Millele pöörata tähelepanu teenindajate värbamisel?

17. august, 2023

Mida saavad juht, personalijuht ja ettevõtte töötaja teha, et värbamisprotsess oleks sujuvam? Konkurents talentide meelitamisel on tänapäeva maailmas üha tihedam ning värbamisel on oluline tähendus ning mõju ettevõtte edukusele ja arengule.

Meie koolitaja ning värbamisbüroo NeleTalent asutaja Nele Leppik tõi välja mõned põhitõed, millega võiks arvestada teenindajate värbamisel.

Nele on veendunud, et kõik saab alguse sellest, mis uut töötajat tema esimestel päevadel ees ootab. Sisseelamist toetav arenguprogramm, meeskonnaliikmete sõbralik suhtumine uue töötaja arengusse ning töötaja pidev kaasamine on väga olulised motivaatorid lisaks paindlikule tööajale, heale töötasule, mittemateriaalsetele boonustele ja koolitustele. 

Teenindussektor on kõige emotsionaalsem sektor ja selles vallas tuleks Nele hinnangul alati meeles pidada teenindaja tegeliku väärtuse loomist. Miks ta on teenindaja, mis on tema panus ühiskonda ning mida ta saab vastu? Seega värbamisel tuleks juba kohe esimesel vestlusel rääkida organisatsioonist üleüldiselt, anda ette suurem pilt, viia potentsiaalne uus töötaja kurssi organisatsiooni väärtustega ning selgitada lahti teenindaja tõeline roll. Siin ei oma kusjuures tähtsust, kas tegu on lühiajalise või pikaajalise panusega – ka lühikeseks perioodiks värvatavale teenindajale tuleks organisatsiooni väärtused lahti seletada.

Tasub silmas pidada, et mida kvaliteetsemalt ja mõtestatumalt  iga organisatsiooni liige (sh. ka ettevõtte juht, meeskonna juht jne) oma tööd teeb, seda suurema eelise annab see talentide värbamisel. Tihti mõjutab värbamist just otsene tagasiside töötajatelt endilt. Nele toob näite: “Kui ma kuulen tuttavalt, et ta töötab firmas X teenindajana ja kiidab sealset meeskonda, juhti ja juhtimisstiili, ettevõtte kultuuri, koolitusi, arenguvõimalusi ja boonuseid ning soovitab ka minul firmasse X kandideerida teenindaja ametikohale, siis tekib ka minul huvi ja miks mitte ka soov seal töötada.” Siiralt rahulolev töötaja on kahtlemata ettevõttele parimaks reklaamiks ning aitab kaasa hea tööandja maine kujundamisele. See on väga oluline, sest tänane tööotsija eelistab töötada mainekas ning turvalises organisatsioonis, kus töötajate rahulolu on keskmisest kõrgem. 

Kui soovid rohkem kuulda tänapäeva värbamismaailma trendidest ja saavuta edu värbamisel ning parimate talentide leidmisel, tutvu ka meie uue koolitusega “Värbamise kunst”.