Kallista iseennast!

7. märts, 2017

Refereeritud ajakirjast “Coaching at Work” VOL 12, ISSUE 1

Taanist pärinev mõiste hygge, mis tähendab otsetõlkes enda kallistamist ja elamist kergusega, leiab järjest suuremat kõlapinda ka mujal maailmas. Hygge tähendab elamist hetkes ning teadlikult positiivse, toetava atmosfääri loomist nii kodus kui tööl. Hygget ei saa osta, see tuleb ise luua. Taanlased kasutavad hygge keskkonna loomiseks erinevaid vahendeid nagu hubane valgus, küünlad, soojad joogid. Töö kontekstis aitab hygge luua koostööpartneritega häid ja usaldusväärseid suhteid.

Teadlikult ja kohati mitteteadlikult kasutavad oma töös hygget ka coachid, seda just suhte loomise faasis. Kui hygget harrastavad taanlased süütavad ärikohtumise eel küünla ja pakuvad kliendile kuuma teed, siis suurepärased coachid loovad lisaks hubasele füüsilise keskkonnale turvalise vaimse keskkonna, kasutades selleks hääletooni, neutraalsust, kõrgemail tasemel kuulamist. Väga hea suhe coachi ja coachitava vahel on eesmärkide saavutamisel oluline faktor.

Hygget saab lisaks kasutada ka kui metafoori. Võime kliendilt küsida, kus kogeb klient hygget igapäevatöös? Mis on kliendi jaoks vastand hyggele? Millisesse töö/eraelu valdkonda on hygget juurde vaja?

Maailmas, kus igapäev seisame vastamisi uudistega terrorirünnakutes, pagulaskriisidest ja geopoliitilistest ohtudest, pakub hygge teatud kergendust sellest kõigest korraks eemalduda. Olla hetke omaloodud postiivses ja turvalises mullis, et korrastada mõtteid ja teha tegevusplaane edasiseks.

Head hyggetamist!