Kuidas coach’ina muutustega kohaneda?

15. jaanuar, 2024

Pole kahtlust, et maailm muutub pidevalt ja koos sellega ka coaching. Eike Tõnismäe jagab oma mõtteid, kuidas muutuste keerises väljakutsetest ja võimalustest kinni haarata ning coach’ina areneda

„ Tehisintellekt on vaikselt olnud juba ammu meie saatjaks, kuid plahvatuslikke muutusi on ta toonud just alates 2023. aastast. Esimese hooga oli see nn“ plahvatus“ meeldiv, sest muutustega kiired kaasaminejad avastasid, et keegi incognito teeb nende töö ära: koostab kodulehti, kirjutab postitusi, teeb kodutöid, loob videoklippe ja palju muudki, mida võib seostada pigem inimese loovuse ja isikupärase loominguga. Kiired katsetajad levitasid seda nn „kasupilve“, mida tehisintellekti abil on võimalik saavutada. Eufooria levis kiiresti ja nakatas paljusid tundega, et kui ma nüüd kohe „rongile“ ei istu ja muutustega kaasa ei lähe, siis olen lootusetult maha jäänud.

Tehisintellekt on jõudnud kiiresti kõikidesse valdkondadesse, kaasaarvatud ka coaching’usse. Coaching’us hakkasid kiired arendajad looma coach’idest avatare ja mudelitest algoritme ning käivitasid esimesed protsessid ka tervikliku coaching’u sessiooni läbiviimiseks. Isegi hinnapiir arvutati välja – 19-20€ tund.

Selle kohta, kuidas on kirjeldatud muutustele reageerinud coaching’u kliendid, on meil täna veel vähe andmeid. Tulevikus määravad siiski kliendid selle, kas AI abil coaching’u sessiooni läbiviimine leiab kasutust või mitte. Meile, coach’idele, on oluline jälgida, kas klient tuleb sellega kaasa, kas ka tema näeb selles nii sisulist, ajalist kui rahalist võitu. Seejärel on oluline kujundada oma edasised strateegiad ja sammud, mis meile sobivad.

Coach’ide jaoks, kes on uuendustega kiired kaasaminejad, võib see tunduda uue võimalusena. Coach’in ise nn. „kuldkliente“  ja samal ajal panen tööle oma avatari, kes räägib minu häälega, on täpselt minu välimusega ja juhib eksimatult täpselt coaching’u protsessi. Esmapilgul tundub veider, kuid kui kliendile see variant sobib, siis on sellele teenusele antud roheline tuli.

Coach’ina on oluline pidev õppimine ja areng, et pakkuda oma klientidele jätkuvalt uudset ja kvaliteetset teenust. Coach’ina õpime kõige kiiremini läbi tagasiside. Kui aga tagasisidet, eriti kriitikat, annab meile inimene, siis sellist tagasisidet on sageli raske vastu võtta. Kui aga tagasisidet annab sulle incognito AI, siis on seda emotsionaalselt kergem seedida ja käivitada iseendas sobivaid muutuseid. Nii et AI võib olla ka sinu arendaja.

Tuntud juhtimismõtleja, mentor ja coach David Clutterbuck toob oma blogis välja kolm peamist jõudu, mis kujundavad coaching‘u tulevikku: tehnoloogia kiire areng, klientide käitumine ja coach’ide endi suhtumine muutustesse.

Tehnoloogia omaksvõtmine. Esimese sammuna tasub kursis olla tehnoloogia valdkonnas toimuvaga. Uued AI ja virtuaalreaalsuse lahendused on tõotanud muuta õppimiskõverat vähem valulikuks. Seega on esmatähtis olla avatud uusimatele tehnoloogilistele arengutele ja integreerida need oma praktikasse.

Klientide käitumise mõistmine. Teiseks peame arvestama klientide käitumisega. David Clutterbuck toob välja, et tehnoloogiliste uuenduste järgimine on kulukas ja kui need ei vasta ootustele, võib tekkida lõhe varajaste omaksvõtjate ja järgijate vahel. Samuti on oluline mõista, kuidas erinevad põlvkonnad tehnoloogiat omaks võtavad. Nooremad on uuele avatumad, samas kui vanemad, kes tihti kasutavad organisatsiooniväliseid coach‘e, võivad olla ettevaatlikumad. Meie kui coach’ide ülesanne on siin leida tasakaal tehnoloogia pakutavate võimaluste ja inimliku puudutuse vahel.

Coach’ide areng. Coach’ide endi suhtumine tehnoloogiasse ja muutustesse on sama mitmekesine kui ühiskonnas tervikuna. David Clutterbuck’i arvates on kriitiline küsimus, kuidas kohaneda, kui praegused kompetentsiraamistikud keskenduvad rohkem protsessi järgimisele, mida AI võib juba praegu inimesest paremini teha.

Coach’idena peaksime iseendas  veelgi sügavamalt arendama  süsteemse coaching’u oskuseid, näiteks siduma perekonstellatsiooni erinevaid tehnikaid  ja metoodikaid coaching’uga. Süsteemne ja terviklik vaade kliendi teemadele on alati unikaalne ja seda on oluliselt raskem allutada protsessipõhistele logaritmidele. Samuti võimaldab süsteemne lähenemine liikuda kliendi teemadega veelgi sügavamale ja luua kliendile kordumatut väärtust.

See tähendab, et peame arendama oma “olemist” coach’ina – need on inimlikud tegurid, mida AI ei asenda.

Kokkuvõttes nõuab coaching‘u valdkonnas püsimine pidevat enesearengut ja kohanemist. Tehnoloogia, klientide ootused ja meie endi professionaalne areng nõuavad meilt valmisolekut õppida ja areneda. See on põnev aeg olla coach, täis väljakutseid ja võimalusi. Seega, haara kinni muutustest ja kasuta neid enda ja oma klientide kasvuks!

Vaata meie koolituskalendrist ka coachi’dele mõeldud täiendkoolitusi!