Maagia tekib seal, kus kohtuvad mentorlus ja coaching!

3. mai, 2024

Kiiretempolises ja pidevalt muutuvas  töökeskkonnas on enesekindlus ja selge eesmärgitunnetus enamat kui lihtsalt meeldivad lisandid – need on rahuldustpakkuva karjääri selgrooks.

Siiski jäävad need tihti kättesaamatuks ning isegi paljud tipptegijad hakkavad kahtlema iseenda väärtuses ja töö mõttekuses. Just siin võivad mentorlus ja coaching koos luua  muutust uuel tasandil.

Enesekindlus töökohas sarnaneb hoone vundamendiga – kui see on tugev, toetab see kasvu ja annab tööle tähenduse. Ilma selleta võivad isegi kõige andekamad inimesed kaotada töö mõtte ja usu iseendasse  Enesekindluse puudumine mitte ainult ei pärsi sooritust, vaid võib viia ka täieliku motivatsiooni ja rahulolu kaotuseni.

Mentor toimib nagu peegel, peegeldades tugevusi ja märgates mustreid, mida mentee ise ei näe. Mentor aitab sul uskuda iseendasse, näitab sinu võimalusi ja olulisi arengukohti. Mentor märkab sinu õnnestumisi ja toob need selgelt välja.  Mentori vaade paneb ka sind seda nägema ja mis veel olulisem – uskuma, et see oskus, omadus või tegutsemisviis on sinu tugevus.

Mentori puhul on alati kõige tähtsam tema isiksus, sobivus sinu kui menteega ja alles siis tema teadmised ja kogemused. Kasutades metafoori, võib öelda, et mentor on kui lind, kes lendab kõrgelt ja näeb laia vaadet, kuid vajab heaks lennuks kahte  tiiba. Mentori puhul on nendeks tiibadeks tema isiksus ja kogemused.

Usk endasse ja oma tugevuste teadvustamine on olulised vaid siis, kui tööl on mõte ja tähendus. Töö laiema eesmärgi mõistmine ja vastuse saamine küsimustele, miks ma seda teen, mis väärtust see loob mulle ja teistele, pakub ka rahuldust ja loob tööõnne.

Kui mentor võimestab töötajat läbi oma kogemuste, siis coaching keskendub teadmistele ja kogemustele, mis on juba inimeses endas olemas. Coach‘iv lähenemine toob olemasoleva nähtavaks ja aitab viia igapäevasesse praktikasse. Läbi coaching‘u vallanduvad inimeses taipamised ning uued avastused, mis kõik on temas endas juba olemas.

Coach‘iva lähenemisviisi hulka kuuluvad:

  • Võimsate küsimuste esitamine, mis toob pinnale nähtamatu
  • Isiklike väärtuste sidumine igapäevatööga
  • Tähendusrikaste eesmärkide teadvustamine ja konkreetsete tegevussammude sõnastamine

Mentorluse ja coaching’u ristumiskohas sünnibki maagia! Keskendudes enesehinnangu tõstmisele ja töö tähendusele,  saavad mentorid juhendada oma menteesid rahuldustpakkuvama ja eesmärgipärasema karjääri poole.

Kui soovid saada ülevaadet mentorile vajalikest teadmistest ja oskustest, siis oled oodatud “Mentorite baaskoolitusele”. Koolitusel õpitakse mentorprotsessi käivitamist, mentorvestluste eesmärgipärast juhtimist ja tulemuste mõõtmist. Samuti harjutatakse erinevaid mentorprotsessi juhtimiseks vajalikke tööriistu.