26. jaanuaril toimus intelligentsete infopäev

7. veebruar, 2017

 

26. jaanuaril toimus Intelligentse Grupi infopäev:

“Kuidas 2017. aastal oma meeskonnaga edu saavutada?”

Meie infopäev algas väga huvitava ettekandega Anu Virovere ja Anto Liivati poolt.
Anu avas infoseminari ja tõdes, et 21. sajandi inimeselt nõutakse selget visiooni, pühendumust, moraalset küpsust, usaldatavust ja julgust.
Anu Virovere keskendus meeskonna juhi kui liidri  isiksusele, tema oskusele toetuda oma isiklikele väärtustele, eetilistele tõekspidamistele  ja  laiemale elufilossoofiale. Juhi kui liidri kompetentsidest rõhutas Anu juhi oskust olla meister erinevate emotsionaalste stiilide kasutamises.

Anu tutvustas Richard J.Davidsoni 6. emotsionaalset stiili:

  • Säilenõtkus – kui aeglaselt või kiiresti tagasilöökidest  toibutakse.
  • Hoiak – kui kaua ollakse võimelised säilitama positiivset emotsiooni.
  • Sotsiaalne vaist – kui varmas ollakse ümbritsevatelt inimestelt sotsiaalseid signaale vastu võtma
  • Eneseteadlikkus – kui hästi tunnetatakse emotsioone peegeldavaid kehalisi aistinguid
  • Kontekstitundlikkus – kui hästi suudetakse reguleerida oma emotsionaalseid vastuseid, arvestades konteksti
  • Tähelepanelikkus – kui terav on fookus

Anto Liivat keskendus IME mudelile, kus ta 3 sõnaga –
iseseisvus, meisterlikkus ja eesmärk – võttis kokku nii meeskonnajuhi kui meeskonna liikmete kõige olulisemad vajadused ja omadused.  Anto lihtsalt haaratavas  IME mudelis olid peidus meeskonna motivatsioon, tahe ja pühendumus. Anto rõhutas, et hea meeskond saab alguse meeskonna juhist kui IME käivitajast.

Infopäev jätkus põnevate aruteludega laudkondades. Koos jagati üksteise parimaid kogemusi meeskonna juhtimisest, käivitamisest ja motivatsiooni hoidmisest. Arutluse all olid ka mõne ettevõtte konkreetsed juhtumid, millele koos otsiti lahendusi.
Uudistati uusi harivaid koolitusi teemadel coaching, enneagramm, mentorlus, juhtimine, suhtlemine ja  meeskonnatöö, mille kaudu veelgi arendada hea meeskonna  juhtimise oskuseid.
Osalejate tagasiside oli väga positiivne. Järgmine infopäev toimub juba kevadel – ole intelligentsete uudistega kursis ja jälgi meie uudiskirja.