt akrediteeritud ja tunnustatud coachide väljaõpet alates 2013. aastast;
⊕ mitme juhendamise ja mentorlusealase raamatu autor;
⊕ esimene mentorluse ja coachingu teema koolitaja Eestis.

Praktilised kogemused ja sertifikaadid:
⊕ Sertifitseeritud ‘Professional Coach’ – ICF-i poolt akrediteeritud coachingu koolitusprogramm
⊕ Sertifikaadid “A Trainer’s Trainer” ja “Training for Trainers: Advanced Level Skills” – ICF-i poolt akrediteeritud rahvusvaheline treener
⊕ MBA kraad, rahvusvaheline ärijuhtimine konsultatsiooni suunal

KOOLITUSE MAHT

18 akadeemilist tundi. Koolitus koosneb kolmest 1-päevasest moodulist.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub Tallinnas, Akadeemia teel või vajadusel veebikeskkonnas. Täpsem info saadetakse registreerunutele e-posti teel. Koolitust saab tellida ka sisekoolitusena.

HIND

Küsi pakkumist!

LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Võta meiega julgesti ühendust kas helistades, meili teel või alloleva vormi kaudu.

E-mail: info@ intelligentne.ee

Telefon: (+372) 629 9260