Suhtlemine meeskonnas

SISEKOOLITUS

TUTVUSTUS

21. sajandi märksõnad on intellektuaalne kapital, siseturundus, emotsionaalne andekus, ideede juhtimine. Need on märksõnad, mis on võtmeks suhtlemisel nii organisatsiooni sees kui väljas.

Käesolev pakkumine toetub suhtlemispsühholoogia, emotsionaalse intelligentsuse ja intellektuaalse kapitali teooriatele. Õpetuse kontseptuaalseks lähtealuseks on humaanse psühholoogia ja partnerlussuhte paradigma.

Treeningu eesmärgiks on leida vastused järgmistele küsimustele:
⊕ Mis on heade suhete olemus?
⊕ Miks hea suhtlemine sageli ebaõnnestub?
⊕ Kuidas mõista iseenda emotsioonide teket?
⊕ Miks ma teen nii, nagu teen, ehk käitun tavaolukordades sarnaselt?
⊕ Mida teha, et olla hea suhtleja?
⊕ Kuidas olla heades suhetes oma meeskonnaga?

Koolitustes kasutatakse erinevaid interaktiivseid koolitusmeetodeid:
⊕ videotreening tagasisidestamisega;
⊕ individuaalsed ja rühmaharjutused;
⊕ miniloengud;
⊕ loovharjutused.

Videotreening põhineb ülesannete käitumuslikele lahenditele ja konstruktiivsele tagasisidele. Õpitakse läbi tegevuse, mis läbi kogemusliku õppe viib käitumise, mõtteviisi, hoiakute ja suhtumiste muutustele.

Koolituse läbinu:
⊕ mõistab suhete määravat tähtsust isiklike ja meeskonna eesmärkide saavutamisel;
⊕ analüüsib iseenda, kolleegide ja oma meeskonna peamisi liikumapanevaid jõudusid;
⊕ oskab juhtida oma käitumist ja olla tasakaalus;
⊕ oskab toetuda iseendale ja mõistab oma kolleegide tugevusi ning nõrkusi.

PÕHITEEMAD

Muudatuse olemus maailma, ühiskonna ja organisatsiooni tasandil
⊕ Isiklike väärtuste, põhimõtete ümberkehastumine muudatuste protsessis
⊕ Muutunud vaade inimesele: uued intelligentsused inimese mõistmisele; EQ, SQ
⊕ Organisatsiooni ja töötaja isiklik osa ja areng selles protsessis

Suhtlemine ja kommunikatsioon
⊕ Suhtlemine kolleegidega
⊕ Mis on positiivne suhtlemine?
⊕ Suhtlemine kui protsess
⊕ Suhtlemisoskuste parandamise võimalused
⊕ Tagasiside suhtlemises

Tulemusliku suhtlemise tehnikad
⊕ Aktiivne kuulamine
⊕ Kehtestav käitumine: selge eneseväljendamine, partnerite aktiivne kuulamine, võitja-võitja mõtteviis

Emotsioonide juhtimine
⊕ Konfliktide olemus ja põhiomadused
⊕ Konfliktide põhjused
⊕ Konfliktidega toimetulek ja lahendamise võtted

Tulemusliku koostöö olemus
⊕ Koostöö kui emotsionaalne kompetents
⊕ Partnerlussuhte olemus
⊕ Rollid meeskonnas; rolliootused, rollitaju, rollikujutlus, rollikäitumine
⊕ Kokkuvõte kursusest

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Juhid, meeskonnad, kõik organisatsiooni töötajad.

KOOLITAJAD

Koolituse läbiviijaks on Jaana Susanna Liigand-Juhkam.

KOOLITUSE MAHT

Koolituse soovitatav maht on 16 akadeemilist tundi ehk 2 õppepäeva.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitused toimuvad vastavalt kokkuleppele kas seminariruumis, tellija ruumides või veebiplatvormil.

HIND

Koolitust viiakse läbi sisekoolitusena. Küsi hinnapakkumist!

LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Võta meiega julgesti ühendust kas helistades, meili teel või alloleva vormi kaudu.

E-mail: info@ intelligentne.ee

Telefon: (+372) 629 9260