Enneagramm on iidne isiksusetüüpide õpetus, mis kirjeldab 9 erinevat karakterit. Sõna ennearamm tuleneb kreeka keelsetest sõnadest ennea, mis tähendab 9’t ja gamma, mis tähistab märki või kujundit.

Enneagrammi tüübid 1 kuni 9 erinevad üksteisest oma maailmavaate, mõttemustrite, käitumuslike harjumuste ja emotsionaalsete mustrite ehk tunnete osas. See, mis mõnele enneagrammi tüübile tundub lihtne võib teisele enneagrammi tüübile tunduda keerulise ülesandena. Sellest lähtuvalt on igal enneagrammi tüübil ka oma tugevused ja arengukohad, mida saavutades on inimesel võimalik elada täiuslikku ja teadvustatud elu.
Kuigi elu jooksul võivad inimese käitumuslikud harjumused muutuda, jääb inimese põhitüüpi käivitav instinkt (käivitav jõud) samaks.
Kõik enneagrammi 9 tüüpi on erilised ja andekad. Ükski enneagrammi tüüp ei ole teisest parem või halvem.

Enneagram töökeskkonnas

 

ENNEAGRAMMI RAKENDUS
Üksi jõuad kiiresti, koos kaugele

Enneagramm on üks väga vägev ja võimas süsteem, mis aitab mõista seda, kuidas inimesed Sinu ümber maailma tunnetavad, mis on inimes(t)e mõtte- ja käitumismustrite käivitavaks jõuks ning kuidas mõjutab see inimes(t)e tundemaailma. Kui sa mõistad, kuidas erinevaid ennegrammi tüüpe ära tunda, mis erinevaid tüüpe motiveerib ja tead kuidas erinevate ennegrammi tüüpidega jutule saada, on Sul palju lihtsam saavutada hästi toimiv keskkond, kus inimestel on koos Sinuga hea olla. See on oskus, mis on vajalik nii eraelus, kui professionaalses töökeskkonnas.

Lisaks enesearengule on enneagrammi süsteem leidnud laialdlast kasutust ka töökeskkonnas. 21. sajandil ei ole see enam vist kellelegi üllatuseks, et üksi võid jõuda kiiresti, kuid suuri asju ilma hea meeskonnata teha ei ole enam lihtsalt võimalik. Erinevad organisatsioonid üle maailma on võtnud selle teadmiseks ja kasutavad enneagrammi süsteemi oma töötajate emotsionaalse intelligentsuse (EQ) suurendamiseks ning senisest efektiivsema kommunikatsiooni juhtimiseks ettevõttes. Ennegrammi süsteemi läbi on võimalik juhtida suhteid, lahendada konflikte, arendada meeskondasid ning viia liidrid uutele juhtimistasanditele.

Tuntumate organisatsioonide seas võib siinkohal ära mainida Ameerika mandril tegutseva ravimistööstuse suurettevõtte Genentech/Roche ja elektroonika poe Best Buy, Jaapanis tegutsevad autotööstuse gigandid Toyota ja Daimler/Mitsubishi ning ülemaailmselt tuntud kosmeetikafirma Avon.

Ühes viimases enneagrammi uuringus (2011) selgus, et käesoleval hetkel on enneagramm töökeskkonnas kasutusel rohkem, kui 20 riigis, kokku 5 kontinendil, sh Ameerikas, Argentiinas, Austraalias, Boliivias, Brasiilias, Hiinas, Iraanis, Jaapanis Itaalias, Kanadas, Lõuna- Aafrikas , Kolumbias, Taanis , Tšehhi Vabariigis, Tšiilis, Prantsusmaal, Saksamaal, Soomes , Taimaal, ja Uruguais.

