Motiveeriv suhtlemine.

9. märts, 2017

Motiveeriv suhtlemine
Suhtlemine läbi 9 Enneagrammi motivatsioonitüübi

Emotsionaalse intelligentsuse looja Daniel Goleman on leidnud vastuse inimestevaheliste suhete mõitsmisele.  Ta toob välja 5 kompetentsi, mis määravad inimestevahelise suhtlemise kvaliteedi. Need 5 kompetentsi on kindlas järgnevuses. Kõige esimesena nimetab ta eneseteadlikkust, sellele järgneb   enesregulatsioon ja alles siis on inimene ühenduses kolmanda kompetentsi enesemotivatsiooniga.

Enesega seotud kompetentsidele järgnevad teistega seotud 2 kompetentsi: empaatia ja sotsiaalsed oskused.

Selleks, et olla hea suhtleja, on oluline kõigepealt mõista iseennast, olla teadlik iseendast, märgata oma tundeid, mõista nende sisu, osata oma tundeid ja motivatsiooni juhtida.

Enneagrammi motivatsioonitüüpide õpetus on suurepärane tööriist emotsionaalse intelligentsuse ja selle 5 kompetentsi avastamiseks. Enneagramm on jutkui kaart kvaliteetsete suhete loomiseks iseendaga ja teistega.

Mis on enneagramm?
Enneagramm on iidne isiksusetüüpide õpetus, mis kirjeldab 9 erinevat karakterit. Sõna enneagramm tuleneb kreeka keelsest sõnadest ennea, mis tähistab märki või kujundit.

Enneagrammi 9 erineva isiksusetüübi aluseks on sünnipärased baastunded,  väärtused ja varane kasvukeskkond, mis kujundavad iga inimese enneagrammi põhitüübi. Igale enneagrammi tüübile on omane kirg – motivatsioon liikuda millegi suunas ja soov midagi iga hinna eest vältida. Motivatsioonid on instinktipõhised ja alateadvuslikud. Neid teadvustades on võimalik kõigepealt mõista iseennast ja seejärel saada aru teistest.

Ennegrammi nimetatakse ka kompassiks, sest ta näitab, kuidas iga tüüp on ühenduses teiste enneagrammi tüüpidega ja kus on tema arengu lisaressursid, mida ta saab kergesti iseendas ja teistes käivitada ja arendada.

Enneagramm aitab sul mõista, mis erinevat inimest käivitab, miks ta nii mõtleb ja mis on see, mis paneb ta tegutsema ja tahtma.

Sa saad aru, kuidas sa peaksid erinevatele inimestele lähenema, mis teda motiveerib ja mis teda ärritab, kuigi väliselt võib jääda see peaaegu märkamatuks.

Enneagramm annab sulle ka vastuse, kuidas pingeolukorras erinevat inimest õigel moel toetada.

Sukeldudes enneagrammi põnevasse maailma on sul võimalik avastada kui imeline oled sa ise ja kui erilised on inimesed sinu ümber. Kui palju on teil koos võimalusi ja kui kiiresti saate te koos luua midagi suurt ja omanäolist.

Ennegramm aitab sul mõista iseennast ja teisi ning käivitada ühine areng.

Meie järgmine enneagrammi koolitus toimub 4.mai 2017 a.

Loe koolituse kohta lähemalt ja registreeri siin