Uus koolitus “Lahenduskeskse coachingu olemus ja tööriistad”

9. november, 2015

Lahenduskeskse coachingu olemus ja tööriistad

Viimaste aastate jooksul on coachingu sõna muutunud organisatsioonides justkui võlusõnaks, mis levib erinevates vormides ja rakendustes.

Miks on see nii ja mis on selle sõna taga?

Meie usume, et coaching kui meetod rahuldab ja peegeldab väga hästi tänase aja vajadusi. Me elame ajal, kus levib nn. milleeniumlik mõtteviis, mis väljendub võimaluste rohkuses, kiiruses, pidevas muutumises, meeletus infovoolus, intensiivses sotsiaalses suhtluses ja vajaduses leida kõige selle keskel iseennast nii indiviidina kui organisatsioonina.

Palju rohkem esitavad inimesed küsimusi: Kes ma olen? Miks ma teen seda, mida ma teen? Kas on veel midagi, mida just mina võiksin teha? Olulisel kohal on tähenduse leidmine kõigepealt iseenda tasandil ja alles siis oma panuse andmisest väljapoole: kas tänasesse organisatsiooni, plaanitavasse oma ettevõttesse, loodavasse iduettevõttesse või heategevusse.

Coaching aitab indiviididel ja organisatsioonidel leida kiireid vastuseid nende ees seisvatele põletavatele küsimustele, probleemidele ja oodatavatele lahendustele.

Coachingu suundi ja koole on maailmas palju. Paljudest erisuunadest levib üle kogu maailma kiiresti lahenduskeskse coachingu suund.

Milles seisneb lahenduskeskse coachingu olemus?

Lahenduskeskse coachingu olemus avaldub mõtteviisis, kuidas coach läheneb teemadele, mis kliendiga üles kerkivad. Lahenduskeskne coach suunab klienti nägema esmalt tulemust, mida klient tahab saavutada, visiooni, mille poole on soov liikuda. Coach on selle juures läbi oma professionaalsuse ja erinevate tehnikate hea abistaja ja teejuht. Kui visioon on paigas, saab hakata leidma kõige parimaid lahendusi, uusi ideid ja tegevusi, mis viivad soovitud tulemuseni. Kui lahendus käes, saab tagasi vaadata algsele probleemile, mis annab hea võimaluse sellest õppida. Coachi roll on on olla soodsa keskkonna kujundaja, käivitaja, tark küsija, kliendi infost süsteemi looja ja selle oskuslik presenteerija.

Uued ideed, muutused ja motivatsioon on need, mis coachinguga kaasas käivad. Seda tasub õppida ja katsetada, see võib muuta ka sinu elu.

Kui coaching sulle huvi pakub, tule kogema meie uut treeningut: Lahenduskeskse coachingu olemus ja tööriistad

Koolituse toimumise kuupäevad on: 21-22.01.2016

Koolituse täpsema kava leiad meie kodulehelt novembrikuu jooksul.

 

[vfb id=3]