Juht kui liider ja väärtuste kandja. Süsteemne mõtlemine

SISEKOOLITUS

TUTVUSTUS:

JUHTIDE koolitusprogrammi fookuses on ettevõtte väärtuste ja ideede kandmine, nende fookuses hoidmine ning kommunikatsioon ettevõttes. Tähtsal kohal on protsesside ja tegevuste süsteemne haldamine ja seoste nägemine. Läbi koolituse õpitakse ja kogetakse juhtimise kõige uuemaid trende ning tajutakse iseenda rolli selle keskel. Harjutatakse erinevaid tehnikaid ja mudeleid selleks, et luua töötajatele sobiv arengukeskkond uute ideede ning lahenduste rakendamiseks.

 EESMÄRK:

 • Tunda ettevõtte visiooni ja väärtuste tähendust oma igapäevatöös
 • Mõista süsteemse mõtlemise võimalusi iseenda ja organisatsiooni arengus
 • Luua ühtne arengukeskkond teadmiste tekkeks, vahetamiseks ning loovaks ja kiireks rakendamiseks igapäevatöösse
 • Avastada iseenda potentsiaali, oma võimalusi ja rakendusi ettevõttes
 • Osata toime tulla muudatustega kui uute võimalustega arenguks
 • Mõista, kuidas minu igapäevatöö loob organisatsiooni mainet ja väärtust tööjõuturul
 • Luua keskkond innovaatiliste ideede tekkeks ja kiireks rakenduseks

 PÕHITEEMAD:

 • Juht kui liider 21 sajandil
 • Liidrikompetentsid
 • Juht ja isiksus
 • Juhi personaalsed liidriomadused
 • Personaalse „juhtimisfilosoofia” alustalad
 • Juhtimisstiilid
 • Otsustamisstiilid ja seda mõjutavad tegureid.
 • Otsustamise psühholoogilised alused ja personaalse otsustamise tagajärjed
 • Ratsionaalse otsustamise ja intuitiivse otsustamise eripärad.
 • Teiste käitumisest arusaamine läbi otsustusprotsessi mõistmise
 • Süsteemse mõtlemise alused
 • Süsteemne mõtlemine ja juhtimine
 • Terviku nägemise oskus
 • Fokusseerimine
 • Helikoptermõtlemine
 • Kontseptuaalne mõtlemine
 • Kokkuvõte moodulist

 TULEMUSED:

Koolituse läbinud:

 • Suudavad kanda ettevõtte tervikpilti ja väärtusi ning neid edasi anda oma töötajatele;
 • Tajuvad oma rolli ja vastutust ettevõtte ja oma töötajate tulemuslikkuse saavutamisel;
 • Tunnevad oma personaalset juhtimisstiili

 MEETODID:

Programmi kandvaks teljeks on MINA tasandi sügav mõistmine ja individuaalsuse juhtimine ning seostamine ettevõtte eesmärkidega. Vajalikud oskused nn. tööriistad omandatakse koolitusel läbi kogemusliku õppe, kus meetoditena kasutatakse erinevaid aktiivõppe vorme:

 • Situatsioonianalüüse/ case study,
 • Individuaal- ja rühmaharjutusi;
 • Loovharjutusi;
 • Erinevaid mudeleid ja teste;
 • Analüüse ja tagasisidestamist;

Lõplik metoodikate valik selgub programmi kinnitamisel.

 SIHTGRUPP: Tippjuhid, ettevõtte omanikud, juhatuse liikmed

 SOOVITATAV MAHT:

Koolituse soovitav maht on 16 a / t

 KÜSI LISA