fbpx

Koolituskalender

Koostöö arendamine läbi meeskonnatöö

SISEKOOLITUS

TUTVUSTUS

Koolitusel otsime vastuseid küsimustele, mis tagab tulemusliku koostöö, kuidas peaks toimima suhtlus meeskonnaliikmete vahel, kuidas iga üksik töötaja saab määrata meeskonna tulemust ning millised kompetentsid on vajalikud meeskonna koostoimimiseks. Lisaks suheteteemaliste teadmiste omandamisele võimaldab koolitus osalejatel vaadata endasse, et leida ja rakendada enda sisemisi ressursse.

Koolituspäeva käigus käsitletavate teemade eesmärk on:

⊕ anda ülevaade nii organisatsioonisiseste kui -väliste suhete tähtsusest ning ladusa suhtluse toimimise põhimõtetest;
⊕ aidata osalejatel aru saada inimestevahelise koostöö toimimise põhimõtetest ning paremini mõista enda rolli meeskonnaliikmena või meeskonna juhina;
⊕ selgitada koostöö kriitilisi edutegureid – emotsionaalne intelligentsus, vahetu suhtlemine, eesmärkide seadmine, vastutus, usaldus, teineteise teenindamine (sisekliendi mõiste), partnerlussuhted;
⊕ selgitada inimeste käitumise tagamaid.

Mõned meetodid, mis on enam leidnud kasutamist just meeskonnatöö treeningus:
⊕ miniloengud ja grupiarutelud;
⊕ individuaal-, paaris- ja rollimängud;
⊕ loovharjutused ja kunstiteraapia.

Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest eesmärkidest ja arenguvajadustest.

Koolituse läbinu:
⊕ mõistab suhete määravat tähtsust meeskondlike eesmärkide saavutamisel;
⊕ saab aru iseenda ja oma meeskonna peamistest liikumapanevatest jõududest;
⊕ juhib oma käitumist ja oskab olla tasakaalus;
⊕ mõistab oma meeskonnaliikmete tugevusi ja oskab neile toetuda.

PÕHITEEMAD

⊕ Sissejuhatus koolitusse. Muudatused maailmas ja inimeses
⊕ Eduka suhtlemise võimalused, EQ kompetentsid
⊕ Suhtlemine kui protsess
⊕ Isiksuslikud omadused ja eeldused koostööks
⊕ Isiksusetüübid ja suhtlemine erinevate isiksusetüüpidega
⊕ Oma tunnete väljendamise oskus
⊕ Konfliktid ja lahendused
⊕ Tagasiside suhtlemises; MINA sõnumid
⊕ Partneritaju probleemid meeskonnatöös
⊕ Enesekehtestamine suhetes
⊕ Koostöö kui partnerlussuhe
⊕ Kokkuvõte kursusest

KOOLITUSE MAHT

Koolituse soovitatav maht on 8-16 akadeemilist tundi.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitused toimuvad vastavalt kokkuleppele kas seminariruumis, tellija ruumides või veebiplatvormil.

HIND

Koolitust viiakse läbi sisekoolitusena. Küsi hinnapakkumist!

LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Võta meiega julgesti ühendust kas helistades, meili teel või alloleva vormi kaudu.
E-mail: info@ intelligentne.ee
Telefon: (+372) 629 9260

MEESKONNATÖÖ koolitused

Kokkuleppel
0