Suhtlemise põnev psühholoogia

SISEKOOLITUS

Suhtlemise põnev psühholoogia

TUTVUSTUS

Viimaste aastate uus teadusharu, positiivne psühholoogia väidab, et kõigepealt on vaja tunda positiivseid emotsioone ja alles siis saame kogeda häid tulemusi mistahes valdkonnas. Hea toimetulek ei ole aga kingitus erilistele väljavalitutele, vaid iga inimese isikliku ja vahel ka keskmisest raskema jõupingutuse tulemus. Pingutus on eelkõige seotud iseenda emotsioonide juhtimise või teisiti öeldes reguleerimisega, kuna mistahes sündmus käivitab inimese ajus esimesena mingisuguse tunde, mis annab aluse edasiseks käitumiseks. Seega on oluline, et me suudame neid tundeid ja sealt tulenevat käitumist märgata ning vahetevahel paratamatult käivitunud negatiivseid tundeid positiivsematega asendada. Kui me seda ei tee, langeb meeleolu ja halvenevad suhted ning õhkkond, pikkamööda mõjub emotsionaalne kurnatus ka füüsilisele tervisele. Emotsioonide reguleerimisel on otsene seos positiivse enesehinnanguga, üleüldise toimetulekuga, enesemotivatsiooni leidmisega, heade suhete ja koostööga ning stressi kontrolli all hoidmisega. On oluline vahe, kas emotsioonid juhivad meid – mis pahatihti juhtub – või suudame me olla iseenda tunnetemaailma peremehed.

Koolituse käigus saab selgeks, millist abi ja tuge iseendale saame pakkuda, et ka maailm meie ümber meeldivamaks muutuks ja rohkem pean-tegevusi asenduks tahan-tegevustega. Head tulemused saavad sündida ainult meie endi  sihikindla tegevuse läbi, sellist retsepti või valemit, mis sobib igaühele (tee-nii-ja-kõik-õnnestub) paraku olemas ei ole. Käsitleme kõige uuemaid lähenemisi emotsioonide reguleerimisele ning seda kõike uue teadusharu, positiivse psühholoogia võtmes. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad seisukohad ja nende rakendamise võimalused.

Koolituse tulemusena osaleja:
⊕ mõistab emotsioonide reguleerimise vajalikkust igapäevaelus, suhetes ja töömaailmas;
⊕ teadvustab senisest rohkem iseennast ja oma tugevaid külgi;
⊕ analüüsib paremini inimeste käitumise põhjuseid ja käivitajaid ning mõistab seeläbi paremini oma suhtluspartnereid;
⊕ teadvustab emotsionaalse intelligentsuse ja teadveloleku (mindfulness) omavahelisi seoseid;
⊕ oskab arendada enda teadvustamise ja hetke märkamise võimet;
⊕ tuleb enesega paremini toime muutuste ja ebakindla keskkonna tingimustes.

PÕHITEEMAD

⊕ Läbirääkimised ja konfliktid
⊕ Inimese erinevad võimed ja intelligentsused ning nende osakaal heas toimetulekus (nii isiklike kui tööalaste suhetega, enesemotivatsiooniga, maailma mõistmisega, stressi haldamisega)
⊕ Emotsionaalne intelligentsus ehk andekus (EQ) – oskus märgata enda emotsioone, neid reguleerida ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide ja reageeringutega
⊕ Teadvelolek (mindfulness), eneseteadlikkus ja oskus oma meeleolu juhtida
⊕ Positiivne enesehinnang, selle saavutamine ning olulisus

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Koolituse sihtgrupiks on kõik  ettevõtete töötajad,  kes soovivad tõsta enesehinnangut, saada juurde enesemotivatsiooni ja olla iseenda tunnetemaailma peremees.

Antud koolitus sobib gruppidele suurusega kuni 15 inimest.

KOOLITUSE MAHT

Koolituse soovitatav maht on 16 akadeemilist tundi.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitused toimuvad vastavalt kokkuleppele kas seminariruumis, tellija ruumides või online platvormil.

HIND

Koolitust viiakse läbi sisekoolitusena. Küsi hinnapakkumist!

LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Lae alla koolitust tutvustab brožüür siit: Suhtlemise põnev psühholoogia

Võta meiega julgesti ühendust kas helistades, meili teel või alloleva vormi kaudu.

E-mail: info@ intelligentne.ee

Telefon: (+372) 629 9260