fbpx

Koolituskalender

Motiveeriv suhtlemine

SISEKOOLITUS

TUTVUSTUS

Enneagramm on iidne isiksusetüüpide õpetus, mis kirjeldab 9 erinevat inimkarakterit. Enneagrammi sõna pärineb kreeka keelest, kus ennea tähendab üheksat ja gamma sümboliseerib märki või kujundit. Enneagrammi kujutatakse ringina. Punktid enneagrammi sees on omavahel ühendatud ja iga punkt tähistab teatud kindlat energiaseisundit.  Ühendusjooned viitavad energiapunktide vahelisele dünaamikale. Enneagrammis sisalduvad nii psühholoogilised, vaimsed kui intellektuaalsed põhitõed. See on midagi enamat kui lõbus enese tundmaõppimise mäng – tegu on pideva muutumise ja arenguga.

Koolituse eesmärgiks on:
⊕ õppida enneagrammi iidse tüpoloogia rakendamisvõimalusi töökeskkonnas ja igapäevaelus;
⊕ mõista emotsionaalse intelligentsuse ja enneagrammi olemuse seoseid inimese käitumisega;
⊕ leida oma enneagrammi põhitüüp ning võimalused oma ressursi arendamiseks ja rakendamiseks;
⊕ tõsta suhtlemiskvaliteeti läbi enneagrammi teadmiste.

Koolitusel kasutatakse erinevaid  lahenduskeskse coachingu ja aktiivõppe meetodeid:

⊕ miniloenguid ja grupiarutelusid;
⊕ individuaal-, paaris- ja rühmaharjutusi;
⊕ enneagrammi tüübikaarte;
⊕ enneagrammi testi;
⊕ visuaalset pabertahvlit;
case study metoodikat.

Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest eesmärkidest ja arenguvajadustest.

PÕHITEEMAD

⊕ Sissejuhatus. Teadlik suhtlemine muutuvas keskkonnas
⊕ Motivatsiooni käivitavad mehhanismid baasinstinktid ja tunded
⊕ Emotsionaalne intelligentsus ja enneagramm
⊕ Enneagrammi iidne süsteem ja rakendusvõimalused tänapäeval
⊕ Enneagrammi tüpoloogia. Test
⊕ Enneagrammi tüüpide ülevaade. Tüübikaardid
⊕ Oma tüübi määramine
⊕ Teadlik suhtlemine ja motivatsiooni käivitamine erinevatel enneagrammi tüüpidel
⊕ Hakkamasaamine konfliktsituatsioonides
⊕ Erinevate enneagrammi tüüpide tugevused ja väljakutsed suhtlemises
⊕ Kokkuvõte kursusest

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Enneagrammi lühikoolitus sobib suurepäraselt kõikide tasemete töötajatele ja eraisikutele. Enneagramm on kasulik töövahend personalijuhtidele, juhtidele, tippspetsialistidele ja teiste tasemete töötajatele.

KOOLITAJAD

Koolituse korraldaja ja läbiviija on Intelligentne Grupp OÜ.

Koolitajad Eike Tõnismäe ja Signe Tõnismäe on läbinud akrediteeritud enneagrammi alased treeneri koolitused Ameerika Ühendriikides ja omavad vastavaid sertifikaate.

KOOLITUSE MAHT

Koolituse maht on 1 päev, kokku 8 akadeemilist tundi.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitused toimuvad vastavalt kokkuleppele kas seminariruumis Tallinnas, kliendi poolt valitud asukohas või veebiplatvormil.

HIND

Koolitust viiakse läbi sisekoolitusena. Küsi hinnapakkumist!

LISAINFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE

Loe koolituse kohta lähemalt ka meie blogist!

Võta meiega julgesti ühendust kas helistades, meili teel või alloleva vormi kaudu.
E-mail: info@ intelligentne.ee
Telefon: (+372) 629 9260

ENNEAGRAMM koolitused

Kokkuleppel
0