fbpx

Koolituskalender

Spetsialistist juhiks, juhist liidriks

SISEKOOLITUS

TUTVUSTUS

Juhtide ja liidrite töökeskkond on muutunud ning enamik varasemaid juhtimisteooriaid (moraalselt) vananenud. Töö, töötaja ja organisatsiooni mõisted vajavad uut käsitlust, sest 21. sajandi teadmustöötaja (knowledge worker/intelligent worker) juhtimine erineb suuresti 20. sajandi töölise juhtimisest. Koolitus pakub süsteemset vaadet juhi ja liidri kompetentsidele, asetab inimesed organisatsiooni keskmesse ning arvestab muutunud töökeskkonna vajadustega.

Koolituse eesmärgiks on anda juhtidele, tippspetsialistidele, esmatasandijuhtidele baasteadmised juhtimisest, s.h. oma meeskonna kujundamisest, innustamisest ja vastutuse juhtimisest. Kursus keskendub autentse ja tasakaalustatud esmatasandijuhi arendamisele ning personaalse juhtimisstiili kujundamisele.

Meetodid:
Koolitus toimub dialoogilise õppe vormis, kus lühiloengud vahelduvad individuaalsete ja rühmatööharjutuste, juhtumianalüüside ning videoesitlustega.

Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest eesmärkidest ja arenguvajadustest.

Tulemused:
⊕ osaleja teadvustab oma rolli juhina ning mõistab, mida temalt juhina oodatakse;
⊕ osaleja suudab ja oskab langetada ning kooskõlas ettevõtte normide ja väärtusruumiga põhjendada raskeid valikuid;
⊕ kasvab keskastmejuhtide autoriteet organisatsioonis ning valmisolek võtta vastutust;
⊕ ettevõtte väärtused väljenduvad selgemini töötajate igapäevategevustes, paraneb organisatsiooni sisekliima.

PÕHITEEMAD

⊕ Kaasaegne juhtimiskeskkond ja muutunud organisatsioonikäsitlus
⊕ Juhtimise olemus. Juhi ja spetsialisti rollide võrdlus ja analüüs
⊕ Isiklikud ning organisatsiooni väärtused ja eesmärgid. Ettevõtte tegevuskeskkond: missiooni ja visiooni roll organisatsiooni juhtimisel
⊕ Juhi peamised tegevused, tööks vajalikud teadmised, oskused ja kompetentsid
⊕ Delegeerimine, erinevad inimtüübid ja motivatsioonifaktorid, tagasiside andmine
⊕ Meeskonna ja grupiprotsesside juhtimine, meeskondlik pühendumus ja motivatsioon
⊕ Eestvedamine: juht kui liider ja väärtuste kandja
⊕ Võimu allikad ja juhtimiseetika
⊕ Keskastmejuht mitme tule vahel, juhtimise vastuolud. Otsustamine eetiliste dilemmade olukorras, eetilise hinnangu kujundamise kriteeriumid

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Kesk- ja esmataseme juhid, tippspetsialistid.

KOOLITUSE MAHT

Koolituse soovitatav maht on 16 akadeemilist tundi.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitused toimuvad vastavalt kokkuleppele kas seminariruumis, tellija ruumides või veebiplatvormil.

HIND

Koolitust viiakse läbi sisekoolitusena. Küsi hinnapakkumist!

LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Lae koolitust tutvustav kokkuvõtte alla siit: Spetsialistist juhiks

Võta meiega julgesti ühendust kas helistades, meili teel või alloleva vormi kaudu.
E-mail: info@ intelligentne.ee
Telefon: (+372) 629 9260

JUHTIMINE koolitused

Kokkuleppel
JUHTIMINE
Strateegiapäev
Kokkuleppel
0