Spetsialistist juhiks, juhist liidriks

SISEKOOLITUS

TUTVUSTUS:

Juhtide ja liidrite töökeskkond on muutunud ning enamik varasemaid juhtimisteooriaid (moraalselt) vananenud. Töö, töötaja ja organisatsiooni mõisted vajavad uut käsitlust, sest 21. sajandi teadmustöötaja (knowledge worker/intelligent worker) juhtimine erineb suuresti 20. sajandi töölise juhtimisest. Koolitus pakub süsteemset vaadet juhi ja liidri kompetentsidele, asetab inimesed organisatsiooni keskmesse ning arvestab muutunud töökeskkonna vajadustega.

EESMÄRK:

Koolituse eesmärgiks on…

anda juhtidele, tippspetsialistidele esmatasandijuhtidele baasteadmised juhtimisest, s.h. oma meeskonna kujundamisest, innustamisest ja vastutuse juhtimisest. Kursus keskendub autentse ja tasakaalustatud esmatasandijuhi arendamisele ning personaalse juhtimisstiili kujundamisele

 PÕHITEEMAD:

 • Kaasaegne juhtimiskeskkond ja muutunud organisatsioonikäsitlus.
 • Juhtimise olemus. Juhi ja spetsialisti rollide võrdlus ja analüüs.
 • Isiklikud ning organisatsiooni väärtused ja eesmärgid. Ettevõtte tegevuskeskkond: missiooni ja visiooni roll organisatsiooni juhtimisel.
 • Juhi peamised tegevused, tööks vajalikud teadmised, oskused ja kompetentsid.
 • Delegeerimine, erinevad inimtüübid ja motivatsioonifaktorid, tagasiside andmine.
 • Meeskonna ja grupiprotsesside juhtimine, meeskondlik pühendumus ja motivatsioon.
 • Eestvedamine: juht kui liider ja väärtuste kandja.
 • Võimu allikad ja juhtimiseetika.
 • Keskastmejuht mitme tule vahel, juhtimise vastuolud. Otsustamine eetiliste dilemmade olukorras, eetilise hinnangu kujundamise kriteeriumid.

TULEMUSED:

 • osalejad teadvustavad oma rolli juhina ning mõistavad, mida neilt juhina oodatakse;
 • osalejad suudavad ja oskavad langetada ning kooskõlas ettevõtte normide ja väärtusruumiga põhjendada raskeid valikuid;
 • kasvab keskastmejuhtide autoriteet organisatsioonis ning valmisolek võtta vastutust;
 • ettevõtte väärtused väljenduvad selgemini töötajate igapäevategevustes, paraneb organisatsiooni sisekliima

MEETODID:

Koolitus toimub dialoogilise õppe vormis, kus lühiloengud vahelduvad individuaalsete ja rühmatööharjutuste, juhtumianalüüside ning videoesitlustega. Koolituse kestus 16 tundi.

Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest eesmärkidest ja arenguvajadustest.

KOOLITUSE SIHTGRUPP:

Kesk- ja esmataseme juhid; tippspetsialistid

SOOVITATAV MAHT:

Koolituse soovitav maht on 2 päeva (16 a/t)

Koolitust pakume ettevõtte sisekoolitusena. Küsi pakkumist!

Lae koolitust tutvustav kokkuvõtte alla siit: SPETSIALISTIST JUHIKS

 KÜSI LISA