3 eduka mentori omadust, mis tagavad mentee rahulolu (ja avaldame saladuse – oskus oma kogemust jagada ei ole üks neist!)

29. mai, 2024

Kui ees on ootamas uued väljakutsed ja sa tead, et keegi on just sinu valdkonnas olnud edukas, siis liigub ikka mõte kogemustega mentori suunas. Nii hea oleks ju oma mentoriga arutada ja õppida tema kogemustest, et enda väljakutsetega paremini toime tulla.

Kuid kas see on ikka see päris põhjus, miks mentorit vajatakse? Kogenud mentor ja kahe mentorluse teemalise raamatu autor Eike Tõnismäe leiab, et see nii ei ole ja jagab oma isiklikust kogemusest, millised 3 omadust on mentori juures kõige olulisemad.

Kui inimene leiab endale mentori ja astub mentee rolli, siis tihti on selle taga sisemine soov leida iseendas üles see varjatud teine pool – mingi tugevus või tegutsemisviis, mis toob rahulolu ja annab elule laiema tähenduse.  See on sinu sisemine õnnestumine, väliselt nähtav ja tähendust loov osa sinust. Selles on peidus sinu unistused, sinu eriline anne ja viis luua midagi, mis tuleb sinust ja on sinu moodi.

Mentor on seega sinu potentsiaali vormija, sisemise süsteemi looja, julguse käivitaja, nähtamatu osa nähtavaks tooja. Mentor aitab sul näha sind ennast, aitab sul uskuda iseenda tugevustesse ja julgelt kõrvale heita selle, mis sind takistab.

Mul on olnud õnn olla mentee ühe suurepärase mentori juures. See oli väga eriline ja hea kogemus. Oma mentorsuhtele tuginedes toon välja 3 mentori kui mentee potentsiaali vormija omadust või rolli:

1) Mentor kui PIDURITE kõrvaldaja

Üheks minu enda kõige olulisemaks taipamiseks oli see, kui mentor näitas mulle minu enda poolt loodud pidureid – takistusi, plokke –  ja kui ilusad need minu kujutluses olid.

Kui mentor tõi nähtavaks minu „ilusa sisekõne endale“, siis olin kurb ja rõõmus üheaegselt. Sain aru, et olin endale pidevalt kinnitanud, et „ õige inimene võtab alati kõige eest ise vastutuse ja saab kõigega ise hakkama – hea, kui ta selle käigus teisi ei tülita!“. Iseenda pidurite teadvustamine on aga esimene samm, et neist vabaneda ja jõuda oma tõelise potentsiaalini.

2) Mentor kui TEGEVUSTE käivitaja

Teiseks mentori oluliseks rolliks on käivitada sinu tegutsemistahe – sisemine julgus viia ellu tundmatut. Tundub ju lihtne, kui tead, mida tahad ellu viia. Aga kas ikka on?

Mina avastasin koos oma mentoriga, et tegevused ei ole oma olemuselt lineaarsed, vaid mitmetasandilised ja mitmetahulised. Sul ei pea olema kõik tegevused kindlalt paigas, samuti võib tegevuste suund olla ettemääramatu. Kõige olulisem on selge visioon sellest, mida sa tegelikult tahad. Selge visioon ja julge pealehakkamine viib sind sihini, mis on sageli suurem algsest eesmärgist.

3) Mentor kui ARENGU toetaja peale mentorsuhte lõppu

Kolmandaks mentori oluliseks omaduseks on anda menteele soov, julgus ja tahe arenemiseks, mis jätkub iseseisvalt peale mentorsuhte lõppu.

Minu arvates on eriline oskus ja anne olla vajalik siis, kui inimene seda vajab, ning teha ennast mittevajalikuks, et inimene saaks tõeliselt ise võtta vastutuse oma arengu eest. See on oskus tegutseda ja toetada ennast kriisides ilma mentorist sõltumata. Võimekus leida tee iseenda toetamiseks ja arenemiseks on võimalik vaid siis, kui mentor on osanud mentee jaoks luua arengut toetava keskkonna.

Mentorlus ei ole seega pelgalt kogemuste jagamine, vaid sügavam ja tähendusrikkam protsess, mis aitab menteel leida oma sisemise tugevuse ja julguse. Tõeline mentor suudab luua keskkonna, kus mentee saab kasvada ja areneda iseseisvalt, olles valmis tulevikus ise mentoriks saama. See pidev areng ja eneseteostus on mentorluse tõeline väärtus, mis jätkub ka pärast formaalse suhte lõppu.

Kas tahaksid kogeda, mis on mentorile vajalikud teadmised ja oskused? Kuidas käivitada mentorprotsessi? Kuidas eesmärgipäraselt mentorvestlust juhtida ja tulemusi mõõta? Milliseid on parimad mentorprotsessi tööriistad ja tehnikaid?

Tule osale Mentorite baaskoolituselja koge eduelamusi mentorina!