Mentor-coaching aitab praktiseerival coach’il jõuda uuele tasemele

9. juuni, 2023

Alates 2023. aastast on rahvusvahelise coach‘i väljaõppe programmi “The Art and Science of Coaching” kohustuslikuks osaks 10 mentor-coaching‘u sessiooni. Räägime veidi lähemalt, mida mentor-coaching‘u all mõeldakse ning milleks see praktiseerivale coach‘ile vajalik on.

Mis on mentor-coaching?

Mentor-coaching on meetod, mille eesmärk on aidata inimestel arendada oma oskusi ja saavutada eesmärke professionaalses või isiklikus elus. See lähenemisviis ühendab kahe erineva meetodi – mentorluse ja coachingu – tugevused.

International Coaching Federation ehk ICF defineerib mentor-coachingut kui professionaalse toe pakkumist praktiseerivale coachile, kes soovib saavutada ja demonstreerida oma pädevust coachina ning taotleda vastava kategooria atesteeringut (ACC, PCC või MCC – tasemete kohta saab lähemalt edasi lugeda siit).

Lisaks eelnevale on mentor-coachingu eesmärk tõsta praktiseeriva coachi (ehk antud protsessis mentee) teadmisi ja oskusi ICF-i baasstandarditest lähtuvalt (ICF 8 tuumkompetentsi ja ICF eetikakoodeks) ning pakkuda arengut soodustavat keskkonda. Mentor-coachingu protsessi tulemusena tõuseb praktiseeriva coachi teadlikkus ja kompetents coachina.

Kuidas mentor-coaching toimib?

Vastavalt ICF-i soovitustele on praktiseerival coachil vaja teha ICF-i atesteeringu taotlemiseks 10 mentor-coachingu sessiooni, mis peavad kestma rohkem kui 3 kuud. Seda põhjusel, et mentor-coaching peaks toimuma piisavalt pikal perioodil, mis annab mentor-coachile võimaluse praktiseerivat coachi ja tema arengut jälgida, sh. anda tagasisidet ning pakkuda võimalust reflektsiooniks.

Soovituslikud 10 mentor-coachingu sessiooni võivad toimuda individuaalsete sessioonidena või individuaalsete ja grupisessioonide koosluses.

Valides mentor-coachingu individuaalsete sessioonidena, kohtub praktiseeriv coach ehk mentee mentor-coachiga üks-ühele ning seda kas näost näkku või läbi veebikeskkonna rakenduse.

Kui praktiseeriv coach soovib olla kaasatud mentor-coachingu protsessi grupis, siis toimuvad mentor-coachingu kohtumised grupis (maksimum suurusega 10 inimest), kus 10 kohustuslikust tunnist 7 võib olla tehtud grupis. Vähemalt 3 kohtumist tuleb läbi viia mentor-coachiga individuaalselt.

Millistele nõuetele peab vastama ICF-i mentor-coach?

Mentor-coachingu teenust saavad pakkuda ainult ICF-i poolt atesteeritud coachid, kes omavad ACC (ACC teist korda), PCC või MCC atesteeringut.

ICF on koostanud nö. hea tava dokumendi mentor-coachile, kus on kirjas erinevad nõuded ja kohutused, millele üks hea mentor-coach vastama peaks. ICF on antud nõuded ja kohustused kenasti kokku võtnud dokumendis “Mentor Coaching Duties and Competencies”. Antud dokumendiga saab tutvuda siin.

Üheks peamiseks nõudeks aga on see, et mentor-coach peab olema ICF-i poolt atesteeritud ACC, PCC või MCC tasemega ning omama kõrgemat atesteeringut kui mentee, kes mentor-coachingu protsessis osaleb. Seega kui mentee soovib taotleda PCC taset, siis tema mentor-coach peab olema PCC või MCC tasemega.

Heaks tavaks on ka see, et mentor-coach on registreeritud ICF-i mentor-coachide registris, mis on leitav siit.

Kes võiks mentor-coaching’usse tulla?

Mentor-coaching on sobilik kõikidele praktiseerivatele coachidele, kes soovivad arendada oma teadmiseid ja oskuseid ICF-i baasstandarditest lähtuvalt ehk kes soovivad olla veelgi teadlikumad ja meisterlikumad ICF-i 8 tuumkompetentsi ja ICF-i eetikakoodeksi rakendamisel.

Mentor-coachingu peamine eesmärk on pakkuda praktiseerivale coachile tuge ning toetust vastava kategooria atesteeringut taotlemiseks (ACC, PCC või MCC). Samas tasub rõhutada, et mentor-coachingu eesmärk ei ole ainult atesteeringu taotlemine. Mentor-coachingusse on oodatud ka kõik praktiseerivad coachid, kes tunnevad, et soovivad olla teadlikumad ja arendada enda oskuseid järgmisele tasandile.

Mentor-coaching’u teenuse tasu

Mentor-coachingu tasu sõltub suuresti mentor-coachi poolt kehtestatud tasust – nii nagu ka individuaalse, meeskonna ja grupicoachingu osas on see kujunenud. Klassikaliselt on 1:1 mentor-coachingu teenus natukene kallim kui grupi ja individuaalse mentor-coachingu kombinatsioonis pakutav teenus.

Täpse tasu osas palun kontakteeru oma mentor-coachiga ja uuri teenuse maksumuse kohta.

Kui soovid liituda Intelligentse Grupi mentor-coaching’uga, võta meiega ühendust! Oleme alati kättesaadavad kas e-maili või telefoni teel!

E-mail:  info@intelligentne.ee
Telefon:
(+372) 629 9260