Karjäärimuutja meistriklass

TUTVUSTUS

Meistriklassis vahelduvad koolitusmoodulid grupicoachingute ja individuaalse coachingu sessioonidega. Läbi vaheldusrikka metoodika loome meistriklassis erilise keskkonna, mis toetab iga osaleja kiiret muutumist ja arengut.

Meistriklassi  eesmärgiks on läbi coachiva lähenemise jõuda iga inimese olemuseni, tema annete ja võimalusteni, et tänased karjääriotsused oleksid kooskõlas inimese sügavamate  väärtuste ja tööelu trendidega. Koolituse tulemusena on osaleja teadlik oma karjäärivõimalustest tänasel tööturul ning omab visiooni, kuidas oma soovitud karjääri suunas liikuda.

Meistriklassi tulemusena osaleja:
⊕ tunneb iseenda tugevusi ja väljakutseid;
⊕ mõistab tööturutrende ja oma võimalusi karjääriteekonnal;
⊕ kujundab oma personaalse karjääriteekonna kava ja tegevused;
⊕ kasutab erinevaid tehnikaid motivatsiooni hoidmiseks ja kindlalt valitud rajal liikumiseks.

Koolituse fookuses on lahenduskeskse coachingu aktiivmeetodid. Koolituse jooksul vahelduvad koolitused,  grupicoachingute ja individuaalse coachinguga. Koolitus on üles ehitatud coachivale lähenemisele ja kogemuslikule õppele.

Erinevate meetoditena kasutatakse meistriklassis:
⊕ grupireflektsioone ja arutelusid;
⊕ individuaal- ja rühmaharjutusi;
⊕ coachivat lähenemist kogu õppe jooksul;
⊕ enneagrammi testi ja tüübikaarte;
⊕ erinevaid kujutlus- ja loovtehnikaid.

Metoodikaid rakendatakse loovalt lähtuvalt osalejate spetsiifilistest eesmärkidest, grupiprotsesside dünaamikast ja arenguvajadustest.

PÕHITEEMAD

Meistriklass koosneb 6 moodulist:  2 koolitusmoodulist, 2 grupicoachingu sessioonist ja 2 individuaalse coachingu moodulist.

I moodul – Karjääriteekond läbi enneagrammi
Maht: 8 a/t

⊕ Mis on karjäär?
⊕ Teadlik karjääriteekond
⊕ Enneagramm  ja karjäär
⊕ Enneagrammi keskused – kuhu kuulun mina?
⊕ Enneagrammi  motivatsioonitüübid ja egostruktuurid
⊕ Oma enneagrammi tüübi leidmine
⊕ Minu tugevused ja väljakutsed
⊕ Karjääriteekond  läbi ajajoone

Meetod: koolitustreening

II moodul – Tööelu trendid ja eesmärgid  karjääriteekonnal
Maht: 8 a/t

⊕ Trendid  ja  muutused töömaailmas
⊕ Minu kogemused, karjäärivalikud ja võimalused
⊕ Väärtuste roll tööelus – väärtuste ratas
⊕ Karjäärivalikud läbi väärtuste
⊕ Väärtustest sihi ja visioonini
⊕ Karjääriteekond läbi 4 kvadrantse prisma- IKIGAI

Meetod: koolitustreening

III moodul – Mis on minu järgmine karjäär?
Maht: 4 a/t

Moodul sisaldab 2 coachingu individuaalset  sessiooni osalejale, ühe sessiooni pikkus on 1,5 tundi.

Meetod: individuaalne  coaching

IV moodul – Muutuste juhtimine
Maht: 5 a/t

Toetavad uskumused ja väärtused karjääriteekonnal.

Meetod: grupicoaching

V moodul – Mis on minu järgmine karjäär?
Maht: 4 a/t

Moodul sisaldab 2  individuaalset coachingu  sessiooni osalejale, ühe sessiooni pikkus on 1,5 tundi

Meetod: individuaalne  coaching

VI moodul – Uued algused ja sihid karjääriteekonnal
Maht: 6 a/t

⊕ Kuidas toetan end ise, mida vajan väljast?
⊕ Hakkamasaamine takistustega
⊕ Tugivõrgustiku koht uuel karjääriteekonnal

Meetod: grupicoaching

Meistriklassi lõpetamine

Vaata ka koolituse õppekava: Karjäärimuutja meistriklass

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Meistriklass on suunatud kõikidele inimestele, kes soovivad teha tööalast muutust. See võib olla uus amet ettevõtte sees, oma isikliku äri loomine või uue töökoha erinevate valikute kaalumine.

Valikukriteeriumitena lähtume inimese annetest, väärtustest ja sisemisest kirest.

KOOLITAJAD

Koolitust viivad läbi kogemustega treenerid ja rahvusvaheliselt sertifitseeritud International Coaching Federation (ICF) tasemel coachid Eike Tõnismäe, Annika Sööt ja Signe Tõnismäe.

KOOLITUSE MAHT

35 akadeemilist tundi.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Karjäärimuutja meistriklass toimub läbi kolme kuu.

Koolitused toimuvad Tallinnas, Akadeemia teel ja/või veebikeskkonnas. Täpsem info saadetakse registreerunutele e-posti teel.

HIND

Küsi pakkumist!

LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Võta meiega julgesti ühendust kas helistades, meili teel või alloleva vormi kaudu.

E-mail: info@ intelligentne.ee

Telefon: (+372) 629 9260