Mentorite baaskoolitus

AVALIK KOOLITUS

TUTVUSTUS

Koolituse käigus saavad osalejad ülevaate mentorile vajalikest teadmistest ja oskustest. Õpitakse mentorprotsessi käivitamist juhtimist, mentorvestluste eesmärgipärast juhtimist ja tulemuste mõõtmist. Harjutatakse erinevaid mentorprotsessi juhtimiseks vajalikke tööriistu.

EESMÄRK

 • Pakkuda süsteemset lähenemist mentorprotsessi juhtimiseks
 • Teadvustada mentori rolli ja ülesandeid ühises arenguprotsessis
 • Käsitleda mentori erinevaid väljakutseid ja motivatsiooniallikaid
 • Õppida positiivse pinge ja tasakaalu juhtimist
 • Harjutada mentorluseks vajalikke erinevaid tehnikaid: eesmärgi püstitamist, protsessi juhtimist, tagasiside andmist, kuulamist ja küsimist.
 • Õppida erinevaid tööriistu ja loovmeetodeid mentorprotsessi juhtimiseks
 • Õppida iseenda tugevusi ja väljakutseid lähtuvalt enneagrammi metoodikast

 

PÕHITEEMAD

 • Mentorluse olemus, fookus ja võimalused
 • Mentorprotsessi 4-osaline mudel
 • Mentori rollid, rollide sidusus. Mentorluse mudel ja protsess
 • Mentori isiksus, väärtused ja hoiakud
 • Isiksusetüübid ja suhte loomine
 • Aluskokkulepped , eetika ja konfidentsiaalsus
 • Mentori ja mentee kohtumiste planeerimine
 • Eesmärgi püstitamine mentorluses. Tegevuste planeerimine ja mõõtmine
 • Mentorprotsess ja tulemused
 • Aktiivne kuulamine, peegeldamine ja küsimuste esitamine
 • Erinevad õpistiilid ja teadmiste omandamine
 • Tagasiside andmine ja küsimine
 • Kokkuvõtete tegemine mentorluses
 • Minu kui mentori profiil, eesmärgid, arenguvajadused tulevikuks

TULEMUSED

 • Mentor mõistab ja kannab oma organisatsiooni väärtusi ja organisatsioonispetsiifilisi tuumkogemusi
 • Teadvustab mentorluse keskkonda ja põlvkondade eripärasid
  Mentor oskab luua head keskkonda ja usalduslikku suhet
 • Teab, kuidas alustada mentorsuhet ning defineerida eesmärgid ja oodatavad tulemused
 • Oskab kasutada tulemuste mõõtmise tööriistu
  Oskab juhtida iseenda ja mentee sisemist motivatsiooni
 • Oskab kasutada erinevaid kuulamistehnikaid mentorvestluse juhtimiseks
 • Tunneb küsimuste moodustamise loogikat
 • Oskab juhtida mentorprotsessi järk- järgult sügavamaks
 • Oskab anda tagasisidet
 • Teab, kuidas aidata menteel ületada takistusi
 • Näeb mentee tugevusi, edukohti ja oskab hoida fookust
 • Mentor teadvustab iseenda ja mentee isiksuse eripärasid
 • Oskab valida õige suhtluskeele erinevatele inimestele
  Mentor märkab mõttestampe ja käivitab muutusi
 • Oskab võtta kokku mentorsuhte ja tuua välja olulised momendid
 • Loob soodsa pinnase mentee tulevaseks arenguks

MEETODID

Koolitusprogramm on abistava/suunava iseloomuga, kus eesmärgiks on äratada töötajates olev sisemine potentsiaal ja anda osalejatele teadmisi, enesekindlust ning tugevust oma rolli kandmisel samuti võimalust/edu nägemist teiste arendamisel

Koolituse käigus kasutatakse meetodina erinevaid aktiivõppevorme:

 • Individuaal- ja rühmaharjutusi
 • Miniloenguid
 • Grupireflektsioone ja analüüsi
 • Testi
 • Enneagrammi tüübikaarte
 • Juhtumite analüüsi (case study)
 • Erinevaid kujutlus- ja loovtehnikaid
 • Erinevaid mudeleid

Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest eesmärkidest ja arenguvajadustest.

KOOLITAJA

EIKE TÕNISMÄE on koolitaja, ekspert, mentor ja coach. Eike meelisteemad on coachiv juhtimine, juht kui liider ja coach, mentorlus, meeskondade juhtimine ja juhendamine.

Eike on koostanud mitmeid juhendamis- ja mentorprogramme ning on rahvusvaheliselt sertifitseeritud ‘Professional Coach’ (Erickson College International). Antud väljaõpe omab rahvusvahelist ICF akrediteeringut. Eike omab rahvusvahelist treenerite sertifikaati: “Standing in Contribution: A Trainer’s Training”.

Eike on avaldanud kaks raamatut: „Mentorlus – Jagatud Areng“ (2006) ja „Juhendamine ja Mentorlus“ (2008) ja teda võib pidada mentorluse ja coachingu teema pioneeriks Eestis.

Eike on

 • Korraldanud koostöös Kanada coachingu kooliga (Erickson College International) rahvusvaheliselt akrediteeritud ja tunnustatud coachide väljaõpet alates 2013. aastast
 • Mitme juhendamise ja mentorluse-alase raamatu autor
 • Esimene mentorluse ja coachingu teema koolitaja Eestis

SIHTGRUPP:

Tippjuhid, keskastme juhid, tippspetsialistid

TOIMUMISAEG JA KOHT:

Järgmine avalik koolitus toimub:

16.-17. september, 2021

 • Koolitus kestab 2 päeva, kokku 16 a/t.
 • Koolitus toimub Tallinnas või online keskkonnas Zoom.

KOOLITUSE HIND:

Koolituse hind ühele osalejale on 560 EUR-i, inimese kohta, millele lisandub käibemaks.

Samast ettevõttest mitme inimese osalemisel küsi soodustust.

Koolituse korraldaja ja läbiviija on Intelligentne Grupp OÜ.

KOOLITUSE ÕPPEKAVA:

Õppekava Mentorite baaskoolitus

REGISTREERIMINE JA INFO:

Kirjuta või helista meile!

E-mail: info@intelligentne.ee või signe@intelligentne.ee
Telefon: 56 673 831 või 52 68 296

KÜSI LISA