Kuidas töötab lahenduskeskne coaching?

5. juuli, 2015

 

lahenduskeskne-coaching-intelligentsed
Professionaalne coach on kliendile justkui teejuht ja võimaluste näitaja läbi protsessi, kus klient saab ühenduse oma ressurssidega ja leiab ise lahenduse. Heal professionaalsel coachil on sügavad professionaalsed teadmised ja tugev praktika. Lisaks paljudele tööriistadele ja mudelitele, mida on lahenduskeskses coachingus tõesti väga palju, on oluline, et coach oleks kodus ja omanäoline kolme baasoskuse kasutamisel.

Esiteks on heal coachil oskus panna pähe nn “Coachi müts”, mis tähendab luua turvaline keskkond, olla meister protsessi jälgimises ja detailide märkamises. Olla korraga kohal ja samal ajal süsteemne eemaltvaataja on oskus, mis tuleb praktikaga. Just siit saab alguse mõjus protsess, mis loob eeldused heaks coachinguks.

Teiseks coachi oskuseks on kasutada nn .”võimsad” küsimusi. Lahenduskeskse coachingu küsimuste metoodika pakub siin rohkesti võimalusi. Sellised nn “ võimsad küsimused” juhivad aju einevate osade aktiivust ja ühendavad teadliku meele alateadvusega ning puudutavad kliendi väärtusmaailma. See on võimas olek, kus info liigub kordades kiiremini ja coachi ülesanne on see info süsteemi panna ja kliendile nähtavaks teha. Tavaliselt kui algus on tehtud, fookus on paigas, siis kasvab info hulk kiiresti, tekib nn lumepalliefekt. Ja kui klient näeb seda kõike, mis ta ise on välja öelnud, siis saab ta ise seda infot kasutades leida lahendused, mis panevad ta tegutsema. Ja selline lahendus, milleni ta on ise jõudnud, on tõeliselt väärtuslik. Kui aga coach annab talle nõu, siis selliste lahendusteni ei jõuta. Seetõttu peab coach alguses harjutama ka seda, et ta ei kipuks oma infoga protsessi rikkuma, sest paraku on nõu anda kergem, kui protsessi juhtida.

Küsimus on selles, et me tuleme nõuandvast kultuurist ja see on nii kliendi kui coachi harjumuste süsteemi nii tugevasti sisse kirjutatud, et vajadus on mõlemapoolne – klient tahab ja suisa küsib nõu ja coach tahaks seda ka nii väga anda. Kui uue teadmise vajadus väljast on väga kõrge, siis võib kliendile sobida mõni muu arendusmeetod, näiteks koolitus, konsultatsioon jne.   Coaching töötab hästi kui klient hindab on hetkeseisu selle teema osas vähemalt 5-6 pallile 10 pallises skaalas.

Kolmandaks oluliseks coachi oskuseks on lõpetada alati sessioon konkreetsete tegevusammudega ja tajuda nende teostatavust ja mõju soovitud eesmärgile. Rusikareegel sammude arvu kohta on see, et samme peab olema nii palju, et klient tahaks kohe alustada. Oluline on saavutada väikene muudatus, sest iga muudatus toob kaasa muudatused kogu süsteemis ja selle esimese sammu mõju on kordades suurem, kui vaadata seda ühte sammu eraldi.

Hea number tegevussammudeks on kolm. Juhul kui klient pakub terve pika nimekirja tegevustest, mida ta tahab teha, siis coachi ülesanne on need panna ajaskaalale, täpsustada nende sisu ning jõuda ikka kolme kõige olulisema sammuni, kust alustada.