Kuidas läbi coachingu käivitada Y ja Z generatsiooni?

26. märts, 2018

26. märtsil ilmus Äripäeva “Juhtimise Eris” meie coachi ja koolitaja Signe artikkel “Kuidas kootsingu abil käivitada Y- ja Z generatiooni“.  Lisame artikli algversiooni ka siia:

 

Kuidas läbi coachingu käivitada Y ja Z generatsiooni?

Coaching, kui meetod on viimastel aastatel Eestis aina populaarsemaks muutunud. Tekkinud on juurde mitmeid rahvusvaheliselt sertifitseeritud coache, coachivat juhtimisstiili kasutavaid juhte ja noori, kes coachingu teenust aktiivselt kasutavad. Aga mis asi see coaching õieti on ning kuidas on võimalik läbi coachingu käivitada Y ja Z generatsiooni noori?

Coaching on professionaalne ja loov suhe kliendiga, mille käigus keskendutakse kliendi jaoks olulistele küsimustele, genereeritakse erinevaid lahendusi ja sõnastatakse elluviimise teekond, mis loob kliendi isiklikku ja/ või tööalasesse ellu uut väärtust ja rahulolu[1].

Selleks, et mõista kuidas on võimalik läbi coachingu käivitada Y ja Z generatsiooni noori peaksime esmalt vaatama, kes on antud generatsioonide esindajad.
Y generatsiooni noorteks ehk milleeniumi lasteks nimetatakse noori, kes on sündinud peale 1982 aastat (1982-1994). Nad on noored, kes on üleskasvanud 90-ndatel, kus toimus maailmas palju geopoliitilisi ja majanduslikke muutusi. Sel perioodil muutus populaarseks internet ja loodi Google. Eesti kontekstist vaadatuna oli see aeg, mil Eesti taasiseseisvus, tekkis palju uusi võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks ning valitses nö. ülestöötamise meeleolu. Varasemalt sündinud Y generatsioonis seas on noori, kes on osalenud näiteks Balti ketis või öölaulupidudel. Nad mäletavad aega, kus internetti ei olnud ning välisriiki sõitmine oli privileeg.

Üheks peamiseks jooneks Y generatsiooni juures on see, et nad otsivad igas oma tegevuses missiooni ja laiemat, väärtuspõhist tähendust. Nad on enesekindlad, optimistlikud, kõrge sotsiaalse vastutusega, ettevõtlikud, mitmekesised ja sallivad. Eelnevate generatsioonidega võrreldes on milleeniumi lapsed protestialtimad ja arvatakse, et ka kõige rohkem organisatsiooni struktuuris muutusi kaasatoov generatsioon.

On oluline märkida, et missioonitundega töötades on Y generatsioon valmis väga palju panustama, töötades kirglikult pikki tunde. Tööd, kui sellist Y generatsioon ei karda, kuid tööd, mis nende väärtusmaailmaga ei ühti, nad väldivad.

Töö on nende jaoks missioon ja lausega “Sa pead nii tegema, sest boss ütles nii” ei jõua nende maailmas kuigi kaugele. Vastuseks sellele on tihti protesti täis noor, kes kas lahkub ettevõttest või kaotab oma isu töösse panustamisel. Just väärtuskonfliktid on peamine põhjus miks Y generatsioon nii tihti töökohti vahetab.

Arvatakse, et aastaks 2025 moodustavad Y generatsiooni esindajad koguni 75% maailma tööjõust.

Z generatsiooniks ehk iGeneratsiooni esindajateks nimetatakse neid noori, kes on sündinud peale 1995 aastat. Sarnaselt Y generatsiooniga on ka neile missioon ning väärtuspõhine lähenemine tähtis, kuid sellest enam otsivad nad rah

uldustpakkuvat, tasakaalukat ja õnnelikku elu. Z generatsiooni noored on esimene generatsioon noori, kes on (alates sünnist) üleskasvanud interneti ja sotsiaalmeediaga. Te võite vaid ettekujutada, kui segadust tekitav on neile arusaam, et Googlit või Instagrammi polnud olemas ja oli aeg, mil tuli minna raamatukokku referaati tegema.

Oma olemuselt on nad eneseteadlikud, julged, uuendusmeelsed, majanduslikult iseseisvad, praktilised ja sarnaselt milleeniumi lastega ka kõrge sotsiaalsevastutuse tundega. Nad soovivad oma hobid muuta elukutseks ja sissetuleku allikaks ning vajavad töötamiseks rahulikku ning sõbralikku keskkonda[2].

