Coaching on professionaalne ja loov suhe kliendiga, mille käigus keskendutakse kliendi jaoks olulistele küsimustele, genereeritakse erinevaid lahendusi ja sõnastatakse elluviimise teekond, mis loob kliendi isiklikku ja/ või tööalasesse ellu uut väärtust ja rahulolu.

Coachingu maailmas on palju erinevaid suundi ja koolkondi. Intelligentne Grupp esindab lahenduskeskse coachingu suunda.

Lahenduskeskse coachingu eripäraks on see, et lahenduskeskne coach ei keskendu probleemile ja tekkinud takistuste juurte analüüsimisele, vaid otsib võimalikke lahendusi tulevikus kasutades probleemi kui võimalust. See ei tähenda, et probleemist vaadatakse mööda. Probleem on ikka olemas, kuid fookus on tuleviku lahenduste leidmisele. Lahenduskeskse coachingu eelduseks on fakt, et kliendis on olema kõik vajalikud ressursid, et leida ise parim lahendus.  Coach on kliendis oleva teadmise nähtavaks tooja ja struktuuri looja, sisu tuleb kõik kliendilt. Coach ei pea olema ekspert vastavas valdkonnas, vaid omama ekspertteadmisi coaching’ust. Küll võib coach olla spetsialiseerunud kas ettevõtte või eraisikute coachimisele.

Lahenduskeskse coachingu tekkelugu

Lahenduskeskne coaching on välja arenenud lahenduskesksest teraapiast ja nõustamisest. Üks tuntumaid selle meetodi esindajaid ja loojaid oli Milton Erickson, kes   saavutas suurepäraseid tulemusi oma klientidega. Ta valdas nn. erilist hüpnootilist vestlust, mille käigus ta fokuseeris inimese talle oluliste vastuste otsimisele ja oma ressursside kasutamisele.

Milton Ericksoni nime kannab ka maailma üks juhtivaid lahenduskeskse coachingu koole. Selleks on Erickson Coaching International, mis on loodud professor Marilyn Atkinsoni poolt 1980. aastal. Marilyn oli Miltoni Ericksoni õpilane ja temal on suur panus selle meetodi edasiarendamisel ja toomisel coachingusse.

Marilyn Atkinson on meetodit tänapäevaste teadmistega täiendanud: lisanud lahenduskesksesse coachingusse NLP (neuro- lingvistiline programmeerimine) elemente, kaasaegseid kvantfüüsika ja aju uuringute teadmisi ning loonud süsteemse lahenduskeskse coachingu meetodika. Psühholoogia suundadest toetub lahenduskeskne coaching positiivse psühholoogia põhimõtetele, mille fookus on suunatud inimese potentsiaalile ja selle rakendamisele.

Kui Sul on küsimusi coachingu kohta, võta meiega lahkesti ühendust! Oleme alati kättesaadavad kas e-maili või telefoni teel!

E-mail:  info@intelligentne.ee
Telefon: +372 56 673 831 (Eike)