Veebipoe www.intelligentne.ee isikuandmete vastutav töötleja on Intelligentne Grupp OÜ (registrikood 11224916, asukohaga Vanemuise 69a-22, Tallinn, 10911 tel. (+372) 629 9260 ja e-post info@intelligentne.ee).

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
kauba kohaletoimetamise aadress;
pangakonto number;
kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (raamatupidamise ja tarbijavaidluste lahendamiseks).

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse transporditeenuse pakkujale. Toodete transpordiks kasutame Itella SmartPOSTi, Omniva, DPD Pickup või postkontori  teenuseid, kellele edastame kliendi valitud pakiautomaadi asukoha ja telefoninumbri või postkontorile kliendi edastatud aadressi.

Veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt ja seega edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Zone Media OÜ on www.intelligentne.ee veebilehe andmete volitatud töötleja, mis on vajalik veebipoe funktsionaalsuse ja andmemajutuse tagamiseks. Zone Media OÜ infoturbe põhimõtted annavad ülevaate standardiga ISO27001:2014 joondatud infoturbe juhtimise süsteemist. Zone poolt osutatavate serveriteenuste puhul ei toimu 08.11.2019 seisuga kliendi infovarade töötlemist väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda ega nende edastamist kolmandatele osapooltele.

Intelligentne Grupp OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

Säilitamine

Kliendiandmeid sealhulgas ostuajalugu, säilitatakse seitse aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt 1 nädala aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (email info@intelligentne.ee, tel (+372) 629 9260). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).