Kuidas alustada mentorina?

24. august, 2023

Kui sa pole kunagi olnud mentori rollis, võib esimene samm tunduda päris hirmutav. Kas mul on ikka midagi jagada ja anda? Kas ma suudan luua teisele inimesele väärtust? Need küsimused võivad kergesti üles kerkida. Sinu enda sisemine kriitik võib olla see suurim takistus sinu ja tulevase mentee vahel, kes ei lase sul alustada. Väike soovitus – ära teda kuula, liigu edasi ja tee esimesed sammud!

Kui su peas küpseb mõte, et tahaksid olla mentor ning jagada nii oma läbikukkumisi kui õnnestumisi, siis ära lase sellel mõttel kaduda.  Aga millest võiksid alustada, et saaksid astuda hea tundega mentori rolli? 

Mentorluse teemal kaks raamatut välja andnud Eike Tõnismäe jagab oma kogemusest, millele võiksid mõelda, enne kui alustad oma teed mentorina.

1. Tea oma tugevusi. Mõtiskle, mis on mõned seigad, tegevused, saavutused, mille üle oled ise sisemiselt uhke. Püüa sõnastada, missugused sinu omadused, tugevused või konkreetsed teadmised võimaldasid sul jõuda nii suurepäraste tulemusteni. Need on sinu ainulaadsed kogemused, mille jagamine ja vahetamine loob kindlasti väärtust teistele ning tagasipeegeldusena ka sulle endale.

2. Avatud meel – märka ja näe võimalusi. Mentorina saad luua rohkem väärtust, kui sinu enda meeleseisund on lahenduskeskne ja sa oled koos menteega avastaja, uute võimaluste uurija ja ellukutsuja. Kui märkad, et langed rutiini, siis tunne see hetk ära ja liigu tagasi avatud meele keskmesse. Loe näiteks mõni hea raamat, suhtle inspireerivate inimestega või kuula mõnda huvipakkuvat podcasti.

3. Tunne oma motivatsiooni – miks sa tahad olla mentor? Kas sa tahad või pead olema mentor? Jälgi, kuhu poole kaalukauss kaldub. Hea oleks, kui tahte pool kaaluks üle. Võib küll olla ka nii, et  alguses tahtmine puudub, kuid hiljem see kasvab.  Aga paraku on siis ikkagi tegemist väikese energiaga algusega. 

4. Ole valmis õppima juurde uusi oskusi. Mentori kõige olulisemad oskused on usalduse loomine ja enesejuhtimine. Läbi iseenda mõistmise, oma päästikute ja pimedate alade tundmise on sul palju kergem  aru saada ka oma menteest. Suhte loomisel on see väga oluline. Üks parimaid iseenda ja oma mentee mõistmise süsteeme on enneagramm, mis annab hea  sisevaate inimese olemusele ja  tema  sisemistele motivaatoritele. Mentorlus nõuab lisaks ka oskusi nagu empaatiline kuulamine, tugevate küsimuste esitamine, eesmärkide seadmine, tagasiside andmine, süsteemne mõtlemine ja suure pildi nägemine. Head uudis on see, et kõik need oskused on õpitavad. Mentorlus on teekond, mis võib sind ennastki üllatada!

5. Selged kokkulepped ja konfidentsiaalsus. Hea mentorsuhe põhineb selgetel kokkulepetel ja konfidentsiaalsusel. Selgus loob avatuse ja turvatunde ning suhe saab hea stardi.

6. Leia endale mentor või coach. Ka mentoritel on vahel vaja toetust. Leia endale mentor või coach, kellega oma arengut jagada ja pimealasid avastada.

Mentorlus on võimas – see võib luua imesid nii sinu enda kui ka kellegi teise maailmas. Julge alustada mentorina!

Kui soovid saada ülevaadet mentorile vajalikest teadmistest ja oskustest, siis oled oodatud “Mentorite baaskoolitusele”. Koolitusel õpitakse mentorprotsessi käivitamist, mentorvestluste eesmärgipärast juhtimist ja tulemuste mõõtmist. Samuti harjutatakse erinevaid mentorprotsessi juhtimiseks vajalikke tööriistu. Koolitust viib läbi Eike Tõnismäe.