fbpx

Koolituskalender

Väärtuspõhine meeskonnatöö

SISEKOOLITUS

TUTVUSTUS

Koolitus on suunatud meeskondade koostöö treenimiseks. Koolituse käigus õpivad osalejad, kuidas olla hea suhtleja meeskonnas, jagada koos ühiseid väärtusi ja tunda uhkust saavutatud tulemuste üle. Osalejad õpivad tundma iseennast ja oma meeskonnaliikmeid, et koos tunda rõõmu ühisest meeskonnast ja saavutustest.

Osalejad õpivad:
⊕ hindama oma töö rolli ja tähtsust meeskonnas;
⊕ toetuma oma tugevustele;
⊕ mõistma oma meeskonnaliikmete käitumist;
⊕ kuidas läheneda erinevatele meeskonnaliikmetele ja teha koostööd.

Koolitusprogramm on abistava/suunava iseloomuga, kus eesmärgiks on äratada töötajates olev sisemine potentsiaal ja anda osalejatele teadmisi, enesekindlust ning tugevust oma rolli kandmisel ja võimalust/edu nägemist omavahelises koostöös.

Vajalikud oskused omandatakse koolitusel läbi aktiivõppe ja praktiliste kogemuste, kus meetoditena kasutatakse erinevaid mudeleid ja tehnikaid:
⊕ interaktiivsed loengud;
⊕ grupidünaamilised harjutused;
⊕ erinevad testid;
⊕ individuaal- ja rühmaharjutused;
⊕ kujutlus- ja loovtehnikad.

Koolituse läbinu:
⊕ teab, kuidas olla ise hea meeskonna looja ja tarbija;
⊕ tunneb suhtlemise aluseid meeskonnas;
⊕ oskab hinnata meeskonna ühiseid väärtusi ja neid oma tegevustes kanda;
⊕ oskab analüüsida enda tugevusi ja nõrkusi ning hinnata oma panust meeskonnas.

PÕHITEEMAD

⊕ Mis on meeskond. Tulemusliku ja tõhusa meeskonnatöö eeldused
⊕ Inimeste käitumise põhjused ja käivitajad
⊕ Hea meeskonnatöö põhialused
⊕ Emotsionaalsete kompetentside arendamine suhtlemisel
⊕ Meeskonna väärtused ja areng meeskonnana
⊕ Meeskonnaliikmete eripärad – erinevad inimtüübid
⊕ Erimeelsuste ja arusaamatuste lahendamise võtted meeskonnas
⊕ Suhtlemistehnikad – aktiivse kuulamise võtted, küsimine ja peegeldamine
⊕ Meeskondliku potentsiaali kasvatamine. Väljakutsete, muutuste ja arengu juhtimine meeskonnas

KOOLITUSE MAHT

Koolituse soovitatav maht on 8-16 akadeemilist tundi.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitused toimuvad vastavalt kokkuleppele kas seminariruumis, tellija ruumides või veebiplatvormil.

HIND

Koolitust viiakse läbi sisekoolitusena. Küsi hinnapakkumist!

LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Võta meiega julgesti ühendust kas helistades, meili teel või alloleva vormi kaudu.
E-mail: info@ intelligentne.ee
Telefon: (+372) 629 9260

MEESKONNATÖÖ koolitused

Kokkuleppel
0