Antud riikides tegutseva 72 ettevõtte näitel selgus, et enneagrammi süsteemi 10 peamist rakendust töökeskkonnas on järgmised:

  1. Kommunikatsioon
  2. Juhtimine
  3. Meeskonnatöö
  4. Isiklik areng
  5. Coaching
  6. Konfliktide juhtimine
  7. Tagasiside
  8. Otsuste tegemine
  9. Müük
  10. Läbirääkimised

Ennegramm on midagi palju enamat kui lihtsalt enese tundmaõppimise mäng. See on erinevate tüüpide tugevuste ja arenguvõimaluste sümbioos, mis annab inimesele võimaluse elada täiuslikku ja teadvustatud elu. Enneagrammi süsteemi mõistmine aitab Sul mõista ennast, oma lähedasi ja töökaaslaseid. Enneagramm on justkui kompass, mis näitab Sulle kus sa oled ja kuhu Sul on võimalik edasi minna. See on sild inimese isikliku ja professionaalse arengu vahel.

 

ENNEAGRAMMI TÜÜPIDE LÜHIISELOOMUSTUS

ENNEAGRAMMI 9 TÜÜPI
Lae ennegrammi tüüpide lühiiseloomustus endale alla siit: ENNEAGRAMMI 9 TÜÜPI

 

INTELLIGENTSUSE KESKUSED

Enneagrammi iidse tarkuse alusel on inimese tegevuste käivitavaks jõuks inimese kehast tulevad impulsid, mis saabuvad erinevatest keskustest. Neid keskuseid võib nimetada intelligentsuse keskusteks.
Enneagrammi 9 tüüpi on jagunenud kolme Intelligentsuse keskuse vahel:

KEHA INTELLIGENTSUS (teadmine) – 8, 9, 1
Keha intelligentsuse impulss tuleb kehast andes selge teadmise, kuidas käituda. Enneagrammi tüübi 8, 9 ja 1 saavad teadmise, kuidas tegutseda oma kehast. Kehast tulenev teadmine on nendele tüüpidele instinktiivselt omane ja äratuntav.

SÜDAME INTELLIGENTSUS (tunded) – 2, 3, 4
Südame intelligentsuse impulss saabub enneagrammi tüüpidele 2, 3 ja 4 läbi tunnete. Tundest saabuv informatsioon juhib nende teadmist ja käitumist. Antud tüüpide tegevuse käivitajaks on tunne.

PEA INTELLIGENTSUS (mõtted) – 5, 6, 7
Pea intelligentsuse keskuse teadmine tuleb läbi mõttetegevuse ja analüüsi. Enneagrammi tüübid 5, 6 ja 7 analüüsivad, planeerivad ja mõtlevad enne kui asuvad tegutsema. Ratsionaalne mõttetegevus on antud tüüpidele tegutsemise aluseks.

 

TIIVAD JA NOOLED

Igal enneagrammi põhitüübil on kaks tiiba ja kaks mõjutavat energiat ehk noolt.

Tiivad on enneagrammi põhitüübi kõrval olevad teised tüübid, mis mõjutavad inimese põhitüübi omadusi. Tiivad on oluline resurss, mida iga inimene saab oma põhitüübi juurde integreerida. Tiivad võivad esineda võrdse tugevusega, kuid tavaliselt on inimestel üks tiib domineerivam. Tiibade omadused on olulised karakteristikud, mis avardavad põhitüüpi.
Näiteks enneagrammi tüüp 2 tiibadeks on paremal pool asuv 1 ja vasakul pool asuv 3

Nooled näitavad missuguse teise tüübi omadused enneagrammi põhitüüp võtab, kui inimene on stressis või vastupidiselt, kui inimene on lõdvestunud seisundis. Nooli nimetatakse vastavalt stressi- ja lõdvestuspunktideks. Üldjuhul võtab stressiolukordades inimene oma stressipunkti negatiivsed omadused ja lõõgastunud olekus lõdvestuspunkti positiivsed omadused. Samas saab mõlema punkti omadusi vaadata kui ressurssi, kus on koos selle noolepunkti kõik omadused. Nooli saab teadvustada kui inimese lisavõimalusi. Näiteks enneagrammi tüüp 2 stressipunktl on tüüp 8 ja lõdvestuspunkt tüüp 4

 

Kui enneagrammi tüpoloogia sulle huvi pakub, tule kogema meie treeningut: ENNEAGRAMM TÖÖKESKKONNAS