Meeskonna vs. grupi coaching – mis on neil vahet?

5. aprill, 2018

Rääkides meeskonna ja grupi coachingust on paljude inimeste jaoks üldjuhul tegemist sama asjaga. Tegelikult on nende kahe coachingu suuna juures väiksed erinevused, millega coach peab arvestama.

Alljärgnevalt tutvustame teile lühidalt mõlema suuna erinevusi.

 

Meeskonna coaching

Kui me räägime meeskonnast, mõtleme me siinkohal inimesi, kes töötavad koos ühise eesmärgi või tulemuse nimel. Selleks võib olla näiteks ühise projekti lõpetamine, uue osakonna loomine ettevõttes või konkreetsete müügitulemuste saavutamine. Peamine märksõna on siin koos tegutsemine ühise eesmärgi nimel.

Millal kasutada meeskonna coachingut ja miks on see oluline?

Meeskonna coachingut on hea kasutada siis, kui on tekkinud või tekkimas uus meeskond. Teisisõnu meeskonnad, mis on hiljuti loodud või kuhu on liitunud mitmeid uusi liikmeid. Coachi kaasamine aitab meeskonnaliikmetel kiiremini kohaneda ja liikuda tõhusamalt soovitud eesmärkide suunas.

  • Coach aitab luua struktuuri meeskonna parimate omaduste esiletoomiseks, mis aitab välja tuua iga meeskonnaliikme ressurssid.
  • Coach ei ole ekspert konkreetse meeskonna tegevusvaldkonnas, küll on ta aga ekspert struktuuri loomisel parimate tulemuste saavutamiseks.
  • Meeskonna coach täitab coachingu protsessis erinevaid olulisi rolle – ta toetab meeskonna liidrit, juhib coachinguprotsessi ja tagab, et kõik liikmed löövad protsessis kaasa ning on vastutavad oma konkreetsete ülesannete eest.

 

Grupi coaching

Kui me räägime grupist, siis mõtleme inimesi, kes tulevad kokku ühise huvi pärast, kuid ei jaga tihti ühist eesmärki. Näiteks grupp inimesi võib tulla kokku, et lasta end coachida efektiivsete liidriomaduste teemal, kuid igal ühel on oma individuaalne eesmärk, kus nad omandatud teadmisi rakendada soovivad.

Millal kasutada grupi coachingut ja miks see on oluline?

  • Grupi coaching on hea tööriist, mida kasutada koolituse/treeningu järgselt, et kinnistada uus info ja rakendada seda edaspidiselt.
  • Grupi coaching on tõhus ja efektiivne viis, et jõuda korraga paljude oma ala professionaalideni üheaegselt.
  • Grupi coachingu sessioonid keskenduvad eesmärgi seadmisele, vastutusele ja sellele järgnevatele tegevustele.
  • Coachi ülesanne on luua sessioonis piisavalt ruumi ja aega igale osaleja, et kõik saaksid oma panuse anda ning tekiks usalduslik õhkkond.

Kui tunned, et soovid meeskonna või grupi coachingust meiega lähemalt rääkida siis võta julgesti ühendust. Intelligentses Grupis on mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud ja sertifitseeritud meeskonna coache. Anna meile endast märku: info@intelligentne.ee