Järgmine mentorite baaskoolitus toimub 29.-30.08.2016, Tallinnas

15. juuni, 2016

JÄRGMINE MENTORITE BAASKOOLITUS TOIMUB 29.-30.08.2016 TALLINNAS

 

Mentorite baaskoolitus: "Mentorlus - jagatud areng"

TUTVUSTUS

Koolituse käigus saavad osalejad ülevaate mentorile vajalikest teadmistest ja oskustest. Õpitakse mentorprotsessi käivitamist juhtimist, mentorvestluste eesmärgipärast juhtimist ja tulemuste mõõtmist. Harjutatakse erinevaid mentorprotsessi juhtimiseks vajalikke tööriistu.

EESMÄRK

 • Pakkuda süsteemset lähenemist mentorprotsessi juhtimiseks
 • Teadvustada mentori rolli ja ülesandeid ühises arenguprotsessis
 • Käsitleda mentori erinevaid väljakutseid ja motivatsiooniallikaid
 • Õppida positiivse pinge ja tasakaalu juhtimist
 • Harjutada mentorluseks vajalikke erinevaid tehnikaid: eesmärgi püstitamist, protsessi juhtimist, tagasiside andmist, kuulamist ja küsimist.
 • Õppida erinevaid tööriistu ja loovmeetodeid mentorprotsessi juhtimiseks
 • Õppida iseenda tugevusi ja väljakutseid lähtuvalt enneagrammi metoodikast

 

PÕHITEEMAD

 • Mentorluse olemus, fookus ja võimalused
 • Mentorprotsessi 4-osaline mudel
 • Mentori rollid, rollide sidusus. Mentorluse mudel ja protsess
 • Mentori isiksus, väärtused ja hoiakud
 • Isiksusetüübid ja suhte loomine
 • Aluskokkulepped , eetika ja konfidentsiaalsus
 • Mentori ja mentee kohtumiste planeerimine
 • Eesmärgi püstitamine mentorluses. Tegevuste planeerimine ja mõõtmine
 • Mentorprotsess ja tulemused
 • Aktiivne kuulamine, peegeldamine ja küsimuste esitamine
 • Erinevad õpistiilid ja teadmiste omandamine
 • Tagasiside andmine ja küsimine
 • Kokkuvõtete tegemine mentorluses
 • Minu kui mentori profiil, eesmärgid, arenguvajadused tulevikuks

TULEMUSED

 • Mentor mõistab ja kannab oma organisatsiooni väärtusi ja organisatsioonispetsiifilisi tuumkogemusi
 • Teadvustab mentorluse keskkonda ja põlvkondade eripärasid
  Mentor oskab luua head keskkonda ja usalduslikku suhet
 • Teab, kuidas alustada mentorsuhet ning defineerida eesmärgid ja oodatavad tulemused
 • Oskab kasutada tulemuste mõõtmise tööriistu
  Oskab juhtida iseenda ja mentee sisemist motivatsiooni
 • Oskab kasutada erinevaid kuulamistehnikaid mentorvestluse juhtimiseks
 • Tunneb küsimuste moodustamise loogikat
 • Oskab juhtida mentorprotsessi järk- järgult sügavamaks
 • Oskab anda tagasisidet
 • Teab, kuidas aidata menteel ületada takistusi
 • Näeb mentee tugevusi, edukohti ja oskab hoida fookust
 • Mentor teadvustab iseenda ja mentee isiksuse eripärasid
 • Oskab valida õige suhtluskeele erinevatele inimestele
  Mentor märkab mõttestampe ja käivitab muutusi
 • Oskab võtta kokku mentorsuhte ja tuua välja olulised momendid
 • Loob soodsa pinnase mentee tulevaseks arenguks

MEETODID

Koolitusprogramm on abistava/suunava iseloomuga, kus eesmärgiks on äratada töötajates olev sisemine potentsiaal ja anda osalejatele teadmisi, enesekindlust ning tugevust oma rolli kandmisel samuti võimalust/edu nägemist teiste arendamisel

Koolituse käigus kasutatakse meetodina erinevaid aktiivõppevorme:

 • Individuaal- ja rühmaharjutusi
 • Miniloenguid
 • Grupireflektsioone ja analüüsi
 • Testi
 • Enneagrammi tüübikaarte
 • Juhtumite analüüsi (case study)
 •  Erinevaid kujutlus- ja loovtehnikaid
 • Erinevaid mudeleid

Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest eesmärkidest ja arenguvajadustest.

SIHTGRUPP:

Tippjuhid, kekastme juhid, tippspetsialistid

TOIMUMISAEG JA KOHT:

Koolitus toimub 29.-30.08.2016 Tallinnas. Täpsem koolituse läbiviimise asukoht selgub lähemale koolituse toimumisajale.
Koolitus kestab 2 päeva, kokku 16 a/t.

KOOLITUSE HIND:

Koolituse hind ühele osalejale on 340 EUR-i, millele lisandub käibemaks.

REGISTREERIMINE JA INFO:

Kirjuta või helista meile!

E-mail: info@intelligentne.ee või signe@intelligentne.ee
Telefon: 56 673 831 või 52 68 296

KÜSI LISA

[vfb id=8]