Z generatsiooni on kõige enam mõjutanud 2000-aastad, mil toimus 9/11 terrorirünnak, ülemaailmne majanduskriis, hoogustusid koolitulistamised, algas Afganistaani sõda, valiti presidentiks Barack Obama, jõudis müügile esimene iPhone ja noori vallutas Harry Potteri-maania. Kõik need sündmused on kujundanud Z generatsiooni väärtusmaailma sellest, mis on neile elus tähtis.

Viimaste uuringute alusel arvatakse, et käesoleval hetkel on 25% maailma populatsioonist Z generatsiooni esindajad ning aastaks 2022 jõuab suur osa neist ka tööjõuturule[3].

 

Mida on vaja teha selleks , et Y ja Z generatsiooni noored oleksid töökohal motiveeritud ja tunneksid sisemist rahulolu tehtud tööst?

Y ja Z generatsiooni noored on oma olemuselt väga sarnased. Nad mõlemad soovivad teha tööd, millega nad tunnevad väärtuspõhist sidet ning millel on kasu maailmale laiemalt. Samas on siiski mõned erisused, millele tasuks tähelepanu pöörata, kui sa soovid, et noored sinu töökohal oleksid motiveeritud ja tunneksid sisemist rahulolu tehtud tööst.

Milleeniumi põlvkonna uuringutest[4] selgub, et eelnevate põlvkondadega võrreldes vajavad nad senisest enam tagasisidet ja tunnustust tehtud tööle. Nad soovivad töötada ülemusega partnerlussuhte põhimõttel ning teha tööd, mis aitab inimesi ja maailma tervikuna. Töötada vaid osakonna või organisatsiooni eesmärkide nimel ei rahulda neid. Neil on vaja laiemat missiooni ja kõiki kaasavat edutunnet.

Y generatsioon hindab oma tööd läbi eneseteostuse ning vajab selleks enda kõrvale inimest/ülemust, kes suudab teda mõista ja läbi coachivate küsimuste käivitada.

 

5 nippi Y generatsiooni käivitamiseks:

  1. Leia aega ja kuula, mis on sinu Y generatsiooni töötaja tegelik kirg või missioon
  2. Mõtle endast, kui coachist, kes ei anna nõu, kuulab oskuslikult ning küsib tulevikku suunatud küsimusi
  3. Anna Y generatsiooni esindajale tihti tagasisidet ning tunnusta teda tehtud töö eest
  4. Näita Y generatsioonile tehtud töö tähendust laiemas kontektsis – kes kõik kasu saavad ja milliseid muutuseid see maailmas endaga kaasa toob?
  5. Unusta 9st 5ni töötamine ning anna talle selle asemel tähtaeg

 

Viimaste uuringute kohaselt väärtustavad Z generatsiooni esindajad kõige enam oma sisemist rahulolu ja tasakaalu, häid suhteid ja võimalust luua midagi maailma hüvanguks[5]. Nad soovivad teha väärtuspõhist tööd, mis on seotud nende hobi või huvialaga ning saada selle eest ka väärilist palka. Organisatsiooniga liitudes soovivad nad ühes ettevõttes töötada võimalikult kaua ning töökoha vahetus ei ole neile motiveeriv. Nad vajavad emotsionaalselt intelligentset ülemust, kes on neile oma käitumisega eeskujuks ning kaasavat töökeskkonda, kus kõigil on võimalus panustada.

 

5 nippi Z generatsiooni käivitamiseks:

  1. Näita, et sa oled olemas ja hoolid – kuula ja võta aega nende jaoks
  2. Ole eeskujuks ja näita, mis on head tööharjumused ja efektiivne kommunikatsioon
  3. Anna neile võimalus kasvamiseks – coachi ja koolita neid
  4. Anna selged juhised ja ülevaade sellest, kuidas neil on võimalik edu saavutada
  5. Anna neile konstruktiivset tagasisidet ja tunnusta neid tehtud töö eest

 

Olen kindel, et kui sa oled hea kuulaja, küsid coachingu-stiilis küsimusi ja aitad noortel saavutada eneseteostust ja harmooniat elus tervikuna, siis sa näed, kuidas tema panus töökohal kasvab.

 

 

[1] https://intelligentne.ee/coaching-koolitused/mis-on-coaching-2/

[2] C.S. Flippin “Generatsion Z in the Workplace”, 2017

[3] C.S. Flippin “Generatsion Z in the Workplace”, 2017

[4] https://hbr.org/2015/02/millennials-want-to-be-coached-at-work

[5] C.S. Flippin “Generatsion Z in the Workplace”, 2017