Suhtlemine meeskonnas

SISEKOOLITUS

TUTVUSTUS

21. sajandi märksõnad on intellektuaalne kapital, siseturundus, emotsionaalne andekus, ideede juhtimine. Need on märksõnad, mis on võtmeks suhtlemisel nii organisatsiooni sees kui väljas.

Käesolev pakkumine toetub suhtlemispsühholoogia, emotsionaalse intelligentsuse ja intellektuaalse kapitali teooriatele. Õpetuse kontseptuaalseks lähtealuseks on humaanse psühholoogia ja partnerlussuhte paradigma.

EESMÄRK

Treeningu eesmärgiks on leida vastused järgmistele küsimustele:

 • Mis on heade suhete olemus?
 • Miks hea suhtlemine sageli ebaõnnestub?
 • Kuidas mõista iseenda emotsioonide teket?
 • Miks ma teen nii, nagu teen, ehk käitun tavaolukordades sarnaselt?
 • Mida teha, et olla hea suhtleja?
 • Kuidas olla heades suhetes oma meeskonnaga?

 PÕHITEEMAD

Muudatuse olemus maailma, ühiskonna ja organisatsiooni tasandil

 • Isiklike väärtuste, põhimõtete ümberkehastumine muudatuste protsessis
 • Muutunud vaade inimesele: uued intelligentsused inimese mõistmisele; EQ, SQ
 • Organisatsiooni ja töötaja isiklik osa ja areng selles protsessis

Suhtlemine ja kommunikatsioon

 • Suhtlemine kolleegidega
 • Mis on positiivne suhtlemine?
 • Suhtlemine kui protsess
 • Suhtlemisoskuste parandamise võimalused
 • Tagasiside suhtlemises

Tulemusliku suhtlemise tehnikad

 • Aktiivne kuulamine
 • Kehtestav käitumine: selge eneseväljendamine,partnerite aktiivne kuulamine, võitja-võitja mõtteviis

Emotsioonide juhtimine

 • Konfliktide olemus ja põhiomadused
 • Konfliktide põhjused
 • Konfliktidega toimetulek ja lahendamise võtted

Tulemusliku koostöö olemus

 • Koostöö kui emotsionaalne kompetents
 • Partnerlussuhte olemus
 • Rollid meeskonnas; rolliootused, rollitaju, rollikujutlus, rollikäitumine
 • Kokkuvõte kursusest

 TULEMUSED

 • Mõista suhete määravat tähtsust isiklike ja meeskonna eesmärkide saavutamisel.
 • Aru saada iseenda, kolleegide ja oma meeskonna peamistest liikumapanevatest jõududest.
 • Juhtida oma käitumist ja olla tasakaalus.
 • Toetuda iseendale ja saada aru oma kolleegide tugevustest ning nõrkustest

 MEETODID

Koolitustes kasutatakse erinevaid interaktiivseid koolitusmeetodeid:

 • Videotreening tagasisidestamisega;
 • Individuaalsed ja rühmaharjutused;
 • Miniloengud;
 • Loovharjutused

Videotreening põhineb ülesannete käitumuslikele lahenditele ja   konstruktiivsele tagasisidele

Õpitakse läbi tegevuse, mis läbi kogemusliku õppe viib   käitumise, mõtteviisi, hoiakute ja suhtumiste muutustele.

 SIHTGRUPP

Juhid, meeskonnad, kõik töötajad

 SOOVITAV MAHT

Koolituse maht on 2 õppepäeva, 16 a/t

Koolitust pakume ettevõtte sisekoolitusena. Küsi pakkumist!

Koolituse läbiviijateks on Anu Virovere ja Jaana Susanna Liigand-Juhkam

KÜSI LISA