Millal kasutada mentorit?

Igal inimesel on elus perioode, kui senised asjad enam ei tööta või on nende tegemiseks kadunud motivatsioon, kuid kuhu edasi, see teadmine ka puudub.

Sellises situatsioonis on hea kasutada coachi abi. Koos professionaalse coachiga on võimalik päris kiiresti leida uued suunad ja võimalikud lahendusteed, kust alustada, mida ette võtta või mida iseendas muuta, et liikuda oma eesmärgi suunas.

See on põnev teekonna algus, mida võib jätkata oma coachiga. Teine võimalus on teha siin vahekokkuvõte ja liikuda edasi koos mentoriga.

Mentor on heaks kaaslaseks selle muutuse elluviimisel. Mentor võib kehastada suurepärast isikut, eeskuju, kellel on häid kogemusi just selles valdkonnas, kuhu juhendatav on teel. Mentori tabavad küsimused koos oskusega teha kuuldust häid kokkuvõtteid, lisada juurde metafoore ja oma kogemuslugusid on neil hetkedel hindamatu väärtusega.

Kui teekond on täies hoos, siis teel püsimiseks ja vajadusel õigel ajal muutuste tegemiseks on hea kuulda mentori adekvaatset tagasisidet. See on juhendatava (mentee) nn. pime ala, mida mentee ise ei näe.

Mentor võib teekonnal olla ka professionaalse sõbra rollis, kes haarab võimalusel mentee kaasa ka oma valdkonna suhtevõrgustikku. Suheldes sama valdkonna erinevate inimestega jagades ja kuulates kogemusi, tekib menteel veelgi laiem tunnetus valdkonnast. Uued kogemused ja teadmised on heaks alusmaterjaliks oma tee rajamisel.