Meeskonna coaching aitab meeskonnal leida praktilisi lahendusi kiirete muutuste saavutamiseks

11. aprill, 2023

Meeskonna coaching on protsess, mille eesmärk on aidata meeskonnal saavutada kõrget tulemuslikkust ja jõudlust. See hõlmab erinevaid tegevusi ja meetodeid, mis aitavad meeskonnal paremini koos töötada ja saavutada edu. Intelligentse Grupi asutaja, coachi ja koolitaja Eike Tõnismäe arvates on meeskonna coaching üks kõige tõhusamatest meetoditest kiirete muutuste saavutamiseks. Vestlesime temaga lähemalt meeskonna coachingu tõhususest ja väljakutsetest.

Kuidas sa kirjeldaksid meeskonna coachingut ja millist kasu see võib tuua ettevõttele või organisatsioonile?

Meeskonna coachingut võib kirjeldada kui protsessi, sest see ei toimu ühekordselt, vaid peaks toimuma mitu korda. Tavaliselt on miinimumiks kolm kohtumist, aga võib olla ka rohkem. Minu arvates on see üks kõige tõhusamatest meetoditest kiirete muutuste saavutamiseks. Kui meeskonnal on kas seisak või on ees suuremad muutused, siis see kiirus, millega meeskonna coachingu metoodika võimaldab leida praktilisi lahendusi, on lausa uskumatu.

Millised on kõige tavalisemad väljakutsed, millega meeskonnad kokku puutuvad ja kuidas meeskonna coaching aitab nendega toime tulla?

Teemad on väga erinevad. Kõige tüüpilisemad ongi eespool mainitud seisak või muutus. Seisaku alla võivad jääda väga erinevad tiimi puudutavad teemad, näiteks omavaheline koostöö on vähenenud, kadunud on ühine laiem eesmärk, inimesed on palju rohkem haiged, õhus on  pingeid, mida kompenseeritakse ületöötamisega, ja üldine  edasiviiv energia on kadunud.  Samuti on väga hea käivitada meeskonna coachingut siis,  kui  organisatsiooni ees  on suuremad  muudatused,  näiteks ühinemised, kus saavad kokku erinevad kultuurid. Suurepärane koht on meeskonna coachingul ka mingi uue idee, algatuse või projekti käivitamisel.

Meeskonna coachingu läbiviimisel on suurimaks väljakutseks,  millega kõige rohkem silmitsi seistakse, kuidas inimesed saada nö. „ühele lehele“, ühisesse mõtteraamistikku. Selle tunneb kohe ära: inimesed on avatud, energia voolab, jagatakse oma mõtteid ja neist hargnevad uued ideed ja taipamised. Teiseks oluliseks sõlmkohaks,  kuhu tihti kinni jäädakse, on ühiselt sõnastatud  teema – nö. see „päris teema“. Sellest, kuidas tiim teema sõnastab, sõltub, kui kaasas on iga tiimi liige. Teema sõnastus peab olema tähenduslik iga tiimi liikme jaoks.

Meeskonna coaching on selles osas erinev individuaalsest coachingust. Individuaalses coachingus klient tuleb oma teemaga, mis on talle oluline. Aga meeskonna coachingus annab juht ette katusteema, mida siis tiim hakkab täpsemaks timmima.  Näiteks võib olla teemaks, kuidas veelgi efektiivsemalt muudatusi ellu viia. Katusteema all on tavaliselt veel kitsam teema, näiteks kuidas luua paremaid kliendisuhteid. Kui selline teema on ette antud, siis meeskond peab sellest tulenevalt genereerima oma „päris teema“. Sõlmkoht on siin see, kuidas iga meeskonna liige, kes selles protsessis osaleb, leiab enda seest üles isikliku tähenduse just selle teema vaates.

Kuidas hinnata meeskonna coachingu tõhusust? Kas on olemas ka mõõdikud, millega tulemusi hinnata?

Universaalseid mõõdikuid ei ole, aga mõõdikud saab alati kokku leppida. Meeskonna coachingu alguses nagu ka tavalises coachingus, fikseeritakse hetkeseis, kus me oleme, kuidas me seda täna hindame ja kus me tahame olla. Samuti lepitakse kokku, kuidas me tunneme ära, et oleme jõudnud sinna, kuhu tahtsime jõuda. Seega protsessi alguses pannakse paika põhiteema või eesmärk ja meeskonna coaching lõpeb alati vastutuse jagamise ja konkreetsete tegevustega, mis on ajaliselt määratletud. Ettevõtetes, kus viiakse läbi iga-aastaseid rahulolu uuringuid, on kindlasti võimalik märgata olulisi muutusi tiimides.

Kuidas tagada, et meeskonna coachingu mõju püsiks pärast coachingu protsessi lõppu?

Ükski mõju ei saa olla igavene, sest elu muutub kogu aeg ja tulevad uued teemad ja probleemid. Aga väga mõjus mõtteviis, mida järgivad paljud, kes juba coachivat lähenemist kasutavad, on see, et coachiv lähenemine ja meeskonnaga tegelemine peaksid olema igapäevase juhtimise osa. Kui juhina vestelda oma meeskonnaga ja pidevalt tõstatada teemasid, mis on hetkel laual ja mis on probleemiks, siis need leiavad ka kiirema lahenduse. Väline meeskonna coach saab tuua lahenduse mingile konkreetsele olulisele teemale, kuid igapäevane  juhi tegelemine oma tiimiga saab tagada selle pikaajalisema mõju.

 

Meeskonna coachingu koolitus sobib kõikvõimalike meeskondade juhtidele ja ettevõtete/organisatsioonide juhtidele, samuti coachidele, kes soovivad pakkuda meeskonna coachingu teenust. Loe lähemalt siit.

Intelligentne Grupp pakub ka meeskonna coachingu teenust. Loe lähemalt siit.