Eestimaa rikastus 19 professionaalse ja sertifitseeritud coachi näol

7. märts, 2017

19. veebruar 2017 oli üks maagiline päev, sest sellel päeval:

* 19 coachi pistsid põue Intelligentse Grupi poolt korraldatud ja rahvusvahelise Erickson College Internationali poolt läbiviidud lahenduskeskse coachi diplomi.

* 19 erilist ja rahulolevat näoilmet paistis värskelt diplomeeritud coachide näolt

* 19 kihilist torditükki tegid meie coachide elu natukene magusamaks

* 19 kõlisevat šampuseklaasi tegid meie coachide elu natukene joovastatumaks

Ja, et kõike seda koos tähistada Intelligentse Grupi meeskonnaga -suurepäraste assistentide Tiina Ilvese ja Kalev Selteriga ning intelligentsete tüdrukutega Eike, Kaija ja Signega.

Meie värkelt diplomeeritud coachid:

 

Siin väikene ülevaade ka sellest, kuidas värskelt diplomeeritud coachid sertifikaadini jõudsid.

Meie lahenduskeskse coachingu koolitusprogramm on akrediteeritud ICF-i (International Coach Federation) poolt ja selle edukalt lõpetanud rohkem kui 42 000 inimest üle maailma (rohkem kui 45. erinevas riigis).

Lahenduskeskse coachingu koolitusprogramm koosneb neljast 4-päevasest moodulist (4 x 4 päeva) kogumahus 128 tundi (ICF Core Competency Hours) ehk 16 päeva. Koolitust viivad läbi rahvusvaheliselt tunnustatud ICF’i kõrgemaid tasemeid omavad coachingu treenerid, kes lendavad siia kohale üle ookeani Kanadast.

MOODUL I ehk SISSEJUHATUS COACHINGUSSE
Esimese mooduli keskseks küsimuseks on: “Mida ma tahan saavutada oma töös ja elus?”. Antud moodulis õpitakse püstitama selgeid eesmärke, loovaid lahendusi ja kasutama uusimaid coachingu tööriistu, et käivitada ja juhtida kliendi sisemist motivatsiooni. Moodulis liigutakse samm sammult sügavamale Lahenduskeskse Coachingu meetodi olemusse.

MOODUL II ehk TÖÖRIISTADE MOODUL
Teise mooduli keskseks küsimuseks on “Kuidas ma jõuan oma eesmärgini?”. Läbi erinevate meetodite on tähelepanu kliendi suhetel, strateegial ja kavandatud plaani looval elluviimisel. Kliendi liikumist raamistab keskkond ja aeg. Antud moodulis keskendume lahenduskeskse coachingu tööriistadele, õpime kuidas töötada aja ja prioritiseerimisega, vaatame milliseid tööriistasid ja nippe kasutades saavutame parima tulemuse ning uudistame kuidas juhtida loovust.

MOODUL III ehk VÄÄRTUSTE MOODUL
Kolmanda mooduli keskseks küsimuseks on “Miks on see minu jaoks oluline?”. Mooduli eesmärk on aidata kliendil saada veelgi sügavam ühendus oma väärtuste, uskumuste ja annetega ning aidata teadvustada, kas kavandatud tee on kooskõlas kliendi väärtustega ja toetab tema põhiolemust. Läbi väärtuste teadvustamise toimub väärtuste laiem integratsioon kliendi tööprotsessi ja ellu.

Selle 4-päeva jooksul keskendutakse väärtuste avastamisele ja väärtuste rakendamisele kliendi hüvanguks. Tegeletakse väärtuste ühendamisega ja vaadeltakse kuidas hakkama saada väärtustega kaasnevate hirmudega. Lisaks sellele õpitakse ja praktiseeritakse erinevaid tööriistu mida coachid saavad kasutada erinevate väärtusprotsesside juhtimiseks. Antud moodulis peatume põgusalt ka meeskonna coachingu teemal ning uurime mida kaasab endas pikaajaline coachingu suhe kliendiga.

MOODUL IV ehk TEADMISTE & OSKUSTE INTEGRATSIOONI MOODUL
Neljanda mooduli keskseks küsimuseks on ”Kuidas ma tean, et ma olen saavutanud oma eesmärgi?”. Viimases moodulis vaadatakse üle kõik eelnevad moodulid, et luua laiem pilt lahenduskeskse coachingu mudelist. Mooduli põhieesmärgiks on ühendada kõik seni omandatud teadmised ja kogemused ning integreerida need kliendi eesmärkidega. Õpitakse laiendatud kommunikatsiooni, pööratakse tähelepanud nn. motiveerivale sõnavarale ja oma suhtlemisstiili mitmekesistamise võimalustele ning uudistatakse metaprogrammide olemust. Õpitud teadmisi ja oskusi testitakse kirjalikult.

Antud coachingu koolitusprogrammi kohta on Sul võimalik lähemalt edasi lugeda siit: https://intelligentne.ee/koolitused/juhendamine/icf-coachingu-programm/

Kui Sa tunned, et soovid coachingut ise järele proovida siis võta meiega julgesti ühendust
e-maili: info@intelligentne.ee või telefoni 629 9260 teel.